Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych - Medyk szkolenia Skip to main content
Current Status
Not Enrolled
Price
99 zł
Get Started

Każdy zawód wymaga przeszkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy. To norma i obowiązkowy wymóg, który pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych pozwoli zrealizować obowiązek ciążący na pracowniku i pracodawcy, ale również kompleksowo zapozna pracownika z tym, co związane jest z jego stanowiskiem pracy.

Cele szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Podstawowy cel, jaki związany jest ze szkoleniami bhp dla branży inżynieryjno-technicznej to zapoznanie się z kwestiami organizacyjno-technicznymi, które dotyczą zarówno poprawy warunków pracy, ale także kształtowania zachowań, które pozytywnie wpływają na ograniczenie potencjalnych zagrożeń.

Szkolenia, jakie organizujemy nastawione są na aktualizację i uzupełnienie wiedzy i umiejętności, jakie na danym stanowisku są niezbędne. Poruszamy kwestie związane z wiedzą ogólną, czyli prawem pracy, ale także wprowadzamy nowoczesne metody szkolenia.

Tak naprawdę szkolenia przez Internet są dla branży inżynieryjno-technicznej idealnym rozwiązaniem. Mogą z nich skorzystać zarówno pracownicy zajmujący się organizacją produkcji, technolodzy, projektanci i konstruktorzy, którzy większą część swojej pracy spędzają właśnie przed komputerem.

Jest to doskonała odskocznia od obowiązków w chwili wolnej. Wysłuchanie naszego szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych sprawia, iż można połączyć chwilę wolną z czymś pożytecznym.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Gwarantujemy wiedzę, która przyda się na stanowisku pracy, jakie zajmuje nasz kursant. Wielość odbiorców pozwala na stworzenie szkolenia przez pryzmat zagadnień, jakie interesują wybraną grupę. W trakcie niniejszego szkolenia pracownik dowie się, jak bezpiecznie i zgodnie z zasadami wykonywać swoją pracę, w jaki sposób korzystać z narzędzi oraz kiedy i jak zgłaszać nieprawidłowości wynikające z winy swojej lub pracodawcy. Uczestnik szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych pozna najważniejsze trudności i niebezpieczeństwa związane ze swoim stanowiskiem i nauczy się reagować na nie.

Nasza firma gwarantuje profesjonalne podejście do wiedzy merytorycznej naszych szkoleń okresowych bhp online dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Szkolenia, jakie znajdują się w naszej ofercie przygotowywane zostały przez specjalistów, na podstawie najnowszych wytycznych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach każdego pakietu na internetowe szkolenie zapewniamy nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych, a także pomoc w razie problemów technicznych pod numerem naszej infolinii. Poszczególne moduły kończą się krótkim egzaminem, dzięki niemu możemy wystawić certyfikat, który ważny jest przez okres pięciu lat.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych to:

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe bhp online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp online dla pracowników inżynieryjno-technicznych, spotkało się z uznaniem naszych kursantów. Pozytywna ocena zwrotna szkoleń sprawia, że nasz cel dydaktyczny, związany z dokształcaniem ludzi na różnych stanowiskach wydaje się być bardziej realny.