Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby medycznej

Wykwalifikowani Skuteczni Wiarygodni Doświadczeni dla Ciebie

Dziś zamówienie - dziś certyfikat!

Podstawowym celem szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby medycznej, który wyróżnia to szkolenie od pozostałych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, w tym zagrożeń związanych z obsługą urządzeń emitujących szkodliwe pole elektromagnetyczne oraz promieniowanie, a także metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.

Kursant zapoznaje się również z wiedzą ogólną, czyli z wybranymi regulacjami prawnymi, związanymi z prawem pracy, bezpieczeństwem i higieną pracy. Przekazujemy informacje o teorii związanej z profilaktyczną ochroną zdrowia, o prawach i obowiązkach pracownika.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby medycznej ma na celu również kształtowanie warunków pracy w taki sposób, by był on zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a zatem uczy jak postępować w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Pracownicy służby medycznej narażeni są na wiele zagrożeń, które wynikają z ich pracy. Czynniki szkodliwe i metody ochrony przed nimi, zostaną szczegółowo omówione w trakcie szkolenia. Problemy związane z organizacją stanowisk personelu medycznego, narażonego na działanie promieniowania jonizującego, laserowego oraz innych czynników szkodliwych, biologicznych, chemicznych i niebezpiecznych, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, aparaty emitujące pole EM, aparaty RTG i emitujące promieniowanie jonizujące i laserowe oraz inne urządzenia wykorzystywane w placówkach służby zdrowia są istotne z punktu bhp. Te zagadnienia są niezwykle ważne, ponieważ związane są z bezpieczeństwem pracownika, który w pracy spędza dużo czasu.

Szkolenia okresowe BHP dla pracowników służby medycznej

Wiemy doskonale jak ważny dla pracowników służby medycznej jest czas, właśnie dlatego szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby medycznej online są doskonałym rozwiązaniem. Można je odbyć w czasie dopasowanym do swojego grafiku, można podzielić go na moduły i odsłuchiwać partiami. Dostęp do platformy jest nieograniczony, a zatem czas, jaki każdy pracownik służby medycznej poświęcić musi na odbycie szkolenia, jest zindywidualizowany, dostosowany do trybu pracy każdego kursanta.

Wiedza merytoryczna podzielona jest na moduły. Każdy z nich kończy się egzaminem, który pozwala kursantowi przejść dalej – do następnego modułu. Kursant ma dostęp do materiałów edukacyjnych, a gdy skończy wszystkie moduły i zda egzamin, otrzyma certyfikat, który ważny jest przez 5 lat.

Podstawa prawna szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby medycznej to:

  • Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp, (Dz.U.1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, (Dz.U. 2007 r. poz. 1420 z późn. zm.),
  • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.).
szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby medycznej

Dlaczego warto odbyć szkolenie okresowe BHP online z firmą Medyk Szkolenia?

Nasza firma jest jedną z większych, działających na terenie całej Polski firm, której zaufały ogromne ilości kursantów. Tworzymy szkolenia indywidualneszkolimy firmy, grupy społeczne np. szkolenia dla rodziców, czy ludzi w różnym wieku i na różnych stanowiskach.

Nasze podejście do zagadnień związanych pierwszą pomocą realizowaną podczas kursów online i szkoleń okresowych bhp online jest nastawione głównie na odbiorcę. Chcemy, by nasz przekaz merytoryczny był przyjemny w odbiorze, a szkolenie okresowe bhp dla pracowników służby medycznej okazało się wartościowe i bogate w treści z zakresu tematyki, jaka tę branżę cechuje i interesuje.

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia BHP zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenia BHP realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenia BHP dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Czas na twój ruch!

Patrycja Wiśniewska
p.wisniewska@medykszkolenia.pl
+48 736 651 593

Medykszkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851

Dlatego my!

Ponad 650 opinii Google

Łódź, Warszawa, Poznań, Kraków, Katowice, Wrocław, Zielona Góra, Szczecin, Białystok, Gdańsk

Ponad 50 000 przeszkolonych kursantów

Każdy z nich ma umiejętności ratowania życia!

Ponad 3000 obsłużonych firm

Poczujesz się pewnie w swoim miejscu pracy.

Nie oszczędzamy na klientach. Nowoczesny sprzęt treningowy

fantomy połączone z tabletem, AED, kamizelka do zakrztuszeń, sztuczna krew i urwane kończyny

Dostęp do materiałów on-line

Uczestnicy mają dostępy do platformy elearningowej, na której mogą pogłębiać swoją wiedzę

Szkoleniowcy – tylko specjaliści, aktywni zawodowo

Pogotowie, szpitale, misję międzynarodowe... Długo wymieniać. Kadra z jajem (tym najczarniejszym), humor to podstawa!

Certyfikat dla każdego

O ile zda egzamin, koniec z szkoleniami dla mięczaków.

Wiarygodność

bazujemy na doświadczeniu, realnych sytuacjach oraz filmach. Stres, pot i adrenalina

Zaufali nam