Kurs pierwszej pomocy on Line

Kurs pierwszej pomocy on Line

Kurs pierwszej pomocy online odbywa się na platformie e-learningowej. Po zakończeniu otrzymuje się certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. Kurs odbywa się w 100% w formie online.
Hasło dostępu  zostanie wygenerowane automatycznie po dokonaniu wpłaty przelewem błyskawicznym prze platformę payU,

Kurs pierwszej pomocy online w formie e-lerningowej

I. Program szkolenia

 1. Bezpieczeństwo na miejscu wypadku.
 2. Elementy anatomii i fizjologii człowieka.
 3. Łańcuch ratunkowy, łańcuch przeżycia.
 4. Wzywanie pomocy.(rozmowa z dyspozytorem)
 5. Ocena stanu poszkodowanego ABCE
 6. Omdlenie a utrata przytomności
 7. Postępowanie z Poszkodowany nieprzytomny-pozycja bezpieczna.
 8. Postępowanie przy Zakrztuszeniu i Zadławieniu u dorosłych i dzieci.
 9. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci /BLS.
 10. Obsługa defibrylatora AED
 11. Wstrząs.
 12. Rany i krwotoki.
 13. Zawał serca, uraz głowy, atak drgawek, udar mózgu, anafilaksja
 14. Apteczka pierwszej pomocy zestaw r-0

II. Struktura kursu online

Kurs pierwszej pomocy online odbywa się w formie e-learningowej: uczestnik dostaje dostęp do materiałów szkoleniowych. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi prezentacja i filmy, kursant podejmuje próbę zdania egzaminu w formie testowej składającego się z 10 pytań zamkniętych (abcde) . Egzamin zostaje zaliczony po oddaniu min. 8 prawidłowych odpowiedzi. Nie ma limitu podejść do egzaminu. Uczestnik może podejść do egzaminu nawet pierwszego dnia rozpoczęcia kursu.
Praktyki nie są wymagane do uzyskania certyfikatu.

III. Dokumenty

Po pozytywnym zakończeniu kursu, certyfikat zostanie wysłany drogą elektroniczną na adres mailowy, który został wskazany przy rejestracji. Proszę o dodatkowe sprawdzenie danych przed rozpoczęciem kursu.

Poniżej wzór certyfikatu jaki otrzymasz po zakończeniu kursu pierwszej pomocy online.

IV. Uczestnicy kursu

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które:

 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 4650 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2010 nr 127 poz. 857, z późn. zm.), lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)

V. Hasło dostępu

Hasło dostępu  zostanie wygenerowane automatycznie po dokonaniu wpłaty przelewem błyskawicznym prze platformę payU. W tym przypadku należy wysłać potwierdzenie wpłaty wraz z loginem użytkownika na adres mailowy biuro@medykszkolenia.pl

VI. Dla kogo jest to szkolenie?

 • osób wyznaczonych w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy,
 • osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)
 • nauczycieli,
 • wychowawców,
 • instruktorów,
 • trenerów,
 • opiekunek środowiskowych,
 • opiekunek dziecięcych,
 • pilotów wycieczek,
 • przewodników turystycznych,
 • rodziców,
 • i wszystkich innych zainteresowanych tematyką pierwszej pomocy.

Koszt szkolenia pierwszej pomocy to 110 zł

 1. Kurs pierwszej pomocy on-line w formie e-lerningowej
  osób wyznaczonych w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy,
 2. Kurs pierwszej pomocy internetowo w formie e-lerningowej
  osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych)
 3. Kurs pierwszej pomocy on-line w formie e-lerningowej
  nauczycieli,
 4. Kurs pierwszej pomocy online w formie e-lerningowej
  wychowawców,
 5. Kurs pierwszej pomocy online w formie e-lerningowej
  instruktorów,
 6. Kurs pierwszej pomocy online w formie e-lerningowej
  trenerów,
 7. Kurs pierwszej pomocy przez internet w formie e-lerningowej
  opiekunek środowiskowych,
 8. Kurs pierwszej pomocy online w formie e-lerningowej
  opiekunek dziecięcych,
 9. Kurs pierwszej pomocy online w formie e-lerningowej
  pilotów wycieczek,
 10. Kurs pierwszej pomocy internetowo w formie e-lerningowej
  przewodników turystycznych,
 11. Kurs pierwszej pomocy online w formie e-lerningowej
  rodziców,
 12. Kurs pierwszej pomocy online w formie e-lerningowej
  i wszystkich innych zainteresowanych tematyką pierwszej pomocy.

 

Zamów kurs lub Zaloguj się

Po zamówieniu i opłaceniu kursu Hasło logowania zostanie przesłane na podany podczas rejestracji mail. Loginem jest podany podczas rejestracji mail

 

Zaufali nam: