Kurs pierwszej pomocy on Line

Zaufali nam:

Pracownicy szkoły są zobowiązani do regularnego dokształcania się w wielu dziedzinach. Zwykle ten obowiązek dotyczy nauczycieli, tym razem nowelizacja nakłada konieczność odbycia kursu z zakresu pierwszej pomocy na każdego pracownika szkoły.

Zgodnie ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.), które weszły w życie 29 listopada 2018 r., dyrektor szkoły i osoby zajmujące się kwestiami bhp w szkole otrzymały nowe obowiązki. Wśród nich jest obowiązek zapewnienia przeszkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkole, niezależnie od przedmiotów, jakich uczą, a także niezależnie od tego, czy są nauczycielami, są zobowiązani odbyć obowiązkowe szkolenie z pierwszej pomocy.

Nasza firma postanowiła zaproponować kurs online dla wszystkich, którzy czują, że pierwsza pomoc przedmedyczna jest ważnym elementem pracy w szkole. W związku z rosnącymi potrzebami naszych klientów, uruchomiliśmy kurs online, który będzie idealną alternatywą dla pogadanek w szkole. Kurs pierwszej pomocy z certyfikatem, to bardzo ważny aspekt kursów online – my go gwarantujemy, jeśli kurs online zostanie poprawnie wykonany.

 

Dla kogo szkolenie z pierwszej pomocy?

Chcąc dać dobry przykład uczniom, innym placówkom i szkołom warto już dziś podjąć decyzję o odbyciu obowiązkowego szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników administracyjnych. Warto o tym mówić, by wprowadzić nowy trend. Świadome dokształcanie z elementów rzutujących na wspólne bezpieczeństwo i egzystowanie w dużej grupie powinno stać się modą i elementem świadomej współczesności.

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli w wielu placówkach jest normą, ważne, by zrozumieć, że nie tylko nauczyciele powinni posiadać niezbędną wiedzę z tego zakresu. Pracownicy administracyjni są również częścią placówek oświatowych, dlatego oni również powinni regularnie odświeżać informacje związane z pierwszą pomocą.

 

Program kursu pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników administracyjnych

Tak naprawdę poza informacjami dotyczącymi obowiązku odbycia szkolenia nie doprecyzowano jak powinien wyglądać kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli. Naszej firmie zależy na tym, by przekazać praktyczną wiedzę w trakcie szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli, która została zamknięta w merytorycznym kursie online.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych potencjalnych klientów, stworzyliśmy kurs, który szczegółowo opisuje sposoby reagowania, w sytuacjach, jakie najczęściej mogą zdarzyć się w szkole. W oparciu o statystyki doprecyzowaliśmy zakres zagadnień, które warto wiedzieć, wzbogaciliśmy je o ogólne zasady, ważne i warte przypomnienia.

Z naszej strony oferujemy kompleksową wiedzę z zakresu:

 • postępowania z nieprzytomnym – podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli co robić, gdy człowiek w każdym wieku przestanie oddychać?
 • prowadzenia resuscytacji (reanimacji).

Poza tym skupimy się również na takich zagadnieniach:

 • elementy anatomii i fizjologii dzieci i dorosłych,
 • przyczyny zagrożeń życia,
 • zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych,
 • udrożnienie dróg oddechowych,
 • postępowanie z nieprzytomnym,
 • różnice w resuscytacji krążeniowo oddechowej u dzieci i dorosłych,
 • krwotoki z nosa oraz z górnych dróg oddechowych,
 • opatrywanie ran, skaleczeń, urazów,
 • zapalenie krtani i nagłośni,
 • drgawki,
 • oparzenia,
 • porażenia prądem elektrycznym.

Pierwsza pomoc to działanie, które może uratować życie, dlatego tak ważne jest, by podejść do tematu profesjonalnie, z aktualną wiedzą i pewnością, że możemy pomóc.

 

Jak i gdzie odbyć kurs online?

Kurs pierwszej pomocy online jest bardzo prosty w obsłudze. Odbywa się na platformie e-learningowej, na którą należy się zalogować, wykorzystując hasło. Hasło dostępu zostanie wygenerowane automatycznie po dokonaniu wpłaty przelewem błyskawicznym przez platformę PayU.

Po zakończeniu, każdy kursant otrzymuje certyfikat ukończenia kursu pierwszej pomocy. Wiemy, że kurs pierwszej pomocy z certyfikatem dla nauczycieli i pracowników administracyjnych to bardzo ważny detal, który motywuje do ukończenia kursu.

CERTYFIKAT wzór

Kurs odbywa się w 100% online, co jest ogromnym ułatwieniem dla nauczycieli i pracowników administracyjny, od których bardzo często wymaga się aktualizowania wiedzy i uczestnictwa w różnych kursach i szkoleniach. Platforma e-learninigowa jest doskonałym narzędziem do realizacji wymagań narzuconych przez zwierzchnika.

Cena całego szkolenia z pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników administracyjnych i uzyskania certyfikatu to koszt 110zł. Opłatę przelewa się jednorazowo.

 

Kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników administracyjnych online

Pamiętaj! Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy potrzebne jest zawsze. Niezależnie od tego, czy w Twoim życiu była okazja do wykorzystania tej wiedzy, czy też nie. Pracując w szkole masz kontakt z dziećmi, za które odpowiadasz. Musisz mieć aktualną wiedzę, która pomoże Ci ochronić je przed konsekwencjami nieudzielenia pierwszej pomocy.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników administracyjnych może wydawać się czymś mniej istotnym niż przygotowanie do codziennej pracy i inne kursy tematyczne. Nic bardziej mylnego. Jako pracownik oświaty zdajesz sobie sprawę z tego, że w grupie rówieśniczej dzieci bardzo często ulegają wypadkom. Nauczyciele nie wszystkim niebezpiecznym sytuacjom potrafią zapobiec, ale muszą wykazać się zimną krwią, gdy muszą podjąć fachową akcję ratunkową. W takich sytuacjach nie ma czasu na zwątpienie, trzeba działać.

Nasza firma wie, że po odbyciu kursu pierwszej pomocy online, każdy nauczyciel i pracownik administracyjny zadziała właściwie. Wierzymy w to, że obowiązek szkolenia nauczycieli z pierwszej pomocy jest właściwą decyzją, a włączenie w to pracowników administracyjnych tylko zwiększa zakres wiedzy i kompetencji ludzi, którzy na co dzień obcują z dziećmi. Takie wnioski utwierdzają nas w przekonaniu, że kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli i pracowników administracyjnych jest istotny i warto go prowadzić w każdej formie, także przez naszą platformę kursów online.