Szkolenie BHP Warszawa - Medyk szkolenia Skip to main content

Szkolenie BHP Warszawa

Szkolenie BHP Warszawa

Na Rynku Starego Miasta znajduje się pomnik Syrenki która według jednej z legend broni miasta w podzięce za uratowanie jej z rąk kupca który ją porwał. Co ciekawe Syrenka jest też w herbie Warszawy do którego trafiła w I. połowie XIV w. Ale czy Syrenka przeszła obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP Warszawa? 

Szkolenie BHP Warszawa

MedykSzkolenia to firma która zawodowo zajmuje się organizacją szkoleń z zakresu BHP online – bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasze doświadczenie, które rozwijaliśmy przez lata, pozwoliło na stworzenie kursu BHP Online w Warszawie, które jest dopasowane do potrzeb klienta, spełnia wszelkie normy 

(Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy [Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.]),

jest przejrzyste i merytorycznie przygotowane – dotyczy głównego wątku, problemu lub po prostu sedna sprawy.

Stolice, takie jak Warszawa charakteryzują się większym ruchem i tempem życia. Stały schemat praca – dom – korek – praca – dom – korek, w związku z tym stworzyliśmy szkolenie BHP online Warszawa, dla zabieganych osób i ludzi sukcesu, którzy cenią swój czas i chcą pozyskać odpowiednią dawkę wiedzy z zakresu szkoleń BHP Warszawa w jak najkrótszym czasie. 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie BHP Warszawa?

Wykonujemy szkolenia zarówno w siedzibie klienta jak i w formie e-learningu – szkolenie BHP Online Warszawa. 

Oferta szkoleniowa obejmuje szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych.

• Pracodawców i osób kierujących pracownikami

• Pracowników administracyjno-biurowych

• Pracowników inżynieryjno-technicznych

• Pracowników służby BHP

• Nauczycieli i pracowników oświaty

• Pracowników służby zdrowia

• Sprzedawców i przedstawicieli handlowych

• Pracowników farmacji

• Pracowników IT

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę w danej firmie w Warszawie. Zapewnienie szkolenia wstępnego dla każdego nowo zatrudnionego pracownika jest obowiązkiem każdego PRACODAWCY. Przed przystąpieniem do pracy KAŻDA osoba pozostająca w stosunku umowy o pracę powinna odbyć szkolenie wstępne w zakresie BHP, składające się z instruktażu ogólnego (szkolenie wstępne ogólne) oraz instruktażu stanowiskowego (szkolenie wstępne na stanowisku pracy).

Instruktaż ogólny zapoznaje przyszłych pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Jak wyglądają szkolenia BHP Warszawa?

Szkolenie wstępne Warszawa, czyli pierwsze szkolenie BHP w myśl Kodeksu pracy art.2373§ 1 jest organizowane przed dopuszczeniem pracownika do pracy, w celu zapoznania go z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi całej firmie oraz na wykonywanym stanowisku. Na szkoleniu online BHP Warszawa, staramy się przekazać naszym klientom schematy działań, by nie musieli poszukiwać w Internecie informacji dotyczących tego, jak powinien wyglądać schemat BHP. 

Szkolenie BHP Online Warszawa, jest przede wszystkim oparte na naszych doświadczeniach, na prawie jakie obowiązuje, zakresie obowiązków pracodawcy oraz pracownika. Naszą misją jest przekazać tę wiedzę za pomocą naszych szkoleń BHP Online w sposób wygodny dla odbiorcy i nietuzinkowy. 

Z czym zostanie zaznajomiony uczestnik szkolenia BHP – okresowego Warszawa?

• z regulacjami prawnymi z zakresu BHP związanymi z wykonywaną pracą

• z zagrożeniami występującymi w procesach pracy

• z zasadami postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń

• z okolicznościami i przyczynami charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków

Cel szkoleń BHP Warszawa

Wstępne szkolenia BHP Warszawa – mają na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie Pracy i obowiązującymi w danym zakładzie. Każdy nowo zatrudniony pracownik przed dopuszczeniem do pracy musi odbyć instruktaż ogólny. Dotyczą one każdego, nowego pracownika, studenta zatrudnionego w ramach praktycznej nauki zawodu oraz praktykanci, kierownika, pracodawcy i innych grup zawodowych. 

Okresowe szkolenia BHP Warszawa – mają na celu uaktualnienie i umocnienie posiadanej wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, a także poznanie nowych rozwiązań podnoszących poziom tego bezpieczeństwa. Częstotliwość i czas trwania tych szkoleń jest uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy na danym stanowisku i warunków tam panujących

Szkolenie BHP  – Warszawa

Szkolenie BHP Warszawa, czyli szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy, to nic innego jak zbiór zasad i przepisów, których trzeba przestrzegać w miejscu pracy. Szkolenie okresowe BHP Warszawa jest ważne maksymalnie 12 miesięcy, a dla kadry kierowniczej maksymalnie 6 miesięcy. 

Przepisy te określają  również warunki jakie powinny panować w firmie lub zakładzie pracy, aby pracownicy mieli higieniczne środowisko pracy. Tak więc nasze szkolenie BHP Warszawa ma zapobiegać wypadkom, dbać o higienę pracy oraz przeciwdziałać chorobom zawodowym.

Nasze dane:

Firma MedykSzkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851
Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl

Szkolenia odbywają się tutaj!

   

Zaufali nam:

   

Szkolenia bhp w Warszawie