Szkolenie BHP Biała Podlaska - Medyk szkolenia Skip to main content

Szkolenie bhp Biała Podlaska

Szkolenie bhp Biała Podlaska odbywają się stacjonarnie w Twojej firmie lub online. Szkolenie BHP, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników.

 

Dziś zamówienie, dziś Certyfikat !

Dostęp do szkolenia BHP zostaje przyznany ci natychmiast po dokonaniu wpłaty.

Wpłata zostaje zaksięgowana natychmiast przez kanał płatności ekspresowej paynow lub blik.

Szkolenia BHP realizujesz za pośrednictwem swojego telefonu lub komputera loguje się do platformy E-learningowej.

Platforma jest instynktowna i prowadzi ciebie krok po kroku do samego końca szkolenia.

Szkolenie jest w formie video i zawiera lektora! Więc możesz się uczyć nawet w samochodzie lub parku!

Zamawiający szkolenia BHP dostaje certyfikat lub zaświadczenie niezwłocznie, po zakończeniu egzaminu kursanta, i jest on pełnoprawnym dokumentem z podpisem elektronicznym.

Kup dostęp do szkolenia BHP
Szkolenie bhp Biała Podlaska

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Białej Podlaskiej?

Szkolenie BHP w Białej Podlaskiej ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Ten kurs ma na celu nauczenie Cię podstaw bezpiecznych praktyk pracy i tego, co robić w nagłych wypadkach, a także jak zgłosić wypadek. Podczas sesji pracownicy przechodzą szkolenia, które uczą ich o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP, dlatego tak ważne jest, aby przeszedł szkolenie BHP w miejscu pracy.

Szkolenie BHP dzielimy na szkolenie wstępne, które jest pierwszą instancją, w której pracownik zapoznaje się ze wszystkimi wymaganiami i przepisami swojego miejsca pracy. Odbywa się to zwykle podczas sesji orientacyjnych firmy. Szkolenie okresowe obejmuje bardziej szczegółowe kursy, które są wymagane w przypadku każdego nowego sprzętu lub procesów wprowadzanych w miejscu pracy.

Szkolenie wstępne BHP Biała Podlaska

Wstępne szkolenie nowego pracownika jest zazwyczaj przeprowadzane przed rozpoczęciem przez niego pracy na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części – instrukcji ogólnej i instrukcji stanowiskowej.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Jednym z najważniejszych aspektów charakteryzujących szkolenie stanowiskowe jest zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik musi być świadomy potrzeb i wymagań każdego stanowiska, na którym pracuje. Wszystkie stanowiska wymagają różnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia. Powinni przejść dodatkowe szkolenie, aby zdobyć umiejętności niezbędne do pracy, nad którą pracują. Zaufaj Szkoleniu bhp w Białej Podlaskiej.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin końcowy sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat, zwany również kartą szkolenia wstępnego. Karta jest przechowywana w ich aktach osobowych do wykorzystania w przyszłości.

Ten dokument jest jedyną rzeczą, która może potwierdzić, że pracownik przeszedł wstępne szkolenie BHP przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Karta szkolenia wstępnego zawiera następujące informacje:

 • nazwa firmy/pracodawcy,

 • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie,

 • informacje dotyczące instruktażu ogólnego np. datę szkolenia czy imię i nazwisko osoby przeprowadzającej instruktaż,

 • dane dotyczące instruktażu stanowiskowego np. nazwę stanowiska, datę oraz dane osoby prowadzącej instruktaż.

Szkolenie okresowe BHP Biała Podlaska

Celem szkolenia okresowego jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP i zaktualizowanie jej o nowe rozwiązania techniczno-organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Szkolenie okresowe może przeprowadzać:

 • pracodawca,

 • placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego, szkoła ponadpodstawowa,

 • podmiot z systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

 • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeństwem i higieną pracy,

 • przedsiębiorca prowadzący działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym są szkolenia PPOŻ?

Są to wymagane szkolenia, które powinni przejść wszyscy pracownicy, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy. Na tych szkoleniach dowiesz się, jak przeciwdziałać pożarom i jak ewakuować budynek w sytuacji awaryjnej. Szkolenia te są często łączone z ogólnymi szkoleniami BHP, które dają uczestnikom umiejętności potrzebne do zwiększenia bezpieczeństwa pracy.

Szkolenie bhp Biała Podlaska

Firma Medykszkolenia organizuje szkolenia bhp w Białej Podlaskiej. Biała Podlaska to miasto przy granicy z Białorusią, niedaleko Warszawy.