Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami

Każde szkolenie dotyczące bhp jest istotne. Czasem może się wydawać, że szkolenia online są mniej atrakcyjne dla odbiorcy, ale tak naprawdę, gdy potrzebujemy wiedzy, a nie mamy czasu, by udać się na szkolenie stacjonarnie, rozwiązaniem idealnym jest kurs online, który w przeprowadzi kursanta przez kolejne moduły wiedzy merytorycznej w czasie, jaki wybierze sobie sam kursant. Można takie szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami odbyć jednorazowo, ale można je podzielić tak, by wykorzystać czas wolny w ciągu dnia.

Zamów dostęp do szkolenia

Dla 1 osobyDla Grupy
Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenie realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenie dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Cele szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami

Należy pamiętać, że obowiązek szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy leży po stronie pracodawcy. To w gestii pracodawcy jest zapewnienie odbycia odpowiedniego rodzaju szkolenia, a co za tym idzie – przekazanie informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska i zakresu pracy, jaka będzie przez niego wykonywana.

Pracodawca również powinien przynajmniej raz na pięć lat odbyć szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami. Ma ono na celu głównie przypomnienie i aktualizację informacji, ale również uświadomienie oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

Poza tym pracodawca, który regularnie odbywa szkolenie uczy swoją postawą kształtować bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a także propaguje w ten sposób postawę, która chroni pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą, ponieważ dzięki temu ma świadomość, jak jego firma powinna funkcjonować.

Pracodawca każdego dnia uczy się jak organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy. Dzięki naszemu szkoleniu okresowemu bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami dostaje wskazówki, które pomogą mu przestrzegać przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozyskuje wiedzę jak elastycznie podchodzić do kwestii związanych z bhp, gdy zmieniają się warunki wykonywanej pracy przez pracowników.

Najważniejsze z perspektywy pracodawcy jest jednak zapewnienie rozwoju firmy, która będzie ewoluowała w zgodzie z zasadami bhp, a także będzie zapobiegała wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

Pracodawca dowiaduje się na szkoleniu okresowym bhp online, jak ważne jest przestrzeganie przepisów. W razie jakiejkolwiek sytuacji niebezpiecznej to pracodawca jest jedyną osobą odpowiedzialną za zdarzenie, dlatego tak ważne, by był uczciwy i rzetelny w swoich działaniach.

Pracodawca ma też obowiązek wyposażyć miejsce pracy w sposób dostosowany do zatrudnienia ewentualnych pracowników, a także zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, podczas pożarów i ewakuacji.

Należy pamiętać, że naruszenie praw pracowników, jakie wynikają z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy mogą rodzić odpowiedzialność karną lub wykroczeniową.

Szkolenia okresowe BHP dla pracodawców

Szkolenia bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami online są przeznaczone głównie dla tych, którzy w pracy pełnią obowiązki na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach, spółdzielniach oraz placówkach oświatowych jak i innych osób kierujących pracownikami (mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych). Jest to spora i bardzo zróżnicowana grupa odbiorców, a zatem szkolenie jest stworzone w sposób przystępny i jasny dla każdego.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami to:


  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).

Dlaczego warto odbyć szkolenia okresowe BHP dla pracodawców z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualne, szkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami, spotkało się finalnie z uznaniem naszych kursantów.