szkolenia-dla-szkol

Nazwa szkoleniaSzkolenia z Pierwszej pomocy dla uczniów
MiejsceOrganizacja zajęć na terenie całej Polski
Czas trwania 2 godziny lekcyjce w czasie zajęć szkolnych lub Rozszerzone
poza godzinami lekcyjnymi do 4 godzin zegarowych w zależności od wielkości grup
Wielkość grupyod 20 do 30 uczniów w zależne od wybranego programu nauczania
ProgramSzkolimy uczniów w sposób praktyczny z zamiarem przekonania do chęci
niesienia pomocy oraz słuszności ich wykonywania. Program dostosowany do wieku
oraz możliwości uczniów
szkolimy uczniów szkół podstawowych gimnazjów i liceów
szkół zawodowych oraz uczelni wyższych
Dzieci od 10 roku życia mogą uczyć się pełnego zakresu technik udzielania pierwszej pomocy tzn.
Podstawa programu• Wywiad i kontakt z poszkodowanym
• Bezpieczeństwo ratownika podczas udzielania pomocy
• Ewakuacja poszkodowanych, w tym osób nieprzytomnych i niepełnosprawnych
• Rozmowa telefoniczna z dyspozytorem CP
• Ocena tętna oraz oddechu osoby nieprzytomnej

• Postępowanie z osobą nieprzytomną - algorytm działania BLS (Basic Life Support)

– podstawowe zabiegi ratujące życie, czyli krok po kroku co robić przy zatrzymaniu
oddechu wg Wytycznych ERC 2010

• Prowadzenie resuscytacji (reanimacja) Bezpieczne użycie
automatycznego defibrylatora – AED

postępowanie z osobami nieprzytomnymi
pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
zachłyśnięcie

silne krwawienie
zawał serca

Zaufali nam: