Algorytm BLS - Medyk szkolenia Skip to main content

ALGORYTM BLS 

Algorytm BLS – Basic Life Support, w tłumaczeniu są to podstawowe zabiegi resuscytacyjne. Dokładniej, jest to zespół bezprzyrządowych czynności, mających na celu utrzymanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymanie podstawowych czynności życiowych. Został on wprowadzony przez Europejską Radę do spraw Resuscytacji (European Resuscitation Council – ERC), która została otworzona w 1989 r. Rada została stworzona z myślą o stałej poprawy wiedzy na temat resuscytacji krążeniowo – oddechowej, doskonaleniu metod pomocy przedlekarskiej i specjalistycznej na drodze permanentnych szkoleń, na różnych poziomach prowadzonych przez instruktorów Rady.  

W czynnościach stosowanych w trakcie resuscytacji wyróżniono kilka klas: 

Klasa I – to czynności, które w sytuacji klinicznej są zawsze korzystne, przydatne, skuteczne i bezpieczne. 

Klasa IIa – czynności, które w sytuacji klinicznej są dopuszczalne, prawdopodobnie korzystne. 

Klasa IIb – czynności dopuszczalne, być może korzystne (mogą być stosowane alternatywnie). 

Klasa nieokreślona – czynności w toku badan; nie są zabronione, ale też i nie zalecane.  

Klasa III – czynności niekorzystne, nieskuteczne, wręcz szkodliwe. 

 

ŁAŃCUCH PRZEŻYCIA 

W przypadku zatrzymania akcji serca mózg człowieka umiera w ciągu około 3-5 minut. Wezwanie pomocy (znalezienie telefonu, przekazanie informacji) trwa około 1,5 do 2 minut. Wyjazd ambulansu ratunkowego to kolejna minuta i pozostaje 0,5 do 1 minuty na dojazd. Sytuacja, kiedy zespół ratownictwa pojawia się w aż tak krótkim czasie, zdarza się wyjątkowo rzadko. Dlatego ważne jest, abyśmy my – świadkowie znali wszystkie cztery ogniwa łańcucha przeżycia, które wpływają na ostateczny wynik końcowy resuscytacji. 

 

 • ogniwo 1 – szybkie rozpoznanie zagrożenia życia oraz wezwanie pogotowia ratunkowego może zapobiec wystąpieniu NZK; 
 • ogniwo 2 – szybkie rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może dwu-, a nawet trzykrotnie zwiększyć szanse przeżycia osób z zatrzymaniem krążenia; 
 • ogniwo 3 – w wielu przypadkach szybka defibrylacja elektryczna zwiększa szanse na przeżycie; 
 • ogniwo 4 – wczesne wdrożenie specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych, opieka i leczenie poresuscytacyjne mają duży wpływ na jakość życia po NZK. 

 

ALGORYTM BLS 

Jeżeli u poszkodowanego doszło do nagłego zatrzymania krążenia – najbardziej istotnym elementem jest jak najszybsze go wykrycie. Istnieją dwa podstawowe scenariusze w przypadku postępowania z poszkodowanym. Sprawdź, czy ratowany reaguje na głos, dotyk – zawołaj, delikatnie potrząśnij. Jeżeli nie reaguje: 

 1. Głośno wołaj o pomoc, jeśli są ludzie w pobliżu 
 1. Odwróć chorego na plecy (jeśli to konieczne) 
 1. Udrożnij mu drogi oddechowe 
 1. Ocen układ oddechowy przez 10 sekund poprzez czucie, dotyk, wzrok 

4a) oddycha prawidłowo: 

 • Zastosuj u pacjenta pozycję bezpieczną (o ile nie ma podejrzenia urazu kręgosłupa) 
 • Wyślij kogoś po pomoc lub jeśli jesteś sam udaj się po nią  
 • Co jakiś czas oceniaj oddech poszkodowanego 

4b) nie oddycha 

 • Zadzwoń na numer alarmowy 112 
 • Sprawdź obecność tętna na tętnicach szyjnych 
 • Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej 30 razy na 2 oddechy ratownicze 

Nie wolno zapomnieć, że podczas udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku, najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.  

 

 

Źródło: 

https://projektaed.pl/fundacja/podstawowe-zabiegi-resuscytacyjne-bls-zasady-postepowania-cz-1/ 

https://www.prc.krakow.pl/wyd/2006/skrypt_2006-BLS.pdf 

Algorytm BLS