Szkolenie BHP w Bytomiu

Szkolenie BHP w Bytomiu, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenia, które pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Jaki jest ich cel? Jakie wyróżniamy rodzaje szkoleń BHP? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

Jakie szkolenia BHP oferuje Bytom pracodawcom i pracownikom?

Szkolenie BHP w Bytomiu jest obowiązkowym kursem dla wszystkich pracowników, aby zapoznać się z podstawowymi zasadami BHP, których musi przestrzegać każdy pracownik. Podczas szkoleń pracownicy są często omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać ze środowiska pracy. Jednym z przykładów jest informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z niektórymi chemikaliami w ich miejscu pracy oraz o tym, jak te chemikalia mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie, jeśli nie są ostrożni.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie z zakresu BHP. On sam również musi odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział BHP w danym miejscu pracy, co obejmuje nadzór nad wszystkimi aspektami dobrego samopoczucia pracowników. Mają różne obowiązki, w tym:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP to odpowiedzialność, która została złożona na barkach każdego pracownika. Ich obowiązkiem jest zapewnienie, że firma przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i standardów w tym zakresie.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej ma duży wpływ na jakość życia pracowników, ponieważ pomaga eliminować zagrożenia zawodowe o udowodnionych negatywnych skutkach.

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Bytom

Jakie szkolenia BHP oferuje Bytom pracodawcom i pracownikom?

Szkolenie BHP w Bytomiu jest obowiązkowym kursem dla wszystkich pracowników, aby zapoznać się z podstawowymi zasadami BHP, których musi przestrzegać każdy pracownik. Podczas szkoleń pracownicy są często omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać ze środowiska pracy. Jednym z przykładów jest informowanie pracowników o zagrożeniach związanych z niektórymi chemikaliami w ich miejscu pracy oraz o tym, jak te chemikalia mogą negatywnie wpływać na ich zdrowie, jeśli nie są ostrożni.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie z zakresu BHP. On sam również musi odbyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za dział BHP w danym miejscu pracy, co obejmuje nadzór nad wszystkimi aspektami dobrego samopoczucia pracowników. Mają różne obowiązki, w tym:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP to odpowiedzialność, która została złożona na barkach każdego pracownika. Ich obowiązkiem jest zapewnienie, że firma przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, regulacji i standardów w tym zakresie.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej ma duży wpływ na jakość życia pracowników, ponieważ pomaga eliminować zagrożenia zawodowe o udowodnionych negatywnych skutkach.

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Bytomiu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed przeszkoleniem pracownika na określone stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotnym elementem procesu szkoleniowego dla wszystkich pracowników. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba o zróżnicowanym zestawie umiejętności, pracująca na wielu różnych stanowiskach, musi przejść rygorystyczne szkolenie, aby móc wykonywać swoją pracę. Szkolenie to może być czasochłonne i kosztowne dla jednostki, firmy i społeczeństwa.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin, którego celem jest sprawdzenie zdobytej właśnie wiedzy. Po prawidłowym udzieleniu przez uczestnika odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymuje on certyfikat szkolenia wstępnego, który jest następnie przechowywany w jego aktach osobowych.

szkolenie BHP Bytom

Szkolenie wstępne BHP w Bytomiu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed przeszkoleniem pracownika na określone stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotnym elementem procesu szkoleniowego dla wszystkich pracowników. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba o zróżnicowanym zestawie umiejętności, pracująca na wielu różnych stanowiskach, musi przejść rygorystyczne szkolenie, aby móc wykonywać swoją pracę. Szkolenie to może być czasochłonne i kosztowne dla jednostki, firmy i społeczeństwa.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin, którego celem jest sprawdzenie zdobytej właśnie wiedzy. Po prawidłowym udzieleniu przez uczestnika odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymuje on certyfikat szkolenia wstępnego, który jest następnie przechowywany w jego aktach osobowych.

Czym są szkolenia PPOŻ w Bytomiu?

Są to obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – przeciwdziałania pożarom oraz zasad ewakuacji. Najczęściej szkolenia te łączone są ze szkoleniem ogólnym BHP. Szkolenia te są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, ponieważ dostarczają niezbędnych informacji o tym, jak radzić sobie z każdą sytuacją awaryjną, która może wystąpić w miejscu pracy.

Jednym z wielu wymagań dotyczących szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest to, że może to zrobić tylko wykwalifikowany specjalista. Do przeprowadzenia takiego szkolenia upoważniony jest inspektor ochrony przeciwpożarowej, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, technik lub inżynier pożarnictwa.

szkolenie BHP Bytom

Czym są szkolenia PPOŻ w Bytomiu?

Są to obowiązkowe szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej – przeciwdziałania pożarom oraz zasad ewakuacji. Najczęściej szkolenia te łączone są ze szkoleniem ogólnym BHP. Szkolenia te są obowiązkowe dla wszystkich pracowników, ponieważ dostarczają niezbędnych informacji o tym, jak radzić sobie z każdą sytuacją awaryjną, która może wystąpić w miejscu pracy.

Jednym z wielu wymagań dotyczących szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest to, że może to zrobić tylko wykwalifikowany specjalista. Do przeprowadzenia takiego szkolenia upoważniony jest inspektor ochrony przeciwpożarowej, specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej, technik lub inżynier pożarnictwa.

Zaufali nam
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom
szkolenie BHP Bytom