kurs pierwszej pomocy częste pytania - Medyk szkolenia Skip to main content

Najczęściej Zadawane Pytania Dotyczące kursów Pierwszej Pomocy.

Czy szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe?

Na podstawie jakich przepisów prawa pracodawca jest do tego zobowiązany?

Ilu pracowników należy wyznaczyć do udzielania pierwszej pomocy?

Co ile lat muszą odbywać się szkolenia pierwszej pomocy pracowników?

Jakie są konsekwencje braku szkolenia z pierwszej pomocy?

Kto Może Kontrolować Certyfikaty Pracowników z Pierwszej Pomocy?

Ile trwa kurs pierwszej pomocy?

Ile kosztuje kurs pierwszej pomocy?

kurs pierwszej pomocy łódź
Defibrylator AED, 80% kursantów bez wcześniejszego przeszkolenia popełnia drastyczne błędy w jego uzytkowaniu !
Potrzebujesz dobrych mechanizmów szkoleniowych aby wiedzieć jak, w trakcie dużego stresu właściwie uciskać klatkę piersiową
rzypomnijmy, że w mózgu dochodzi do nieodwracalnych zmian już po 3 minutach od zatrzymania krążenia. 10 minut zatrzymania krążenia bez RKO i defibrylacji prowadzi do śmierci (czas ten może się nieco zmieniać ze względu na temperaturę otoczenia i mechanizm, w jakim doszło do NZK).
Służbom medycznym dotarcie do poszkodowanego w mieście średnio zajmuje do 8 minut, a do poszkodowanego poza miastem – nawet do 15.
Czy wiesz że staza taktyczna przy silmy krwawieniu to ostateczność ? Są inne sposoby tamowania krwawienia.
Gdy ocena rytmu odbywa się w krótkim czasie po NZK i w sytuacji, gdy na miejscu znajduje się AED, migotanie komór stwierdza się aż w 76% przypadków. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji powoduje spadek przeżywalności o 3-4%.
Powszechny dostęp do wiedzy na temat udzielania PP, częstotliwość różnego rodzaju kursów PP oraz coraz gęstsza sieć automatycznych defibrylatorów AED do użytku publicznego sprawiają, że przeżywalność osób z NZK zauważalnie rośnie.

Ile kosztuje kurs pierwszej pomocy?

Należy pamiętać, że koszt kursu pierwszej pomocy może się różnić w zależności od czasu trwania i lokalizacji. Zależy to również od tego, czy kurs jest samokształceniem, czy zajęciami stacjonarnymi.

Cena kursu pierwszej pomocy zależna jest od wielu czynników ale z grubsza:

Kurs pierwszej pomocy stacjonarne 220 zł (grupa indywidualnych osób )

Kurs pierwszej pomocy on-line 150 zł (dla jednej osoby)

kurs pierwszej pomocy on-line grupowy 70 zł (pakiet firmowy)

Kurs pierwszej pomocy stacjonarne grupowy 1440 zł (grupa do 10 osób)

Czy kursu z pierwszej pomocy Są obowiązkowe?

Szkolenie z pierwszej pomocy jest obowiązkowe, a pracodawca musi zapewnić sprzęt pierwszej pomocy. Istnieje również szereg osób odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w miejscu pracy. Pracodawca jest również odpowiedzialny za przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy dla wyznaczonych pracowników. Warto również zadbać o to, aby szkolenia te były prowadzone na odpowiednim poziomie.

W końcu pojawił się nowy ogólnouczelniany kurs online, który obiecuje nie tylko uczyć teorii, ale także testować i rzucać wyzwanie studentom. Te innowacyjne możliwości uczenia się mają zmienić zasady prowadzenia kursów. Dzięki ćwiczeniom, które zawierają całą wymaganą teorię, uczniowie będą mieli znacznie bardziej angażujące zrozumienie swojego przedmiotu, a także możliwość uczenia się na swoich błędach w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Może warto zainwestować w szkolenia dla pracowników, ale niech to będzie szkolenie, które przyniesie korzyści firmie. Oszczędności poczynione dzięki szkoleniu w miejscu pracy mogą prowadzić do znacznych zwrotów, gdy pracownik zostanie awansowany i zabierze wiedzę z nowego stanowiska z powrotem do firmy.

Pierwsza pomoc jest ważną częścią miejsca pracy i wynika z jej szybkiej, prawidłowej i bezpiecznej pomocy. Skróci to czas rekonwalescencji pracownika i zmniejszy dotkliwość wypadku.

Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych pracodawca ma obowiązek dbać o bezpieczne środowisko pracy.

Kodeks pracy dział 10 Bezpieczeństwo i Higiena pracy

Artykuł 10 Kodeksu Pracy Bezpieczeństwo i Higiena Pracy stanowi, że pracodawcy powinni zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko pracy.

Oto niektóre ze sposobów, w jakie pracodawca może przestrzegać tego przepisu:

– Zapewnij pracownikom bezpieczne środowisko pracy

– Zapewnij odpowiednie szkolenie dla pracowników

– Zapewnij pracownikom odpowiedni sprzęt

– Zapewnić odpowiednią liczbę przeszkolonych pracowników do wykonywania prac

– Upewnij się, że wszyscy pracownicy mają wystarczające umiejętności do wykonywania swoich obowiązków

Kodeks pracy Art. 209 (1) § 1. Pracodawca jest obowiązany: 1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,  2) wyznaczyć pracowników do:  a) udzielania pierwszej pomocy, (…) § 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. § 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

Kodeks Pracy Art. 224. § 1. Pracodawca prowadzący działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, jest obowiązany podejmować działania zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu. § 2. W przypadku, o którym mowa w § 1, pracodawca jest obowiązany zapewnić: 1) odpowiednie do rodzaju niebezpieczeństwa urządzenia i sprzęt ratowniczy oraz ich obsługę przez osoby należycie przeszkolone; 2) udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. § 3. Przepisy § 1 i 2 nie naruszają wymagań, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących katastrof i innych nadzwyczajnych zagrożeń.

Art 44 ust. 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Ilu pracowników należy wyznaczyć do udzielania pierwszej pomocy?

Obsługa punktów i apteczek na każdej zmianie powinna być powierzona wyznaczonym pracownikom przeszkolonym w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Nie może więc być jeden pracownik do nadzorowania całej firmy. Na każdą zmianę musi być wyznaczony jeden pracownik. Warto również wziąć pod uwagę fakt, że pracownicy często biorą urlopy, zwolnienia lekarskie, ulegają wypadkom czy opuszczają pracę na noc. A potem jest problem ze sterowaniem. Wiem, kiedy inspektor zarządził wezwanie osoby wyznaczonej przez pracodawcę do udzielenia pierwszej pomocy. A ten był na zwolnieniu lekarskim – i pojawił się problem… Jeśli organizujesz w firmie szkolenie z pierwszej pomocy, wyznacz kilku pracowników na każdą zmianę.

Co Ile Lat powinny Odbywać Się kursy Pierwszej Pomocy Pracowników?

Tutaj niestety nasz regulamin jest nieprecyzyjny. Nigdzie w dokumencie nie jest jasne, co należy aktualizować wiedzę o pierwszej pomocy. Niektóre osoby traktują szkolenie z pierwszej pomocy jako szkolenie BHP i odpowiednio ustalają termin ważności. Ważne jest, aby okresowo sprawdzać i odnawiać swoją wiedzę na temat pierwszej pomocy, ponieważ specjalista w tej dziedzinie może nie mieć doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Na co dzień nie korzysta z wiedzy z zakresu pierwszej pomocy, więc wiedza ta zostanie zapomniana, jeśli nie zostanie wykorzystana.

Jakie szkolenia prowadzimy?

Zaufali nam:

Szczecin

Co możemy zaoferować na naszych kursach?

  • zajęcia na terenie Szczecina i okolic 
  • program dostosowany do Państwa oczekiwań, potrzeb i charakteru wykonywanej pracy 
  • szkolenia w zakresie: wypadków komunikacyjnych, pomocy niemowlętom, dzieciom, przy nagłych stanach, urazach. 
  • prowadzenie zajęć praktycznych, różnego rodzaju pozoracji m.in. z wykorzystaniem przestrzeni w miejscu pracy, parkingu, pomieszczeń gospodarczych itp. 
  • zajęcia w 15-sto osobowych grupach. Możliwość zorganizowania kilku grup jednocześnie. 

 

Jakie Są Konsekwencje Braku kursów z Pierwszej Pomocy?

Polskie prawo nakłada na pracodawcę karę grzywny do 30 tys. zł w najgorszym przypadku, jeśli nie wywiąże się z któregokolwiek z obowiązków nałożonych na niego przez prawo.

Kto Może Kontrolować Certyfikaty Pracowników z Pierwszej Pomocy?

Lista instytucji, które mogą kontrolować przedsiębiorców i pracodawców jest bardzo długa. Najczęściej Państwowa Inspekcja Pracy prosi o potwierdzenie odbycia szkoleń przez wyznaczone osoby udzielające pierwszej pomocy.

Ile trwa kurs pierwszej pomocy?

Kurs pierwszej pomocy to najbardziej podstawowe szkolenie medyczne, które uczy studentów, jak reagować w nagłych wypadkach medycznych. Zwykle trwa około 4/5 h godziny, ale niektóre kursy trwają do 8 godzin. . Kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej uczy studentów, jak reagować w nagłych wypadkach medycznych poprzez resuscytację metodą usta-oddech.

Należy pamiętać, że długość kursu pierwszej pomocy różni się w zależności od rodzaju instytucji i rodzaju wybranego kursu.

Jakie szkolenia prowadzimy?

Masz pytanie ?

Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
Pierwsza pomoc Szczecin
kurs pierwszej pomocy kraków
Kurs pierwszej pomocy białystok
pierwsza pomoc kurs białystok
udzielanie pierwszej pomocy kurs
Kurs pierwszej pomocy w warszawie
Kurs pierwszej pomocy zielona góra medyk
Kurs pierwszej pomocy zielona góra
Kurs pierwszej pomocy manekin białystok
pierwsza pomoc wrocław kurs