Szkolenie BHP Kraków - Medyk szkolenia Skip to main content

Szkolenie BHP Kraków

Kraków zawsze był wolny i niezależny. Swoją autonomię udało się mu zachować nawet w czasach rozbiorów Polski. Miasto zawsze było uważane za „wzorzec polskiej kultury” i kulturalną stolicę kraju. Kraków, jako stara stolica Polski, ma bogatą historię i kulturę. Ale czy Kraków jest zapoznany z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy? 

Szkolenie BHP Kraków

MedykSzkolenia to firma która zawodowo zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu BHP online – bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze doświadczenie, które rozwijaliśmy przez lata, pozwoliło na stworzenie kursu BHP Online w Krakowie, które jest dopasowane do potrzeb klienta, pracodawcy czy osoby prywatnej która ma życzenie uaktualnić swoją wiedzę. 

Szkolenie BHP Kraków spełnia wszelkie normy 

(Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.]),

jest przejrzyste i merytorycznie przygotowane – dotyczy sedna sprawy. Pracodawcy, jak i pracownicy mają wobec siebie liczne obowiązki. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz dostarczenie środków ochrony, zapewniających pracownikom ochronę ich życia i zdrowia w środowisku pracy. MedykSzkolenia dostarcza natomiast wiedzę w pigułce – szkolenie BHP Online Kraków. 

Miasto kulturowe, takie jak Kraków charakteryzują się licznymi zabytkami, w krakowskiej dzielnicy znajduje się około sześć tysięcy zabytków i ponad dwa miliony dzieł sztuki. W związku z tym, że w mieście Kraków jest co robić, stworzyliśmy szkolenie BHP online Kraków, dla zabieganych osób i ludzi sukcesu, oraz tych którzy wolą więcej czasu spędzić na zwiedzaniu, którzy cenią swój czas i chcą pozyskać odpowiednią dawkę wiedzy z zakresu szkoleń BHP Kraków w jak najkrótszym czasie. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie BHP Kraków?

Wykonujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta jak i w formie e-learningu – szkolenie BHP Online Kraków. 

Oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

• Pracodawców i osób kierujących pracownikami

• Pracowników administracyjno-biurowych

• Pracowników inżynieryjno-technicznych

• Pracowników służby BHP

• Nauczycieli i pracowników oświaty

• Pracowników służby zdrowia

• Sprzedawców i przedstawicieli handlowych

• Pracowników farmacji

• Pracowników IT

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danej firmie w Krakowie. Zapewnienie szkolenia wstępnego dla każdego nowo zatrudnionego pracownika jest obowiązkiem każdego PRACODAWCY. Obowiązek odbycia szkoleń BHP Kraków, został nałożony przez ustawodawcę. Oprócz oczywistego zwiększenia świadomości pracownika wobec zagrożeń w miejscu pracy, jest to po prostu wymóg prawny. 

Jak wyglądają szkolenia BHP Kraków?

Szkolenie wstępne Kraków, czyli pierwsze szkolenie BHP w myśl Kodeksu pracy art.2373§ 1 jest organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy, w celu zapoznania go z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi całej firmie oraz na wykonywanym stanowisku.  Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Dlatego MedykSzkolenia stworzył takie szkolenia BHP Kraków. Na szkoleniu online BHP Kraków, staramy się przekazać naszym klientom schematy działań, by nie musieli gdzieindziej doszukiwać się informacji dotyczących tego, jak powinien wyglądać POPRAWNY schemat szkolenia BHP Kraków. 

Szkolenie BHP Online Kraków, jest przede wszystkim oparte na naszych doświadczeniach, na prawie jakie obowiązuje, zakresie obowiązków pracodawcy oraz pracownika. Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek m.in. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie BHP Kraków. Szczegółowo kwestia szkoleń BHP Kraków została unormowana w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP Kraków. 

Naszą misją jest przekazać tę wiedzę za pomocą naszych szkoleń BHP Online w sposób wygodny dla odbiorcy i nietuzinkowy. 

Z czym zostanie zaznajomiony uczestnik szkolenia BHP – okresowego Kraków?

• z regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą

• z zagrożeniami występującymi w procesach pracy

• z zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń

• z okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków

Cel szkoleń BHP Kraków

Wstępne szkolenia BHP Kraków – mają na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy i obowiązującymi w danym zakładzie. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć instruktaż ogólny. Dotyczą one każdego, nowego pracownika, studenta zatrudnionego w ramach praktycznej nauki zawodu oraz praktykanci, kierownika, pracodawcy i innych grup zawodowych. 

Okresowe szkolenia BHP Warszawa – mają na celu uaktualnienie i umocnienie posiadanej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, mają na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy i obowiązującymi w danym zakładzie. Mają także na celu dostarczenia wiedzy z zakresu nowych rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa. 

Szkolenie BHP  – Kraków

Szkolenie BHP Kraków, czyli szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, to nic innego jak zbiór zasad i przepisów, których trzeba przestrzegać w miejscu pracy. Szkolenie okresowe BHP Kraków trzeba odświeżać w zależności od stanowiska. Poprzez szkolenie BHP Kraków pracodawca zapewnia pracownikowi zaznajomienie z zagrożeniami środowiska pracy oraz uzyskanie wiedzy na temat przepisów i zasad BHP, jak również umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 września 2012 r. (sygn. II PK 31/12).

Przepisy te określają  również warunki jakie powinny panować w firmie lub zakładzie pracy, aby pracownicy mieli higieniczne środowisko pracy. Tak więc nasze szkolenie BHP Kraków ma zapobiegać wypadkom, dbać o higienę pracy oraz przeciwdziałać chorobom zawodowym.

Nasze dane:

Firma MedykSzkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851
Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl

Szkolenia odbywają się tutaj!

Zaufali nam:

 

Szkolenia bhp w Krakowie