BHP Łódź

Szkolenie okresowe BHP w Łodzi ma na celu aktualizację, utrwalenie i zapoznanie Państwa ze wszystkimi nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi związanymi z BHP w Łodzi.

Szkolenie okresowe odbywają:

kurs pierwszej pomocy łódź
Defibrylator AED, 80% kursantów bez wcześniejszego przeszkolenia popełnia drastyczne błędy w jego uzytkowaniu !
Potrzebujesz dobrych mechanizmów szkoleniowych aby wiedzieć jak, w trakcie dużego stresu właściwie uciskać klatkę piersiową
rzypomnijmy, że w mózgu dochodzi do nieodwracalnych zmian już po 3 minutach od zatrzymania krążenia. 10 minut zatrzymania krążenia bez RKO i defibrylacji prowadzi do śmierci (czas ten może się nieco zmieniać ze względu na temperaturę otoczenia i mechanizm, w jakim doszło do NZK).
Służbom medycznym dotarcie do poszkodowanego w mieście średnio zajmuje do 8 minut, a do poszkodowanego poza miastem – nawet do 15.
Czy wiesz że staza taktyczna przy silmy krwawieniu to ostateczność ? Są inne sposoby tamowania krwawienia.
Gdy ocena rytmu odbywa się w krótkim czasie po NZK i w sytuacji, gdy na miejscu znajduje się AED, migotanie komór stwierdza się aż w 76% przypadków. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji powoduje spadek przeżywalności o 3-4%.
Powszechny dostęp do wiedzy na temat udzielania PP, częstotliwość różnego rodzaju kursów PP oraz coraz gęstsza sieć automatycznych defibrylatorów AED do użytku publicznego sprawiają, że przeżywalność osób z NZK zauważalnie rośnie.

W Łodzi wdrożono pierwsze obowiązkowe programy szkoleniowe, aby pomóc pracownikom zrozumieć, jak zmieniły się zmieniające się polityki BHP. Obejmowały one również osoby, które zarządzają pracownikami na stanowiskach, takich jak kierownicy, mistrz-brygadziści i współpracownicy. Te programy szkoleniowe trwają do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. Inni pracownicy rozpoczynający pracę na danym stanowisku jako nowozatrudnieni w ciągu najbliższych 12 miesięcy

Szkolenia okresowe mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich wniosek przez jednostkę organizacyjną prowadzącą działalność szkoleniową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Centrum Kariery i Technologii w hrabstwie Lee zapewnia edukację w szkołach średnich i wyższych; szkolenia zawodowe, testy, zajęcia online podmiot z systemu szkolnictwa wyższego i nauki

 • stowarzyszenie, którego celem jest promowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym nabycie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Potwierdzeniem pomyślnego ukończenia szkolenia okresowego jest zaświadczenie wystawione przez organizatora szkolenia. Kopie są przechowywane w aktach osobowych uczestników, a także wysyłane do osoby uczącej się lub kierownika lub firmy uczestnika. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.

BHP Łódź Szkolenie okresowe należy przeprowadzić:

 • średnio raz w roku – dla różnych stanowisk, na których pracownicy są zazwyczaj zagrożeni podczas wykonywania tych prac

 • raz na 3 lata – dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

 • co 5 lat – dla pracodawców, kierowników, brygadzistów i pracowników; w szczególności inżynierów i pracowników technicznych, w tym projektantów pracownicy branży usługowej, którymi opiekuje się BHP, lub ktokolwiek, komu powierzono zadania tej służby. Innymi słowy osoby, których zawód wiąże się z obcowaniem ze szkodliwymi substancjami

 • raz na 6 lat – dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

  Stanowiska administracyjne i biurowe to powszechna ścieżka kariery. Stanowiska te często będą wymagały pracy codziennie, czasem sześć lub siedem dni w tygodniu. Praca może być bardzo satysfakcjonująca, ale ważne jest, aby wziąć wolne, aby cieszyć się życiem i nabrać sił.

Szkolenie okresowe pracownika nie jest konieczne w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku administracyjnym lub biurowym, gdy rodzaj dominującej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej, Firma znajduje się w grupie, dla której ustanowiono kategorię ryzyka nie wyższą niż trzy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka zawodowego sporządzonej i udokumentowanej przez pracodawcę wynika, że jest niezbędny

Jeżeli główna działalność pracodawcy należy do kategorii, która wiąże się z większym ryzykiem niż inne, należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne. okresowe szkolenia pracowników mogą zapewnić, że wszyscy są odpowiedzialni za bezpieczne praktyki pracy. W przypadku wystąpienia incydentów przy pracy lub uświadomienia sobie potencjalnych zagrożeń, pracodawcy powinni zapewnić pracownikom szkolenie w zakresie przepisów BHP Łódź w ciągu 6 miesięcy.

Ze szkolenia okresowego można zwolnić osoby, które:

 • przedstawić aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia okresowego w okresie ważności ostatniego świadectwa u innego pracodawcy

 • We wskazanym powyżej terminie ukończyli szkolenie dla Twojej firmy. Zazwyczaj muszą ukończyć określoną liczbę kursów odświeżających każdego roku, aby zachować świeżość i aktualność swoich umiejętności.

Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Cena 110 zł

Zaufali nam:

Szczecin

Co możemy zaoferować na naszych kursach?

 • zajęcia na terenie Szczecina i okolic 
 • program dostosowany do Państwa oczekiwań, potrzeb i charakteru wykonywanej pracy 
 • szkolenia w zakresie: wypadków komunikacyjnych, pomocy niemowlętom, dzieciom, przy nagłych stanach, urazach. 
 • prowadzenie zajęć praktycznych, różnego rodzaju pozoracji m.in. z wykorzystaniem przestrzeni w miejscu pracy, parkingu, pomieszczeń gospodarczych itp. 
 • zajęcia w 15-sto osobowych grupach. Możliwość zorganizowania kilku grup jednocześnie. 

 

BHP Łódź Programy szkoleń

Programy szkoleń wstępnych i okresowych, określające szczegółową tematykę, formy i czas trwania szkoleń, dostosowane do poszczególnych grup zawodowych, są opracowywane przez pracodawcę lub w porozumieniu z pracodawcą. Jednostka organizacyjna prowadząca programy szkoleniowe dla pracowników terenowych w zakresie BHP Łódźw oparciu o ramy zapewnione przez pracodawcę, aby była to kluczowa kompetencja.

Masz pytanie ?

Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
kurs pierwszej pomocy kraków
Kurs pierwszej pomocy białystok
pierwsza pomoc kurs białystok
udzielanie pierwszej pomocy kurs
Kurs pierwszej pomocy w warszawie
Kurs pierwszej pomocy zielona góra medyk
Kurs pierwszej pomocy zielona góra
Kurs pierwszej pomocy manekin białystok
pierwsza pomoc wrocław kurs