Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach - Medyk szkolenia Skip to main content

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach jest najtrudniejsza, ponieważ zazwyczaj wszystko dzieje się tak szybko i w niezwykle krótkich odstępach czasowych należy podejmować decyzje i realizować poszczególne działania. Zdarza się, że w nagłych wypadkach nie mamy pod ręką nic, co mogłoby nam pomóc w trakcie udzielania pomocy.

 

 

Kurs pierwszej pomocy organizowanie w formie stacjonarnej

Podstawą kursów pierwszej pomocy jest efektywność, którą możemy zmierzyć dopiero w praktyce. I to właśnie na praktyce opieramy nasze kursy stacjonarne.  Szkolenie odbywa się na fantomach elektronicznych, pozwalających monitorować skuteczność kursanta.

Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

 

Co jest ważne podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach?

Przede wszystkim, każdy, kto miał do czynienia z nagłym wypadkiem wie, że sytuacje nagłe dzieją się w najmniej oczekiwanym momencie. Wtedy, gdy nie mamy pod ręką nic, co się przyda, lub gdy nam się spieszy, gdy jesteśmy sami, a telefon jest prawie rozładowany. Tak bywa najczęściej, bo nie można tych zdarzeń w żaden sposób przewidzieć i się do nich przygotować.

Ważne jest, gdy jesteśmy na miejscu nagłego wypadku, by pozostać przy rannych do momentu, gdy przyjedzie pomoc. Może się okazać, że nasza interwencja będzie niezbędna, aby móc daną osobę utrzymać przy życiu aż do przyjazdu odpowiednich służb medycznych.

Co więcej, jeżeli zauważymy osobę znajdującą się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub jeżeli jesteśmy świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, mamy obowiązek niezwłocznego i skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu, dzwoniąc pod numer 999 lub 112.

 

Kwestie prawne a udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Każdy człowiek ma obowiązek ratowania życia innych. Jest to zapisane w prawie. Zgodnie z art. 162 §1 Kodeksu karnego:Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Bardzo często ludzie wzbraniają się przed ratowaniem innych, ponieważ boją się, że zrobią krzywdę poszkodowanym. Swój brak reakcji komentują tym, że nie mają żadnej wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a nawet jeśli ją posiadają, to boją się podjąć jakichkolwiek czynności.

Zgodnie z zapisami prawa, każdy kto podjął próbę udzielenia pomocy nie poniesie odpowiedzialności za ewentualne błędy popełnione w trakcie jej udzielania, jeśli kierował się dobrą wolą. Nie popełni też przestępstwa, jeżeli nie udzieli pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których jest możliwa niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej (art. 162 § 2 Kodeksu karnego).

Odpowiedzialność poniesie wyłącznie ten, kto pierwszej pomocy nie udzielił, choć miał taką możliwość, niewiedza go w takiej sytuacji na pewno nie uratuje.

 

Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Nasze szkolenia pozwolą przygotować się do udzielania pierwszej pomocy. Uczymy na nich zasad postępowania, ale przede wszystkim oswajamy z działaniem. Chcemy, by każdy, kto weźmie udział w naszym szkoleniu indywidualnym lub pracowniczym (dla firm czy dla nauczycieli) poradził sobie z udzieleniem pierwszej pomocy, gdy zdarzy się taka okoliczność.

Niezależnie od rodzaju wypadku należy postępować zgodnie z zasadami udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Podstawowe zasady postępowania przy wybranych urazach omówimy szerzej podczas naszych szkoleń. Naszym zadaniem jest przygotowanie każdego uczestnika do poradzenia sobie w każdej sytuacji, tak by pierwsza pomoc w nagłych sytuacjach.