Szkolenie BHP w Brodnicy

Szkolenie BHP w Brodnicy jest istotną częścią nowoczesnego miejsca pracy. Dostępnych jest wiele różnych kursów, aby zapewnić pracownikom aktualne informacje na temat najnowszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa. W Brodnicy wszyscy pracodawcy muszą zapewnić obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy i innego zestawu tematów w zależności od branży.

Dowiedz się więcej, czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Brodnicy.

Szkolenie BHP w Brodnicy ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami BHP, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje te są niezbędne dla bezpieczeństwa jednostki i jej współpracowników.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Jest to obowiązkowy wymóg, od którego również oczekuje się, że przejdzie szkolenie.

Jedną z osób uprawnionych do prowadzenia szkoleń BHP jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym miejscu pracy i jest odpowiedzialna głównie za prowadzenie kampanii prewencyjnych, przeprowadzanie inspekcji, udzielanie wskazówek, identyfikowanie zagrożeń, przeprowadzanie procedur reagowania kryzysowego, edukowanie pracowników w zakresie najlepszych praktyk w celu uniknięcia urazów lub chorób i tak dalej.

 • firmy mają za zadanie przeprowadzać analizy i oceny ryzyka w celu ochrony swoich pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Pracownicy są chronieni poprzez zapewnienie, że środowisko, w którym pracują jest bezpieczne.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi przepisami

 • Prowadzenie szkoleń BHP to ważny proces biznesowy, ale może też być czasochłonny.

 • zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa może być trudnym zadaniem, ale można uprościć ten proces, korzystając z tej pomocnej listy kontrolnej.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.

szkolenie BHP Brodnica

Dowiedz się więcej, czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Brodnicy.

Szkolenie BHP w Brodnicy ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami BHP, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje te są niezbędne dla bezpieczeństwa jednostki i jej współpracowników.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Jest to obowiązkowy wymóg, od którego również oczekuje się, że przejdzie szkolenie.

Jedną z osób uprawnionych do prowadzenia szkoleń BHP jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział bezpieczeństwa i higieny pracy w każdym miejscu pracy i jest odpowiedzialna głównie za prowadzenie kampanii prewencyjnych, przeprowadzanie inspekcji, udzielanie wskazówek, identyfikowanie zagrożeń, przeprowadzanie procedur reagowania kryzysowego, edukowanie pracowników w zakresie najlepszych praktyk w celu uniknięcia urazów lub chorób i tak dalej.

 • firmy mają za zadanie przeprowadzać analizy i oceny ryzyka w celu ochrony swoich pracowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Pracownicy są chronieni poprzez zapewnienie, że środowisko, w którym pracują jest bezpieczne.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi przepisami

 • Prowadzenie szkoleń BHP to ważny proces biznesowy, ale może też być czasochłonny.

 • zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa może być trudnym zadaniem, ale można uprościć ten proces, korzystając z tej pomocnej listy kontrolnej.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Brodnicy

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed przeszkoleniem pracownika na określone stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotnym elementem procesu szkoleniowego dla wszystkich pracowników. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba o zróżnicowanym zestawie umiejętności, pracująca na wielu różnych stanowiskach, musi przejść rygorystyczne szkolenie, aby móc wykonywać swoją pracę. Szkolenie to może być czasochłonne i kosztowne dla jednostki, firmy i społeczeństwa.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin, którego celem jest sprawdzenie zdobytej właśnie wiedzy. Po prawidłowym udzieleniu przez uczestnika odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymuje on certyfikat szkolenia wstępnego, który jest następnie przechowywany w jego aktach osobowych.

szkolenie BHP Brodnica

Szkolenie wstępne BHP w Brodnicy

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed przeszkoleniem pracownika na określone stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotnym elementem procesu szkoleniowego dla wszystkich pracowników. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba o zróżnicowanym zestawie umiejętności, pracująca na wielu różnych stanowiskach, musi przejść rygorystyczne szkolenie, aby móc wykonywać swoją pracę. Szkolenie to może być czasochłonne i kosztowne dla jednostki, firmy i społeczeństwa.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin, którego celem jest sprawdzenie zdobytej właśnie wiedzy. Po prawidłowym udzieleniu przez uczestnika odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymuje on certyfikat szkolenia wstępnego, który jest następnie przechowywany w jego aktach osobowych.

Szkolenie okresowe BHP w Brodnicy

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Brodnica

Szkolenie okresowe BHP w Brodnicy

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica
szkolenie BHP Brodnica