Zamów dostęp do szkolenia

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Szkolenia okresowe bhp dla kierowników placów budowy – cel

Przede wszystkim celem Szkolenia okresowe bhp dla kierowników wizytujących place budowy jest umiejętna ocena zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, a także kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. To niezwykle ważne, bo kadra kierownicza powinna być przykładem dla pracowników, a ich uczciwość wobec pracowników z pewnością zostanie przez nich doceniona. Ważne jest zatem, by chronić pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, a także zapewniać im ochronę przed zagrożeniami w trakcie wykonywania obowiązków na placach budów.

Szkolenia okresowe BHP dla kierowników wizytujących place budowy zawiera też zagadnienie związane z problemami wynikającymi z interpretacji niektórych przepisów.

Ponadto porusza się kwestię organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, bhp w trakcie prowadzenia pojazdu służbowego oraz bezpieczne warunki pracy w trakcie wykonywania czynności służbowych na terenie budowy.

Ważnym aspektem szkolenia okresowe BHP dla kierowników wizytujących place budowy jest analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka, a także omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy oraz związanej z nimi profilaktyki. Warto o tym mówić, by nie popełniać podobnych błędów.

Wszystkie szkolenia okresowe BHP dla kierowników wizytujących place budowy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy musi przygotować odbiorców do działań, jakie są konieczne, gdy jednak dojdzie do wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii). Omówione zostają zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, a także problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Szkolenia okresowe bhp dla kierowników placów budowy

Zazwyczaj szkolenia internetowe zawierają informacje ogólne z zakresu prawa pracy i szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny na danym stanowisku.

Tym razem poruszono wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP), a także aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian).

Mając świadomość, jak wiele obowiązków posiada kadra kierownicza, wszystkie zagadnienia podzielone są na moduły w taki sposób, by każdy kursant mógł rozbić sobie całe szkolenie na kilka dni.

szkolenia okresowe BHP dla kierowników wizytujących place budowy kończą się certyfikatem, który ważny jest przez okres pięciu lat.

Podstawa prawna szkolenia okresowe BHP dla kierowników wizytujących place budowy to:

 

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenia okresowe BHP dla kierowników wizytujących place budowy online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach. Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkolenia okresowe BHP dla kierowników wizytujących place budowy online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla kierowników wizytujących place budowy było źródłem informacji, z których będą korzystać kadry kierownicze w trakcie organizowania pracy sobie i zespołowi pracowników.