Szkolenie BHP w Chrzanowie

Szkolenie BHP w Chrzanowie obowiązkowe szkolenie, które pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Jaki jest ich cel? Jakie wyróżniamy rodzaje szkoleń BHP? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Jakie są różne szkolenia BHP, które istnieją w Chrzanowie?

Szkolenie BHP w Chrzanowie ma na celu zapoznanie pracowników z różnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą przestrzegać tych zasad podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkolenia pracownicy często uczestniczą w prezentacjach, które omawiają zagrożenia zawodowe i choroby, które mogą wynikać z pracy w ich konkretnym zawodzie. Doradza się im również, jak unikać tych zagrożeń i chorób poprzez podejmowanie środków ostrożności.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka stało się ważnym elementem bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji,

 • prowadzenie szkoleń BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych właściwych obowiązków ustawowych.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie stało się w ostatnich latach priorytetem, a coraz więcej osób z kadry zarządzającej jest mocno zaangażowanych w ten proces. Wraz z rosnącą presją prawną i społeczną, kluczowym priorytetem stało się zapewnienie wszystkim pracownikom bezpieczeństwa podczas pełnienia obowiązków.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenie wstępne gwarantuje, że wszyscy pracownicy znają podstawy zagrożeń zawodowych w miejscu pracy, natomiast szkolenia okresowe mają na celu aktualizowanie umiejętności pracowników, którzy przez jakiś czas przebywali poza miejscem pracy.

szkolenie BHP Chrzanów

Jakie są różne szkolenia BHP, które istnieją w Chrzanowie?

Szkolenie BHP w Chrzanowie ma na celu zapoznanie pracowników z różnymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą przestrzegać tych zasad podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkolenia pracownicy często uczestniczą w prezentacjach, które omawiają zagrożenia zawodowe i choroby, które mogą wynikać z pracy w ich konkretnym zawodzie. Doradza się im również, jak unikać tych zagrożeń i chorób poprzez podejmowanie środków ostrożności.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka stało się ważnym elementem bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji,

 • prowadzenie szkoleń BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych właściwych obowiązków ustawowych.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie stało się w ostatnich latach priorytetem, a coraz więcej osób z kadry zarządzającej jest mocno zaangażowanych w ten proces. Wraz z rosnącą presją prawną i społeczną, kluczowym priorytetem stało się zapewnienie wszystkim pracownikom bezpieczeństwa podczas pełnienia obowiązków.

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe. Szkolenie wstępne gwarantuje, że wszyscy pracownicy znają podstawy zagrożeń zawodowych w miejscu pracy, natomiast szkolenia okresowe mają na celu aktualizowanie umiejętności pracowników, którzy przez jakiś czas przebywali poza miejscem pracy.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Chrzanowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instrukcji ogólnej i instrukcji dotyczącej pracy.

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawarte są w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy to znacznie bardziej skoncentrowana część procesu rekrutacji, która służy zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania obowiązków na nowym stanowisku. W tej części procesu będą mieli za zadanie:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • uciążliwymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który został przeniesiony lub zatrudniony na stanowisko robotnicze lub inne stanowisko szkodliwe dla jego zdrowia, niebezpieczne lub w inny sposób uciążliwe

 • praktykant odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Na zakończenie tego szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę i zrozumienie uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzyma zaświadczenie, które będzie przechowywane w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem, jaki pracownik może przedstawić, aby potwierdzić ukończenie szkolenia wstępnego BHP przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Szkolenie BHP należy ukończyć przed rozpoczęciem pracy.

Karta szkolenia wstępnego zawiera następujące informacje:

 • nazwa firmy/pracodawcy,

 • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie,

 • informację o odprawie ogólnej np. termin szkolenia lub imię i nazwisko osoby je prowadzącej.

 • dane dotyczące instruktażu stanowiskowego np. nazwę stanowiska, datę oraz dane osoby prowadzącej instruktaż.

szkolenie BHP Chrzanów

Szkolenie wstępne BHP w Chrzanowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instrukcji ogólnej i instrukcji dotyczącej pracy.

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które zawarte są w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy to znacznie bardziej skoncentrowana część procesu rekrutacji, która służy zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas wykonywania obowiązków na nowym stanowisku. W tej części procesu będą mieli za zadanie:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • uciążliwymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który został przeniesiony lub zatrudniony na stanowisko robotnicze lub inne stanowisko szkodliwe dla jego zdrowia, niebezpieczne lub w inny sposób uciążliwe

 • praktykant odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Na zakończenie tego szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę i zrozumienie uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku uczestnik otrzyma zaświadczenie, które będzie przechowywane w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem, jaki pracownik może przedstawić, aby potwierdzić ukończenie szkolenia wstępnego BHP przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Szkolenie BHP należy ukończyć przed rozpoczęciem pracy.

Karta szkolenia wstępnego zawiera następujące informacje:

 • nazwa firmy/pracodawcy,

 • imię i nazwisko osoby odbywającej szkolenie,

 • informację o odprawie ogólnej np. termin szkolenia lub imię i nazwisko osoby je prowadzącej.

 • dane dotyczące instruktażu stanowiskowego np. nazwę stanowiska, datę oraz dane osoby prowadzącej instruktaż.

Okresowe szkolenia BHP w Chrzanowie jest obowiązkowe. Nieprzestrzeganie tego przepisu może skutkować sankcjami prawnymi, grzywnami, a nawet zarzutami karnymi.

Program szkoleń okresowych ma jeden cel: odświeżyć wiedzę z zakresu BHP i zrównoważonego rozwoju oraz uzupełnić ją o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenie okresowe jest konieczne dla:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Chrzanów

Okresowe szkolenia BHP w Chrzanowie jest obowiązkowe. Nieprzestrzeganie tego przepisu może skutkować sankcjami prawnymi, grzywnami, a nawet zarzutami karnymi.

Program szkoleń okresowych ma jeden cel: odświeżyć wiedzę z zakresu BHP i zrównoważonego rozwoju oraz uzupełnić ją o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenie okresowe jest konieczne dla:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów
szkolenie BHP Chrzanów