Firma Medyk Szkolenia wychodzi naprzeciw potrzebom swoich klientów i oferuje także szkolenia BHP on line metodą internetową jaką jest e-learning. Jest to świetna metoda, dzięki której szkolenie BHP może odbyć się w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu. W ramach platformy on line wykładowca czy instruktor nie musi być obecny co zmniejsza koszt. Cały proces odbywa się na odległość poprzez Internet lub/i przesyłki pocztowe pod stałym nadzorem i w kontakcie z opiekunem.

Jak działa kurs on-line?

Szkolenie BHP on line w formule e-learning, to oprogramowanie dostępne poprzez Internet w formie on-line. Każdy użytkownik korzystający z tego rodzaju szkolenia posiada indywidualne dane dostępowe, co daje mu możliwość uruchomienia szkolenia w dowolnym czasie i miejscu, podając login oraz hasło. Użytkownik ma możliwość przerwać i powrócić do miejsca, w którym wcześniej skończył szkolenie.

Czy szkolenie bhp on line przez Internet jest tak samo ważne pod względem prawnym, jak szkolenie stacjonarne?

Zdecydowanie tak. Nie ma bowiem różnicy w przekazywanych treściach kształcenia. Co więcej po zakończeniu nauki użytkownik szkolenia również przystępuje do testu, na podstawie wyniku którego zostanie mu wydany certyfikat. Certyfikat ze szkolenia on-line nie różni się od tego wydawanego na szkoleniach tradycyjnych.

Podstawa prawna regulująca szkolenie BHP on line w trybie e-lerningu/on-line: na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., które weszło w życie z dniem 1 lipca 2005 r., okresowe szkolenia BHP dla pracowników administracyjno-biurowych oraz kadry kierowniczej mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learning BHP, e szkolenia BHP on-line).

Czy szkolenia BHP on line to się opłacają?

Szkolenia bhp on line jako alternatywna forma dla szkoleń tradycyjnych, bardzo szybko zyskuje na popularności. Coraz częściej wykorzystywany jest w rozmaitych instytucjach. Z perspektywy pracodawcy, główną zaletą szkoleń e-learningowych jest ich opłacalność. W porównaniu do szkoleń stacjonarnych, e-learning pozwala na eliminację takich kosztów jak np. noclegi, dojazd na szkolenie, sala szkoleniowa, wynagrodzenie trenera, catering etc.