Szkolenie bhp w Bydgoszczy

Szkolenie BHP w Bydgoszczy to jedyne z obowiązkowych szkoleń, które pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Jaki jest ich cel? Jakie wyróżniamy rodzaje szkoleń BHP?

Jakie są programy szkoleniowe BHP w Bydgoszczy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?

Szkolenie BHP w Bydgoszczy służy zapoznaniu pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmują one przede wszystkim niezbędne zasady, zasady i przepisy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń dbamy o to, aby pracownicy byli informowani o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Rozmawiamy z nimi szczegółowo o zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać, oraz o tym, jak radzić sobie z urazami.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe szkolenie BHP, a on również musi przejść dogłębne szkolenie na te tematy w pracy.

Jedną z najważniejszych osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest wykwalifikowany Konsultant BHP. Jest to osoba, która została wyznaczona do nadzorowania działu BHP w firmie, a jej główne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne zapewniane jest wszystkim nowym członkom personelu, natomiast szkolenie okresowe oferowane jest pracownikom, którzy są już zarejestrowani w programie szkolenia wstępnego.

szkolenie BHP Bydgoszcz

Jakie są programy szkoleniowe BHP w Bydgoszczy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców?

Szkolenie BHP w Bydgoszczy służy zapoznaniu pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmują one przede wszystkim niezbędne zasady, zasady i przepisy, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń dbamy o to, aby pracownicy byli informowani o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Rozmawiamy z nimi szczegółowo o zagrożeniach, z jakimi mogą się spotkać, oraz o tym, jak radzić sobie z urazami.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe szkolenie BHP, a on również musi przejść dogłębne szkolenie na te tematy w pracy.

Jedną z najważniejszych osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest wykwalifikowany Konsultant BHP. Jest to osoba, która została wyznaczona do nadzorowania działu BHP w firmie, a jej główne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne zapewniane jest wszystkim nowym członkom personelu, natomiast szkolenie okresowe oferowane jest pracownikom, którzy są już zarejestrowani w programie szkolenia wstępnego.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Bydgoszczy

Przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku pracownik musi przejść wstępne szkolenie. Szkolenie składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu pozycyjnego. Ogólne instrukcje obejmują takie tematy, jak korzystanie z aplikacji Workforce, jak podłączyć konto e-mail oraz ogólne informacje o biurze. Instrukcja dotycząca stanowiska jest dostosowana do każdego nowego pracownika i obejmuje bardziej szczegółowe zadania, które są wymagane w tej roli.

Ogólna instrukcja ma zapewnić dogłębne zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w tych książkach.

 • Pierwsza pomoc jest zwykle udzielana przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia w razie wypadku. Nikt nie powinien przenosić poszkodowanego, dopóki ratownicy pierwszej pomocy nie wyjaśnią, że nie wywierają już nacisku na ranę i że jesteś w stanie to zrobić.

 • w regulaminach pracy,

 • Firmy muszą przestrzegać surowych przepisów BHP, które wyznaczają ramy prawne bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przepisy te zawierają szczegółowe zasady, których należy przestrzegać przy wykonywaniu różnorodnych zadań w różnych miejscach pracy.

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W związku z tym do poddania się instruktażowi ogólnemu konieczne muszą być poddani nowo zatrudnieni pracownicy,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

 • studenci odbywający praktykę,

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • Pracownicy otrzymają krótki przegląd poszczególnych zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy, i będą mogli dowiedzieć się o nich podczas krótkiej sesji szkoleniowej w miejscu pracy. Ta część ich szkolenia skupi się na niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • urazy zawodowe i zagrożenia wynikające z wykonywanych zadań

szkolenie BHP Bydgoszcz

Szkolenie wstępne BHP w Bydgoszczy

Przed dopuszczeniem do pracy na określonym stanowisku pracownik musi przejść wstępne szkolenie. Szkolenie składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu pozycyjnego. Ogólne instrukcje obejmują takie tematy, jak korzystanie z aplikacji Workforce, jak podłączyć konto e-mail oraz ogólne informacje o biurze. Instrukcja dotycząca stanowiska jest dostosowana do każdego nowego pracownika i obejmuje bardziej szczegółowe zadania, które są wymagane w tej roli.

Ogólna instrukcja ma zapewnić dogłębne zrozumienie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w tych książkach.

 • Pierwsza pomoc jest zwykle udzielana przez osoby znajdujące się na miejscu zdarzenia w razie wypadku. Nikt nie powinien przenosić poszkodowanego, dopóki ratownicy pierwszej pomocy nie wyjaśnią, że nie wywierają już nacisku na ranę i że jesteś w stanie to zrobić.

 • w regulaminach pracy,

 • Firmy muszą przestrzegać surowych przepisów BHP, które wyznaczają ramy prawne bezpieczeństwa w miejscu pracy. Przepisy te zawierają szczegółowe zasady, których należy przestrzegać przy wykonywaniu różnorodnych zadań w różnych miejscach pracy.

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W związku z tym do poddania się instruktażowi ogólnemu konieczne muszą być poddani nowo zatrudnieni pracownicy,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

 • studenci odbywający praktykę,

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • Pracownicy otrzymają krótki przegląd poszczególnych zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy, i będą mogli dowiedzieć się o nich podczas krótkiej sesji szkoleniowej w miejscu pracy. Ta część ich szkolenia skupi się na niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • urazy zawodowe i zagrożenia wynikające z wykonywanych zadań

Szkolenie okresowe BHP w Bydgoszczy

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Bydgoszcz

Szkolenie okresowe BHP w Bydgoszczy

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz
szkolenie BHP Bydgoszcz