BHP Katowice

Pracodawcy są przede wszystkim odpowiedzialni za tworzenie odpowiednich warunków pracy i szkolenie pracowników, udzielanie instrukcji dotyczących bezpiecznego zachowania i zapewnienie ich przestrzegania przez swoich pracowników. Dla pracodawców ważne jest również upewnienie się, że ich firma przestrzega wszystkich przepisów BHP.

kurs pierwszej pomocy łódź
Defibrylator AED, 80% kursantów bez wcześniejszego przeszkolenia popełnia drastyczne błędy w jego uzytkowaniu !
Potrzebujesz dobrych mechanizmów szkoleniowych aby wiedzieć jak, w trakcie dużego stresu właściwie uciskać klatkę piersiową
rzypomnijmy, że w mózgu dochodzi do nieodwracalnych zmian już po 3 minutach od zatrzymania krążenia. 10 minut zatrzymania krążenia bez RKO i defibrylacji prowadzi do śmierci (czas ten może się nieco zmieniać ze względu na temperaturę otoczenia i mechanizm, w jakim doszło do NZK).
Służbom medycznym dotarcie do poszkodowanego w mieście średnio zajmuje do 8 minut, a do poszkodowanego poza miastem – nawet do 15.
Czy wiesz że staza taktyczna przy silmy krwawieniu to ostateczność ? Są inne sposoby tamowania krwawienia.
Gdy ocena rytmu odbywa się w krótkim czasie po NZK i w sytuacji, gdy na miejscu znajduje się AED, migotanie komór stwierdza się aż w 76% przypadków. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji powoduje spadek przeżywalności o 3-4%.
Powszechny dostęp do wiedzy na temat udzielania PP, częstotliwość różnego rodzaju kursów PP oraz coraz gęstsza sieć automatycznych defibrylatorów AED do użytku publicznego sprawiają, że przeżywalność osób z NZK zauważalnie rośnie.

Najważniejszą zasadą dotyczącą szkoleń BHP w Katowicach jest to, że muszą być one przekazane wszystkim pracownikom w Katowicach, i to przynajmniej raz w roku.

Pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i zdrowe warunki pracy, podejmując inicjatywę egzekwowania tych obowiązków. Oto kilka z wielu obowiązków, które pracodawcy powinni wziąć pod uwagę:

 • Prowadzenie systematycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest priorytetem dla pracodawców w miejscu pracy. Zapewnia ochronę pracowników i pomaga w przestrzeganiu przepisów.

 • Zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną przez nich pracą to krok w kierunku poprawy jakości pracy i zmniejszenia ryzyka wypadków.

 • szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy są łatwe dzięki asystentom pisania wspomaganym sztuczną inteligencją. Pomagają skrócić czas wydawania szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Zapewnienie pracownikowi bezpłatnego sprzętu ochrony osobistej i poinformowanie go o prawidłowych sposobach korzystania z tych przedmiotów to mały sposób, w jaki pracodawcy okazują uznanie dla ich wartościowych pracowników.

W przypadku przyjmowania nowego pracownika do pracy masz obowiązek:

 • pracownik jest zobowiązany do ukończenia szkolenia BHP przed dopuszczeniem do pracy. Wymagania te są dyskretnie zapisywane w ich teczce szkoleniowej, a ukończenie szkolenia jest potwierdzane pisemnie przed rozpoczęciem pracy przez pracownika.

BHP Katowice, najczęstsze błędy pracodawcy.

Niestety, niektóre firmy nie wymagają prawnie, aby nowi pracownicy ukończyli jakiekolwiek dodatkowe szkolenie w celu przejścia z pracy do pracy. Jest to absolutnie niedopuszczalne i ma szkodliwy wpływ na ich rozwój osobisty i zawodowy. Szkolenie w miejscu pracy jest kluczowym elementem zapewniającym zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami BHP oraz obowiązkami prawnymi związanymi z wykonywaną pracą. Pracodawca ma obowiązek zapewnić takie szkolenia, ale obowiązkiem pracownika jest również pisemne potwierdzenie, że jest świadomy tego, w jaki sposób musi to zrobić.

 • zapoznać pracownika z oceną ryzyka zawodowego i jej zasadami stosowanymi w celu ochrony przed zagrożeniami

Przeczytaj więcej o ocenie ryzyka zawodowego BHP Katowice.

Pamiętaj!

 • Pracodawca powinien być wykształcony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich obowiązków

 • Pracownikowi nie wolno dopuścić do pracy, jeśli nie posiada wymaganych kwalifikacji i umiejętności, nie zna zasad BHP oraz nie zna odpowiednich przepisów.

 • Szkolenie wstępne i okresowe w zakresie BHP zapewnia pracodawca

 • Formalne szkolenie nie jest wymagane, jeżeli wnioskodawca podjął pracę na tym samym stanowisku, jakie zajmował przed zawarciem nowej umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą.

 • Szkolenie odbywa się na koszt pracodawcy w godzinach pracy pracownika

 • Niewdrożenie odpowiednich zasad BHP w firmie może podlegać karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Kara poniesie każdy, kto odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy lub kierownictwo pracowników lub inne osoby fizyczne, Niniejsza polityka bezpieczeństwa była nieodpowiednia/nie spełniała wymagań BHP/nie była zgodna z zasadami bezpieczeństwa

 • Pracownicy, którzy nie podejmą środków ostrożności bez wypowiedzenia, często nie tylko są zwalniani, ale mogą również przejść przez programy reedukacji lub szkolenia w firmie oraz inne powiązane sankcje finansowe, takie jak grzywny lub stracony czas.

 • Jeżeli jako pracodawca nie dbasz o swoje obowiązki w zakresie BHP, pracownik ma prawo rozwiązać umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym bez wypowiedzenia.

  Zobacz, jakie są Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP są również dość rozległe, ponieważ musi on dbać o swoich pracowników i pomagać im być produktywnymi.

  Zobacz, Kiedy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia

Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

 

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Cena 110 zł

Zaufali nam:

Szczecin

Co możemy zaoferować na naszych kursach?

 • zajęcia na terenie Katowic i okolic 
 • program dostosowany do Państwa oczekiwań, potrzeb i charakteru wykonywanej pracy 
 • szkolenia w zakresie: wypadków komunikacyjnych, pomocy niemowlętom, dzieciom, przy nagłych stanach, urazach. 
 • prowadzenie zajęć praktycznych, różnego rodzaju pozoracji m.in. z wykorzystaniem przestrzeni w miejscu pracy, parkingu, pomieszczeń gospodarczych itp. 
 • zajęcia w 15-sto osobowych grupach. Możliwość zorganizowania kilku grup jednocześnie. 

 

Szkolenie wstępne BHP Katowice, obowiązki BHP pracodawców w miejscu pracy

Wstępne szkolenie zawodowe jest zwykle przeprowadzane przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku. Składa się ze szkolenia ogólnego i zawodowego.

Ukończenie szkolenia ogólnego i zawodowego jest potwierdzane przez pracownika pisemnie podpisem karty szkolenia wstępnego. Jest on przechowywany w aktach osobowych pracownika. Spis treści karty szkolenia wstępnego określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych przepisów BHP zawartych w:

 • Kodeks pracy i układy zbiorowe pracy chronią pracowników w ich pracy, prawach i obowiązkach.

 • w regulaminach pracy

 • w z góry określonych i ustalonych przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w całym miejscu pracy

 • W razie wypadku konieczne jest przestrzeganie zasad pierwszej pomocy.

  Instruktaż ogólny, przed dopuszczeniem do pracy, dotyczy:

 • Nowo zatrudnieni pracownicy

 • praktykanci lub okazja

 • praktykanci (rzeczownik) odbywający praktyki

Instruktaż stanowiskowy ma zapewnić zaznajomienie pracowników z:

 • czynniki środowiska pracy dominujące w dzisiejszym miejscu pracy: niebezpieczne, szkodliwe, uciążliwe i psychospołeczne.

 • ryzyko zawodowe, które często wiąże się z wykonywaną pracą

 • Istnieją wspólne sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami i najlepiej jest o nich wiedzieć, aby móc podjąć niezbędne kroki.

 • stosowanie bezpiecznych metod wykonywania pracy

Przeczytaj więcej o ocenie ryzyka zawodowego.

Instruktaż stanowiskowy przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku dotyczy:

 • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym oraz innym, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych

 • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa wyżej

 • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Pracownik wykonujący pracę na kilku stanowiskach pracy odbywa instruktaż stanowiskowy na każdym z nich.

Masz pytanie ?

Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
kurs pierwszej pomocy kraków
Kurs pierwszej pomocy białystok
pierwsza pomoc kurs białystok
udzielanie pierwszej pomocy kurs
Kurs pierwszej pomocy w warszawie
Kurs pierwszej pomocy zielona góra medyk
Kurs pierwszej pomocy zielona góra
Kurs pierwszej pomocy manekin białystok
pierwsza pomoc wrocław kurs
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
kurs pierwszej pomocy kraków
Kurs pierwszej pomocy białystok
pierwsza pomoc kurs białystok
udzielanie pierwszej pomocy kurs
Kurs pierwszej pomocy w warszawie
Kurs pierwszej pomocy zielona góra medyk
Kurs pierwszej pomocy zielona góra
Kurs pierwszej pomocy manekin białystok
pierwsza pomoc wrocław kurs