Szkolenie okresowe bhp dla pracowników farmacji - Medyk szkolenia Skip to main content
Current Status
Not Enrolled
Price
99 zł
Get Started

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników farmacji poruszają niezbędną w tym zawodzie problematykę związaną organizacją bezpiecznego stanowiska pracy. Niezmiennie pracownicy farmacji narażeni są na czynniki uciążliwe, szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. Nasze szkolenia okresowe bhp uczą odpowiedzialności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, która na takich stanowiskach jest niezbędna.

Cele szkolenia okresowego bhp dla pracowników farmacji

Przede wszystkim nasze szkolenia aktualizują i uzupełniają wiedzę, którą pracownicy danych jednostek z pewnością posiadają. Jest to szkolenie, które ma usystematyzować i przypomnieć zasady związane z prawem pracy i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia online zapewniają dostęp do profesjonalnych materiałów dydaktycznych. Nasze kursy gwarantują doskonałe przygotowanie merytoryczne z zakresu możliwych zagrożeń w pracy, sposobów radzenia sobie w przypadku ich wystąpienia oraz przede wszystkim metod organizacji bezpiecznego stanowiska pracy.

Ważnym aspektem, jaki poruszamy podczas szkoleń jest ocena zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, a także metody ochrony przed tymi zagrożeniami. Staramy się przekazać niezbędną wiedzę, która ma działać na korzyść pracowników. Ważnym aspektem naszej pracy jest kształtowanie warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa, a także nauka zachowań w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników farmacji

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników farmacji skierowane są głównie do farmaceutów, pracowników aptek i do wszystkich zatrudnionych w jednostkach naukowo-badawczych, w tym przy obsłudze monitorów ekranowych, a także do innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza firma stara się organizować szkolenia okresowe bhp dla pracowników farmacji w taki sposób, by dostosować je do potrzeb odbiorcy. Chcemy, by każdy potencjalny kursant mógł odbyć szkolenie w wybranym przez siebie terminie. Kurs podzielony jest na moduły, by nie przytłoczyć nadmiarem wiedzy. Każdy moduł kończy się sprawdzeniem wiedzy, dzięki czemu można sobie dozować informacje, rozdzielając cały kurs na kolejne dni. Można poświęcić czas i zrobić całość jednego dnia, jeśli mamy na to ochotę. Zapewniamy dostęp do egzaminu, który warunkuje zdobycie certyfikatu ważnego przez okres pięciu lat.

Jesteśmy firmą, która prowadzi szkolenia na terenie całej Polski, dlatego w kwestiach związanych z dydaktyką mamy doświadczenie, a sposób w jaki tworzymy kursy online jest przemyślany. Jakość naszych kursów online można ocenić na podstawie pozytywnych ocen naszych kursantów.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla pracowników farmacji to:

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe bhp online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla pracowników farmacji niosło przekaz związany bezpośrednio z informacjami interesującymi tę grupę zawodową.