Szkolenia KPP

Szkolenia KPP – kwalifikowanej pierwszej pomocy

Czym są szkolenia KPP:

Szkolenia KPP (Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy) są obecnie najbardziej zaawansowanym kursem szkoleniowym dla osób nie posiadających wykształcenia medycznego. Uprawnia on do udzielania skutecznej pomocy medycznej zarówno w zakresie szeroko pojętej grupy wypadków jak i zachorowań. W programie szkolenia KPP znajdują się elementy ratownictwa drogowego czy sposoby postępowania przy obrażeniach mechanicznych.

Kurs pierwszej pomocy

Cel uczestnictwa w szkoleniu KPP:

Szkolenia KPP organizowane przez firmę Medyk Szkolenia opierają się na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410).
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

szkolenia KPP 2021

 
 

Jakie są szczegółowe cele szkolenia KPP:

 • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy;
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy;
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Co zawiera szczegółowy program szkolenia oparty na wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji 2015:

Program szkolenia KPP składa się z 66 godzin dydaktycznych podzielonych na dwie części: teoretyczną obejmującą 25 godzin, oraz praktyczna, którą stanowią ćwiczenia w wymiarze 41 godzin. Godzinę szkoleniową stanowi 45 minut. Co daje 55 godzin zegarowych kursu.

Wykłady i ćwiczenia obejmują zagadnienia takie jak:

 • organizacja ratownictwa medycznego -podstawy prawne
 • bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 • zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu
 • elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badanie wstępne oraz szczegółowe
 • poszkodowany nieprzytomny, resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek,
 • sytuacje szczególne), zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną
 • wstrząs
 • inne stany nagłe -drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia,
 • podtopienie
 • urazy mechaniczne i obrażenia -złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn
 • urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru. taktyka działań ratowniczych
 • zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia
 • udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych
 

Obsługę wyszczególnionego sprzętu medycznego:Kurs pierwszej pomocy Kraków

 • rurki ustno-gardłowe
 • ssak ręczny
 • worek samorozprężalny
 • maska krtaniowa
 • rurka krtaniowa
 • zestaw tlenowy -butla i reduktor
 • deska ortopedyczna
 • nosze zbierakowe
 • kołnierz ortopedyczny
 • szyny Kramera
 • szyna wyciągowa
 • różne rodzaje opatrunków
 • aparat do płukania oka
 • kamizelka KED
 • wskaźnik CO2
 • maska twarzowa do wentylacji
 • szyny i materac podciśnieniowy
 • aspirator jadu
 • respirator
 • opaska taktyczna
 • defibrylator AED
 • zestaw do segregacji TRIAGE

W ostatnim dniu szkolenia KPP, bądź w innym ustalonym przez komisję terminie odbywa się egzamin, po którego zaliczeniu uczestnicy otrzymują tytuł RATOWNIKA KPP oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do udzielania pomocy medycznej na poziomie KPP oraz współpracy ze służbami profesjonalnymi.
Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania. Po tym okresie należy zdać ponownie egzamin recertyfikacyjny.