Kurs pierwszej pomocy online dla nauczycieli i pracowników administracyjnych

Kurs pierwszej pomocy on Line

Pracownicy szkoły są zobowiązani do regularnego dokształcania się w wielu dziedzinach. Zwykle ten obowiązek dotyczy nauczycieli, tym razem nowelizacja nakłada konieczność odbycia kursu z zakresu pierwszej pomocy na każdego pracownika szkoły. Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), które weszły w życie 29 listopada 2018 r., dyrektor szkoły i osoby zajmujące się kwestiami bhp w szkole otrzymały nowe obowiązki. Wśród nich jest obowiązek zapewnienia przeszkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole, niezależnie od przedmiotów, jakich uczą, a także niezależnie od tego, czy są nauczycielami, są zobowiązani odbyć odpowiednie przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy.

Kurs pierwszej pomocy online dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w formie e-lerningowej

I. Program

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych potencjalnych klientów, stworzyliśmy kurs, który szczegółowo opisuje sposoby reagowania, w sytuacjach, jakie najczęściej mogą zdarzyć się w szkole. W oparciu o statystyki doprecyzowaliśmy zakres zagadnień, które warto wiedzieć, wzbogaciliśmy je o ogólne zasady, ważne i warte przypomnienia.
Z naszej strony oferujemy kompleksową wiedzę z zakresu:

 1. Postępowania z nieprzytomnym – podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli co robić, gdy człowiek w każdym wieku przestanie oddychać?
 2. Prowadzenia resuscytacji (reanimacji).

Poza tym skupimy się również na takich zagadnieniach:

 1. Elementy anatomii i fizjologii dzieci i dorosłych,
 2. Przyczyny zagrożeń życia,
 3. Zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych,
 4. Udrożnienie dróg oddechowych,
 5. Postępowanie z nieprzytomnym,
 6. Różnice w resuscytacji krążeniowo oddechowej u dzieci i dorosłych,
 7. Krwotoki z nosa oraz z górnych dróg oddechowych,
 8. Opatrywanie ran, skaleczeń, urazów,
 9. Zapalenie krtani i nagłośni,
 10. Drgawki,
 11. Oparzenia,
 12. Porażenia prądem elektrycznym.

Pierwsza pomoc to działanie, które może uratować życie, dlatego tak ważne jest, by podejść do tematu profesjonalnie, z aktualną wiedzą i pewnością, że możemy pomóc.

II. Dokumenty

Po pozytywnym zakończeniu kursu, certyfikat zostanie wysłany drogą elektroniczną na adres mailowy, który został wskazany przy rejestracji. Proszę o dodatkowe sprawdzenie danych przed rozpoczęciem kursu.

Poniżej wzór certyfikatu jaki otrzymasz po zakończeniu kursu.

III. Dla kogo?

Chcąc dać dobry przykład uczniom, innym placówkom i szkołom warto już dziś podjąć decyzję o odbyciu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które stworzone jest dla nauczycieli i pracowników szkoły. Warto o tym mówić, by wprowadzić nowy trend. Świadome dokształcanie z elementów rzutujących na wspólne bezpieczeństwo i egzystowanie
w dużej grupie powinno stać się modą i elementem świadomej współczesności.

IV. Jak i gdzie?

Kurs pierwszej pomocy online jest bardzo prosty w obsłudze. Odbywa się na platformie e-learningowej, na którą należy się zalogować, wykorzystując hasło. Hasło dostępu zostanie wygenerowane automatycznie po dokonaniu wpłaty przelewem błyskawicznym przez platformę PayU.
Po zakończeniu, każdy kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy.
Kurs odbywa się w 100% online, co jest ogromnym ułatwieniem dla nauczycieli i pracowników administracyjny, od których bardzo często wymaga się aktualizowania wiedzy i uczestnictwa w różnych kursach i szkoleniach. Platforma e-learninigowa jest doskonałym narzędziem do realizacji wymagań narzuconych przez zwierzchnika.
Cena całego szkolenia i uzyskania certyfikatu to koszt 110zł. Opłatę przelewa się jednorazowo.

Pamiętaj! Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy potrzebne jest zawsze. Niezależnie od tego, czy w Twoim życiu była okazja do wykorzystania tej wiedzy, czy też nie. Pracując w szkole masz kontakt z dziećmi, za które odpowiadasz. Musisz mieć aktualną wiedzę, która pomoże Ci ochronić je przed konsekwencjami nieudzielenia pierwszej pomocy.

Koszt szkolenia to 110 zł

 

Zamów kurs lub Zaloguj się

Po zamówieniu i opłaceniu kursu Hasło logowania zostanie przesłane na podany podczas rejestracji mail. Loginem jest podany podczas rejestracji mail

 

Zaufali nam: