Szkolenie BHP Łódź - Medyk szkolenia Skip to main content

Szkolenie BHP Łódź

Łódź to miasto, które się kocha albo nienawidzi. Historia dawnych fabryk miesza się tu z nowoczesnością. Dzieje miasta podziwiać możemy w licznych muzeach na terenie miasta – Włókiennictwa, Kinematografii, Historii Miasta Łodzi czy Tradycji Niepodległościowych.

Szkolenie BHP Łódź

Jesteśmy firmą, która zawodowo zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu BHP online – bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze doświadczenie pozwoliło na stworzenie kursu BHP Online w Łodzi, który jest dopasowany do potrzeb klienta, spełnia wszelkie normy 

(Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.]),

jest przejrzysty i merytoryczny – dotyczy głównego wątku, problemu lub po prostu sedna sprawy.

Duże miasta, takie jak Łódź charakteryzują się większym ruchem i tempem życia, w związku z tym stworzyliśmy szkolenie BHP Łódź, dla osób które cenią swój czas i chcą pozyskać odpowiednią dawkę wiedzy z zakresu szkoleń BHP w jak najkrótszym czasie. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie BHP Łódź?

Wykonujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta jak i w formie e-learningu – szkolenie BHP Online Łódź. 

Oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

• Pracodawców i osób kierujących pracownikami

• Pracowników administracyjno-biurowych

• Pracowników inżynieryjno-technicznych

• Pracowników służby BHP

• Nauczycieli i pracowników oświaty

• Pracowników służby zdrowia

• Sprzedawców i przedstawicieli handlowych

• Pracowników farmacji

• Pracowników IT

Szkolenie BHP Łódź przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danej firmie. Zapewnienie szkolenia wstępnego dla każdego nowo zatrudnionego pracownika jest obowiązkiem PRACODAWCY. Przed przystąpieniem do pracy KAŻDA osoba pozostająca w stosunku umowy o pracę powinna odbyć szkolenie wstępne, składające się z instruktażu ogólnego (szkolenie wstępne ogólne) oraz instruktażu stanowiskowego (szkolenie wstępne na stanowisku pracy).

Instruktaż ogólny zapoznaje przyszłych pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jak wyglądają szkolenia BHP Łódź?

Większość naszych szkoleń opiera się głównie na treści, która ma duże zastosowanie w praktyce. Na szkoleniu online BHP Łódź, staramy się przekazać naszym klientom schematy działań, by nie musieli poszukiwać w Internecie informacji dotyczących tego, jak powinien wyglądać schemat BHP. 

Szkolenie BHP Online Łódź, jest przede wszystkim oparte na naszych doświadczeniach, na prawie jakie obowiązuje, zakresie obowiązków pracodawcy oraz pracownika. Naszą misją jest przekazać tę wiedzę za pomocą naszych szkoleń BHP Online w sposób wygodny dla odbiorcy i nietuzinkowy. 

Z czym zostanie zaznajomiony uczestnik szkolenia BHP – okresowego Łódź?

• z regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą

• z zagrożeniami występującymi w procesach pracy

• z zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń

• z okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków

Cel: szkolenie BHP Łódź

Wstępne szkolenia BHP Łódź – mają na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy i obowiązującymi w danym zakładzie. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć instruktaż ogólny. Dotyczy to również studentów odbywających praktyki studenckie i uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu

Okresowe szkolenia BHP Łódź – mają na celu uaktualnienie i umocnienie posiadanej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także poznanie nowych rozwiązań podnoszących poziom tego bezpieczeństwa. Częstotliwość i czas trwania tych szkoleń jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy na danym stanowisku i warunków tam panujących

Szkolenie BHP  – Łódź

Szkolenie BHP Łódź, czyli szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, to nic innego jak zbiór zasad i przepisów, których trzeba przestrzegać w miejscu pracy. Przepisy te określają  również warunki jakie powinny panować w firmie lub zakładzie pracy, aby pracownicy mieli higieniczne środowisko pracy. Tak więc nasze szkolenie BHP Łódź ma zapobiegać wypadkom, dbać o higienę pracy oraz przeciwdziałać chorobom zawodowym.

Nasze dane:

Firma MedykSzkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851
Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl

Szkolenia odbywają się tutaj!

Zaufali nam:

 

Szkolenia bhp w Łodzi