Algorytm postępowania ratowniczego - Medyk szkolenia Skip to main content

Algorytm postępowania ratowniczego

Wiedza na temat postępowania ratowniczego jest istotna i można ją osiągnąć algorytmem postepowania ratowniczego. Trzeba mieć świadomość, że podczas tak zwanej „złotej godziny”, wiele zależy od naszej pomocy. Wypadki mogą wydarzyć się zawsze i wszędzie, a są sytuacje, w których człowiek nie może sobie sam pomóc.

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

ALGORYTM POSTĘPOWANIA RATOWNICZEGO

  1. Wezwanie służb ratowniczych – jest to podstawowa czynność, kiedy zauważymy poszkodowanego.

Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Możesz zrobić kurs z pierwszej pomocy żeby zdobyć tą wiedze w formie praktycznej 

Numer alarmowy 112 jest bezpłatną linią telefoniczną. Numer służy wyłącznie do zaalarmowania o niebezpiecznych sytuacjach, w których jest zagrożenie zdrowia lub mienia. Trzeba pamiętać, że dzwoniąc pod 112 bez potrzeby, blokujesz linię osobie, która natychmiast potrzebuje pomocy.

  1. Rozmowa z dyspozytorem zgodna z algorytmem postepowania ratowniczego.

Wybierając numer alarmowy 112, zgłoszenie jest skierowane do centrum powiadamiania ratunkowego (CPR) lub Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego (WCPR). Jeżeli jest to możliwe, dzwoniącą osobą powinien być świadek zdarzenia. Pamiętaj aby mówiąc zachować spokój. Jest to ważne, aby dyspozytor zrozumiał dokładnie Twoje zgłoszenie. Rozpoczynając rozmowę przedstaw się, podaj miejsce zdarzenia. Poinformuj co się wydarzyło oraz odpisz w jaki sposób do niej doszło (jeżeli byłeś tego również świadkiem). Osoba przyjmująca wezwanie będzie zadawać pytania zgodne z algorytmem postepowania ratowniczego, na które musimy ściśle i zgodnie z prawdą odpowiadać. Możliwe, że dyspozytor będzie Cię instruował, co dokładnie robić i wspólnie zaopiekujecie się poszkodowanym do czasu przyjazdu karetki. Pamiętaj, aby nie rozłączać się jako pierwszy, poczekaj aż zrobi to dyspozytor.

  1. Złota godzina w algorytmie postepowania ratowniczego

W pierwszej pomocy najważniejszy jest czas określany jako złota godzina i platynowe minuty. Jest to czas od wystąpienia jakiegoś zdarzenia (wypadku, urazu, utraty przytomności) do znalezienia się poszkodowanego na stole operacyjnym. Im krótszy jest ten okres, tym większe są szanse poszkodowanego na przeżycie.

  1. Łańcuch przeżycia

W przypadku zatrzymania akcji serca mózg człowieka umiera w ciągu około 3-5 minut. Wezwanie pomocy z godnie z algorytm postepowania ratowniczego (znalezienie telefonu, przekazanie informacji) trwa około 1,5 do 2 minut. Wyjazd ambulansu ratunkowego to kolejna minuta i pozostaje 0,5 do 1 minuty na dojazd. Sytuacja, kiedy zespół ratownictwa pojawia się w tak krótkim czasie, zdarza się wyjątkowo rzadko. Dlatego ważne jest, abyśmy my – świadkowie znali wszystkie cztery ogniwa łańcucha przeżycia.

  • ogniwo 1 – szybkie rozpoznanie zagrożenia życia oraz wezwanie pogotowia ratunkowego może zapobiec wystąpieniu NZK;
  • ogniwo 2 – szybkie rozpoczęcie resuscytacji krążeniowooddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia może dwu-, a nawet trzykrotnie zwiększyć szanse przeżycia osób z zatrzymaniem krążenia;
  • ogniwo 3 – w wielu przypadkach szybka defibrylacja elektryczna zwiększa szanse na przeżycie;
  • ogniwo 4 – wczesne wdrożenie specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych, opieka i leczenie poresuscytacyjne mają duży wpływ na jakość życia po NZK.

Nie wolno zapomnieć, że podczas udzielania pierwszej pomocy na miejscu wypadku, najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.