ALGORYTM BLS - Medyk szkolenia Skip to main content

Algorytm BLS

Algorytm BLS – Basic Life Support, w tłumaczeniu są to podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Dokładniej, jest to zespół bezprzyrządowych czynności, mających na celu utrzymanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymanie podstawowych czynności życiowych. Został on wprowadzony przez Europejską Radę do spraw Resuscytacji (European Resuscitation Council – ERC), która została otworzona w 1989 r. Rada została stworzona z myślą o stałej poprawy wiedzy na temat resuscytacji krążeniowo – oddechowej, doskonaleniu metod pomocy przedlekarskiej i specjalistycznej na drodze permanentnych szkoleń, na różnych poziomach prowadzonych przez instruktorów Rady.  

W czynnościach stosowanych w trakcie resuscytacji wyróżniono kilka klas: 

Klasa I – to czynności, które w sytuacji klinicznej są zawsze korzystne, przydatne, skuteczne i bezpieczne. 

Klasa IIa – czynności, które w sytuacji klinicznej są dopuszczalne, prawdopodobnie korzystne. 

Klasa IIb – czynności dopuszczalne, być może korzystne (mogą być stosowane alternatywnie). 

Klasa nieokreślona – czynności w toku badań – nie są zabronione, ale też i nie zalecane.  

Klasa III – czynności niekorzystne, nieskuteczne, wręcz szkodliwe. 

 

kurs pierwszej pomocy łódź
Defibrylator AED, 80% kursantów bez wcześniejszego przeszkolenia popełnia drastyczne błędy w jego uzytkowaniu !
Potrzebujesz dobrych mechanizmów szkoleniowych aby wiedzieć jak, w trakcie dużego stresu właściwie uciskać klatkę piersiową
rzypomnijmy, że w mózgu dochodzi do nieodwracalnych zmian już po 3 minutach od zatrzymania krążenia. 10 minut zatrzymania krążenia bez RKO i defibrylacji prowadzi do śmierci (czas ten może się nieco zmieniać ze względu na temperaturę otoczenia i mechanizm, w jakim doszło do NZK).
Służbom medycznym dotarcie do poszkodowanego w mieście średnio zajmuje do 8 minut, a do poszkodowanego poza miastem – nawet do 15.
Czy wiesz że staza taktyczna przy silmy krwawieniu to ostateczność ? Są inne sposoby tamowania krwawienia.
Gdy ocena rytmu odbywa się w krótkim czasie po NZK i w sytuacji, gdy na miejscu znajduje się AED, migotanie komór stwierdza się aż w 76% przypadków. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji powoduje spadek przeżywalności o 3-4%.
Powszechny dostęp do wiedzy na temat udzielania PP, częstotliwość różnego rodzaju kursów PP oraz coraz gęstsza sieć automatycznych defibrylatorów AED do użytku publicznego sprawiają, że przeżywalność osób z NZK zauważalnie rośnie.

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA

 W przypadku zatrzymania akcji serca mózg człowieka umiera w ciągu około 3-5 minut. Wezwanie pomocy (znalezienie telefonu, przekazanie informacji) trwa około 1,5 do 2 minut. Wyjazd ambulansu ratunkowego to kolejna minuta i pozostaje 0,5 do 1 minuty na dojazd. Sytuacja, kiedy zespół ratownictwa pojawia się w aż tak krótkim czasie, zdarza się wyjątkowo rzadko. Dlatego ważne jest, abyśmy my – świadkowie znali wszystkie cztery ogniwa łańcucha przeżycia, które wpływają na ostateczny wynik końcowy resuscytacji. 

 

 • ogniwo 1 – szybkie rozpoznanie zagrożenia życia oraz wezwanie pogotowia ratunkowego może zapobiec wystąpieniu NZK; 
 • ogniwo 2 – szybkie rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może dwu-, a nawet trzykrotnie zwiększyć szanse przeżycia osób z zatrzymaniem krążenia; 
 • ogniwo 3 – w wielu przypadkach szybka defibrylacja elektryczna zwiększa szanse na przeżycie; 
 • ogniwo 4 – wczesne wdrożenie specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych, opieka i leczenie poresuscytacyjne mają duży wpływ na jakość życia po NZK.

ALGORYTM BLS

Jeżeli u poszkodowanego doszło do nagłego zatrzymania krążenia – najbardziej istotnym elementem jest jak najszybsze go wykrycie. Istnieją dwa podstawowe scenariusze w przypadku postępowania z poszkodowanym. Sprawdź, czy ratowany reaguje na głos, dotyk – zawołaj, delikatnie potrząśnij. Jeżeli nie reaguje: 

 1. Głośno wołaj o pomoc, jeśli są ludzie w pobliżu 
 2. Odwróć chorego na plecy (jeśli to konieczne)
 3. Udrożnij mu drogi oddechowe 
 4. Ocen układ oddechowy przez 10 sekund poprzez czucie, dotyk, wzrok

4a) oddycha prawidłowo: 

 • Zastosuj u pacjenta pozycję bezpieczną (o ile nie ma podejrzenia urazu kręgosłupa) 
 • Wyślij kogoś po pomoc lub jeśli jesteś sam udaj się po nią  
 • Co jakiś czas oceniaj oddech poszkodowanego 

4b) nie oddycha 

 • Zadzwoń na numer alarmowy 112 
 • Sprawdź obecność tętna na tętnicach szyjnych 
 • Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej 30 razy na 2 oddechy ratownicze 

Nie wolno zapomnieć, że podczas udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku, najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.  

Jakie są środki pierwszej pomocy, z których warto korzystać przy nagłych wypadkach?

Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy, czyli:

 • bandaże elastyczne różnej wielkości
 • bandaże dziane
 • jałowe kompresy gazowe
 • nożyczki
 • plastry
 • agrafki
 • chusta trójkątna
 • maskę twarzową
 • folię termoizolacyjną
 • rękawiczki jednorazowe
 • gaziki do dezynfekcji
 • elastyczne siatki opatrunkowe
 • notes
 • długopis

Kurs pierwszej pomocy organizowanie w formie stacjonarnej

Podstawą kursów pierwszej pomocy jest efektywność, którą możemy zmierzyć dopiero w praktyce. I to właśnie na praktyce opieramy nasze kursy stacjonarne.  Szkolenie odbywa się na fantomach elektronicznych, pozwalających monitorować skuteczność kursanta.

Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Zaufali nam:

Algorytm BLS

Co możemy zaoferować na naszych kursach?

 • zajęcia na terenie Polski
 • program dostosowany do Państwa oczekiwań, potrzeb i charakteru wykonywanej pracy 
 • szkolenia w zakresie: wypadków komunikacyjnych, pomocy niemowlętom, dzieciom, przy nagłych stanach, urazach. 
 • prowadzenie zajęć praktycznych, różnego rodzaju pozoracji m.in. z wykorzystaniem przestrzeni w miejscu pracy, parkingu, pomieszczeń gospodarczych itp. 
 • zajęcia w 15-sto osobowych grupach. Możliwość zorganizowania kilku grup jednocześnie. 

 

Jakie szkolenia prowadzimy?

Masz pytanie ?

Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
kurs pierwszej pomocy kraków
Kurs pierwszej pomocy białystok
pierwsza pomoc kurs białystok
udzielanie pierwszej pomocy kurs
Kurs pierwszej pomocy w warszawie
Kurs pierwszej pomocy zielona góra medyk
Kurs pierwszej pomocy zielona góra
Kurs pierwszej pomocy manekin białystok
pierwsza pomoc wrocław kurs