Kurs pierwszej pomocy Stargard. Kursy z zakresu pierwszej pomocy są realizowane od lat, ale niekoniecznie znajdują zwolenników, którzy pragną w nich uczestniczyć. Musimy pamiętać, że odpowiednio przeprowadzona pierwsza pomoc, jest uwarunkowana dobrze przyswojoną wiedzą podczas kursu. Ważne jest, by brać udział w takich zajęcia, w których ćwiczymy scenariusze przygotowane na bazie prawdziwych zdarzeń. Dzięki takiej nauce można szybko przyswoić teorię i wypróbować ją w praktyce.

Oferujemy:pierwsza pomoc (2)

  • zajęcia na terenie Stargardu i okolic.
  • program dostosowany do Państwa oczekiwań, potrzeb i charakteru wykonywanej pracy.
  • szkolenia w zakresie: wypadków komunikacyjnych, pomocy niemowlętom, dzieciom, przy nagłych stanach, urazach.
  • prowadzenie zajęć praktycznych, różnego rodzaju pozoracji m.in. z wykorzystaniem przestrzeni w miejscu pracy, parkingu, pomieszczeń gospodarczych itp.
  • zajęcia w 15-sto osobowych grupach. Możliwość zorganizowania kilku grup jednocześnie.

Nasze szkolenia:

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i przedsiębiorstw
Szkolenia z pierwszej pomocy dla Auto szkoły
Kursy ratownictwa i szkolenia wyjazdowe
Warsztaty medyczne dla rodziców
Szkolenia z pierwszej pomocy prowadzone dla szkół
Szkolenia indywidualne z pomocy przedmedycznej

Jeśli potrzebujesz innych szkoleń, napisz do nas na adres: e.adamczyk@medykszkolenia.pl – jesteśmy otwarci na propozycje i dostosowujemy się do wymagań Klientów.

Nasze dane:

Firma MedykSzkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851
Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl

Szkolenia odbywają się tutaj!

Szkolenia w Stargardzie

Stargard

Nasz formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kurs pierwszej Pomocy w Stargardzie dla Każdego

Bez wiedzy, którą można przyswoić na szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy, nie jesteśmy w stanie działać szybko, sprawnie i skutecznie. Mamy większą możliwość, by popełnić błąd, a nawet zareagować źle. Bardzo często właśnie niewiedza nas blokuje, a za nieudzielenie pomocy grozi nam kara. To bardzo ważne, by spróbować uratować poszkodowanego, by mu pomóc tyle, na ile jesteśmy w stanie, ale przede wszystkim, by wezwać pomoc. Bez prawidłowo wezwanej pomocy każda sytuacja może skończyć się źle. Do momentu przyjazdu służb ratowniczych, to my jesteśmy odpowiedzialni za poszkodowanego. Trzeba to zrozumieć, by poczuć wewnętrzną motywację do prawidłowego działania, a przede wszystkim do odbycia kursu, który pomoże pierwszej pomocy udzielić.

Pierwsza pomoc jest jedną z najważniejszych dziedzin, którą każdy powinien znać. Paradoksem jest to, że tak naprawdę każdy ma nadzieję, że nie będzie musiał z niej korzystać, dlatego bardzo często zdarza się, że po prostu z tej wiedzy rezygnuje, a przecież kurs pierwszej pomocy nie jest drogi, więc absolutnie każdy powinien z niego skorzystać. Dlaczego? Bo teoria, którą tam poznamy jest schematyczna i tak naprawdę nie byłaby tak ważna (bo przecież znajduje się wszędzie!), ale bez niej ćwiczenia w postaci odgrywanych scenek różnych wypadków nie mają sensu. Ponadto rozmowa z prowadzącym, który zna się na rzeczy i doskonale potrafi podpowiedzieć, jakie zachowanie pozwoli uspokoić poszkodowanych, a jak nie powinno się ratować ludzi.

To bardzo ważne, bo jeśli ktoś zrozumie na czym polega udzielanie pierwszej pomocy, to wejdzie mu to w nawyk, co oznacza, że w sytuacji, gdy będzie trzeba pomóc drugiemu człowiekowi, osoba przeszkolona nie odwróci wzroku – zawsze pomoże. W dzisiejszych czasach takie zachowanie wydaje się być nieprawdopodobne. Właśnie dlatego tak ważne jest propagowanie udzielania pierwszej pomocy. Warto budować wśród ludzi postawę empatycznego wsparcia, pomocy, wrażliwości na krzywdę i cierpienie, ponieważ te wartości bardzo często gdzieś zanikają na rzecz samouwielbienia i egoistycznego oraz roszczeniowego podejścia do życia.

Trzeba pracować nad zmianą takiego postrzegania rzeczywistości, ponieważ nie prowadzi ono do niczego dobrego. Warto uwrażliwić innych na kruchość ludzkiego życia. Uświadomić, że nie jest ono trwałe, bo tak naprawdę łatwo skrzywdzić drugiego człowieka, nie udzielając mu pomocy i wsparcia.

 

Zaufali nam: