3

Nazwa szkoleniaBezpieczna firma
MiejsceOrganizacja zajęć na terenie całej Polski
Czas trwania od 3 do 5 godzin w zależności od wybranego programu
Wielkość grupyod 10 do 40 osób pojedyncza grupa. Preferujemy 15-sto osobowe grupy. Istnieje możliwość zorganizowania kilku grup jednocześnie.
ProgramProgram kursu dostosowujemy do Państwa oczekiwań, potrzeb, charakteru
wykonywanej pracy.
Tworząc go bierzemy pod uwagę umiejętności oraz oczekiwania uczestników.
Kładziemy nacisk na zajęcia praktyczne, różnego rodzaju pozoracje m.in.
z wykorzystaniem przestrzeni w miejscu pracy, parkingu,
pomieszczeń gospodarczych itp.
Podstawa programu • Wywiad i kontakt z poszkodowanym
• Bezpieczeństwo ratownika podczas udzielania pomocy
• Ewakuacja poszkodowanych, w tym osób nieprzytomnych i niepełnosprawnych
• Rozmowa telefoniczna z dyspozytorem CPR
• Ocena tętna oraz oddechu osoby nieprzytomnej
• Postępowanie z osobą nieprzytomną
Algorytm działania BLS czyli co robić przy zatrzymaniu oddechu. Zajęcia praktyczne na specjalistycznych fantomach (Little Annie)
• Instruktaż przeprowadzenia resuscytacji wg wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji
Bezpieczne użycie automatycznego defibrylatora AED -(Automated External Defibrillation )

Dodatkowo szkolimy w zakresie: 
wypadki-komunikacyjneWypadki komunikacyjne:

• Podstawy BHP i użycia gaśnicy
• Zabezpieczenie miejsca wypadku
• Sprawdzenie czynności życiowych w pojeździe
• Zakładanie kołnierza ortopedycznego
• Wyciąganie poszkodowanych z pojazdu
• Omawianie charakterystycznych urazów podczas wypadków komunikacyjnych np. urazy głowy, klatki piersiowej, urazy kończyn dolnych, kręgosłupa w odcinku szyjnym
niemowlakiNiemowlaki:

• Elementy anatomii i fizjologii u niemowląt
• Przyczyny zagrożeń życia u niemowląt
• Zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych
• Udrożnienie dróg oddechowych u niemowląt
• Ocena bezpieczeństwa
• Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
• Resuscytacja krążeniowo oddechowa u niemowląt
• Wysoka temperatura / drgawki
• Omówienie bezdechu nocnego
• Zapalenie krtani i nagłośni
dzieciDzieci:

• Elementy anatomii i fizjologii dziecka
• Przyczyny zagrożeń życia u dzieci
• Zadławienia, ciało obce w drogach oddechowych
• Udrożnienie dróg oddechowych u dzieci
• Ocena bezpieczeństwa
• Postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym
• Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci
• Krwotoki z nosa oraz z górnych dróg oddechowych
• Opatrywanie ran, skaleczeń, urazów
• Zapalenie krtani i nagłośni
• Drgawki
• Oparzenia
• Porażenia prądem elektrycznym
stany-nagleStany nagłe:

• Zawał serca
• Ostry zespół wieńcowy
• Udar mózgu
• Anafilaksja (ukąszenia)
• Odma płucna
• Padaczka
• Oparzenia
• Postepowanie z rodzącą
• Silny ból brzucha (także urazowy)
podstawy-urazowkiPodstawy urazówki:

• Ocena miejsca zdarzenia
• Priorytety w ratownictwie
• Ewakuacja bezpośrednia z miejsca zagrożenia
• Urazy kręgosłupa
• Zakładanie kołnierza ortopedycznego
• Złamania
• Zwichnięcia
• Skręcenia
• Omówienie ran
• Zaopatrywanie ran / masywny krwotok
• Wytrzewienia
• Urazy głowy
• Bandażowanie i unieruchomienie konczyn
• Zbieranie wywiadu Sample
• Transport poszkodowanego
• Burza mózgów – omówienie tematów interesujących dla uczestników
zaskocz-nasZaskocz nas:

Potrzebujesz czegoś innego?
Napisz, a my dostosujemy program specjalnie dla Ciebie i Twojej firmy.


Napisz do nas