Szkolenie BHP w Chorzowie

Szkolenie BHP w Chorzowie jest obowiązkowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w Chorzowie, PPOŻ i pierwsza pomoc są jedynymi obowiązkowymi szkoleniami wymaganymi przez prawo. Celem tych kursów jest zapobieganie wypadkom w miejscu pracy, poszerzenie wiedzy na temat podstawowych technik BHP oraz przedstawienie ogólnego przeglądu tego, czym zajmuje się specjalista ds. BHP.

Czym są szkolenia BHP w Chorzowie dla pracowników i pracodawców?

Szkolenie BHP w Chorzowie jest obowiązkowym szkoleniem, które zapewnia pracownikom zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Te zasady są standardem wykonywania Twoich obowiązków w firmie. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenia i są informowani o wszelkich zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Ponadto musi również przejść niezbędne szkolenie, aby być świadomym, jak zachowywać się w miejscu pracy w sposób bezpieczny i zdrowy.

Jedną z wielu osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest członkiem działu BHP w miejscu pracy, a jego obowiązki obejmują:

 • przeprowadzanie ocen i analiz ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowań powypadkowych, takich jak dochodzenie, identyfikacja i analiza wypadków, leczenie rannych, powiadamianie najbliższych.

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • Zapewnienie, że wszyscy pracownicy są w pełni świadomi kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy w środowisku produkcyjnym, ma kluczowe znaczenie. Gwarantuje to, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie zagrożeń występujących w tego typu pracy, wiedzą, jak je zminimalizować i przeszli niezbędne szkolenie, aby to zrobić.

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • Firmy zawsze szukają sposobów na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy, aby chronić swoich pracowników. Dostępnych jest wiele informacji na temat tego, jak się do tego zabrać, czy to poprzez dodanie sprzętu zabezpieczającego, czy zapewnienie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

Szkolenia BHP podzielone są na dwie podstawowe kategorie: wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne jest często przeprowadzane na początku nowej pracy lub po wprowadzeniu nowego zagrożenia lub zadania. Szkolenia te są zazwyczaj bardziej ogólne, wprowadzając pracowników w takie pojęcia, jak rola zagrożeń w miejscu pracy i sposoby ich rozpoznawania, a także szczegółowe przepisy dotyczące ich bezpieczeństwa. Z drugiej strony trening okresowy zajmuje więcej

szkolenie BHP Chorzów

Czym są szkolenia BHP w Chorzowie dla pracowników i pracodawców?

Szkolenie BHP w Chorzowie jest obowiązkowym szkoleniem, które zapewnia pracownikom zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Te zasady są standardem wykonywania Twoich obowiązków w firmie. Wszyscy pracownicy przechodzą szkolenia i są informowani o wszelkich zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Ponadto musi również przejść niezbędne szkolenie, aby być świadomym, jak zachowywać się w miejscu pracy w sposób bezpieczny i zdrowy.

Jedną z wielu osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba przeszkolona w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest członkiem działu BHP w miejscu pracy, a jego obowiązki obejmują:

 • przeprowadzanie ocen i analiz ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowań powypadkowych, takich jak dochodzenie, identyfikacja i analiza wypadków, leczenie rannych, powiadamianie najbliższych.

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • Zapewnienie, że wszyscy pracownicy są w pełni świadomi kwestii związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracy w środowisku produkcyjnym, ma kluczowe znaczenie. Gwarantuje to, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie zagrożeń występujących w tego typu pracy, wiedzą, jak je zminimalizować i przeszli niezbędne szkolenie, aby to zrobić.

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • Firmy zawsze szukają sposobów na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy, aby chronić swoich pracowników. Dostępnych jest wiele informacji na temat tego, jak się do tego zabrać, czy to poprzez dodanie sprzętu zabezpieczającego, czy zapewnienie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa.

Szkolenia BHP podzielone są na dwie podstawowe kategorie: wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne jest często przeprowadzane na początku nowej pracy lub po wprowadzeniu nowego zagrożenia lub zadania. Szkolenia te są zazwyczaj bardziej ogólne, wprowadzając pracowników w takie pojęcia, jak rola zagrożeń w miejscu pracy i sposoby ich rozpoznawania, a także szczegółowe przepisy dotyczące ich bezpieczeństwa. Z drugiej strony trening okresowy zajmuje więcej

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Chorzowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed przeszkoleniem pracownika na określone stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotnym elementem procesu szkoleniowego dla wszystkich pracowników. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba o zróżnicowanym zestawie umiejętności, pracująca na wielu różnych stanowiskach, musi przejść rygorystyczne szkolenie, aby móc wykonywać swoją pracę. Szkolenie to może być czasochłonne i kosztowne dla jednostki, firmy i społeczeństwa.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin, którego celem jest sprawdzenie zdobytej właśnie wiedzy. Po prawidłowym udzieleniu przez uczestnika odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymuje on certyfikat szkolenia wstępnego, który jest następnie przechowywany w jego aktach osobowych.

szkolenie BHP Chorzów

Szkolenie wstępne BHP w Chorzowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed przeszkoleniem pracownika na określone stanowisko.

Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest istotnym elementem procesu szkoleniowego dla wszystkich pracowników. Dużo bardziej skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Osoba o zróżnicowanym zestawie umiejętności, pracująca na wielu różnych stanowiskach, musi przejść rygorystyczne szkolenie, aby móc wykonywać swoją pracę. Szkolenie to może być czasochłonne i kosztowne dla jednostki, firmy i społeczeństwa.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy przechodzą egzamin, którego celem jest sprawdzenie zdobytej właśnie wiedzy. Po prawidłowym udzieleniu przez uczestnika odpowiedzi na wszystkie pytania, otrzymuje on certyfikat szkolenia wstępnego, który jest następnie przechowywany w jego aktach osobowych.

Szkolenie okresowe BHP w Chorzowie

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Chorzów

Szkolenia okresowe BHP w Chorzowie

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów
szkolenie BHP Chorzów