Szkolenie BHP Katowice - Medyk szkolenia Skip to main content

Szkolenie BHP Katowice

Katowice są stolicą województwa śląskiego, którą zamieszkuje około trzystu tysięcy ludzi. Miasto to w ciągu ostatnich dwudziestu lat przeszło ogromną metamorfozę, stając się ośrodkiem bogatym pod względem kulturalnym. Katowice są podzielone na dwadzieścia dwie części. Ale czy Katowice mają już przeszkolenie w zakresie szkoleń BHP ?

Szkolenie BHP Katowice

MedykSzkolenia zawodowo zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu BHP online – bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze doświadczenie pozwoliło na stworzenie kursu BHP Online w Krakowie, który jest dopasowany do potrzeb klienta, spełnia wszelkie normy 

(Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.]),

jest przejrzysty i merytoryczny, a dodatkowo można go zrobić o dowolnej porze dnia i nocy.

Miasto takie jak Katowice posiadają w swoim zwiedzającym repertuarze Dolinie Trzech Stawów czyli kompleks rekreacyjno-sportowy. Można tu odpocząć i zaobserwować mnóstwo gatunków chronionych roślin i zwierząt. W związku z tak licznymi atrakcjami na terenie miasta, szkolenie BHP Katowice, idealnie wpasowuje się w schemat życia ludzi tu osiedlających. Szkolenie BHP Katowice, dla osób które cenią swój czas i chcą pozyskać odpowiednią dawkę wiedzy z zakresu szkoleń BHP w jak najkrótszym czasie i w jak najprzyjemniejszy sposób. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie BHP Katowice?

Wykonujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta jak i w formie e-learningu – szkolenie BHP Online Katowice. 

Oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

• Pracodawców i osób kierujących pracownikami

• Pracowników administracyjno-biurowych

• Pracowników inżynieryjno-technicznych

• Pracowników służby BHP

• Nauczycieli i pracowników oświaty

• Pracowników służby zdrowia

• Sprzedawców i przedstawicieli handlowych

• Pracowników farmacji

• Pracowników IT

Szkolenie BHP Katowice Online przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danej firmie. Zapewnienie szkolenia wstępnego dla każdego nowo zatrudnionego pracownika jest obowiązkiem PRACODAWCY. Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  • szkolenie wstępne ogólne, zwane dalej instruktażem ogólnym;
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane dalej instruktażem stanowiskowym.

Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, a także z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Jak wyglądają szkolenia BHP Katowice?

Większość naszych szkoleń opiera się głównie na treści, która ma duże zastosowanie w praktyce. Na szkoleniu online BHP Katowice, staramy się przekazać naszym klientom schematy działań, tak aby nie byli zmuszeni szukać w innych miejscach informacji na dany temat.  

Szkolenie BHP Online Katowice, jest przede wszystkim oparte na naszych doświadczeniach, na prawie jakie obowiązuje, zakresie obowiązków pracodawcy oraz pracownika. Naszą misją jest przekazać tę wiedzę za pomocą naszych szkoleń BHP Online Katowice w sposób wygodny dla odbiorcy i nietuzinkowy. 

Z czym zostanie zaznajomiony uczestnik szkolenia BHP – okresowego Katowice?

• z regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą

• z zagrożeniami występującymi w procesach pracy

• z zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń

• z okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków

Cel: szkolenie BHP Katowice

Wstępne szkolenia BHP Katowice – mają na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Te są zawarte w Kodeksie Pracy są obligatoryjne. Każdy nowo zatrudniony pracownik w firmie w Katowicach, przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć instruktaż ogólny. 

Okresowe szkolenia BHP Katowice – mają na celu uaktualnienie i umocnienie posiadanej wiedzy na temat BHP w miejscu pracy, a także poznanie nowych rozwiązań podnoszących poziom tego bezpieczeństwa. Częstotliwość i czas trwania tych szkoleń jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy na danym stanowisku i warunków tam panujących

Szkolenie BHP  – Katowice

Szkolenie BHP Katowice, czyli szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, to nic innego jak zbiór zasad i przepisów, których trzeba przestrzegać w miejscu wykonywania swojego zawodu. Przepisy te określają  również warunki jakie powinny panować w firmie aby pracownicy mieli higieniczne, a przede wszystkim bezpieczne środowisko pracy. Tak więc nasze szkolenie BHP Katowice ma zapobiegać wypadkom, dbać o higienę pracy oraz przeciwdziałać chorobom zawodowym i niebezpieczeństwom które mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu. 

Nasze dane:

Firma MedykSzkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851
Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl

Szkolenia odbywają się tutaj!

   

Zaufali nam:

Szkolenia bhp w Katowicach