Szkolenie BHP w Dąbrowie Górniczej

Szkolenie BHP w Dąbrowie Górniczej. Obowiązki szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy reguluje przede wszystkim Kodeks Pracy. Zakres i terminy powtarzania tych szkoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkoleń z zakresu BHP.

Ważne jest, aby wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie BHP, aby upewnić się, że są świadomi zagrożeń, na jakie mogą być narażeni w miejscu pracy. Zapewni to również pracodawcom świadomość zagrożeń, na jakie mogą być narażeni ich pracownicy oraz sposobów ich ograniczania.

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Szkolenie może być wykorzystane jako przypomnienie dla tych, którzy mają już doświadczenie w tej dziedzinie, lub może być wykorzystane do nauczenia nowych pracowników, jak lepiej chronić się w pracy.Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP, który odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Do jego głównych obowiązków należy:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy,

 • przeprowadzić postępowanie powypadkowe w celu ustalenia, co się stało, dlaczego tak się stało, kto jest winny i co należy naprawić.

 • cyfrowy system archiwizacji może być wykorzystany do zapewnienia łatwej i dostępnej kontroli oraz archiwizacji całej dokumentacji BHP.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czy to poprzez używanie własnego sprzętu ochronnego, czy na przykład poprzez korzystanie przez posiadaczy obowiązków.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie coraz to wyżej poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenie BHP dzielimy na dwie kategorie, szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne przysługuje nowym pracownikom lub tym, którzy nie przeszli pełnego cyklu szkoleń okresowych. Obejmuje takie tematy, jak substancje niebezpieczne, pierwsza pomoc i zapobieganie wypadkom. Regularnie prowadzone są szkolenia okresowe, aby pracownicy mogli być na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w ich środowisku pracy.

szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza

Ważne jest, aby wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie BHP, aby upewnić się, że są świadomi zagrożeń, na jakie mogą być narażeni w miejscu pracy. Zapewni to również pracodawcom świadomość zagrożeń, na jakie mogą być narażeni ich pracownicy oraz sposobów ich ograniczania.

Szkolenia BHP służą zapoznaniu pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Szkolenie może być wykorzystane jako przypomnienie dla tych, którzy mają już doświadczenie w tej dziedzinie, lub może być wykorzystane do nauczenia nowych pracowników, jak lepiej chronić się w pracy.Podczas szkoleń pracownicy są omawiani z innymi pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP, który odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie. Do jego głównych obowiązków należy:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy,

 • przeprowadzić postępowanie powypadkowe w celu ustalenia, co się stało, dlaczego tak się stało, kto jest winny i co należy naprawić.

 • cyfrowy system archiwizacji może być wykorzystany do zapewnienia łatwej i dostępnej kontroli oraz archiwizacji całej dokumentacji BHP.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czy to poprzez używanie własnego sprzętu ochronnego, czy na przykład poprzez korzystanie przez posiadaczy obowiązków.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie coraz to wyżej poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenie BHP dzielimy na dwie kategorie, szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne przysługuje nowym pracownikom lub tym, którzy nie przeszli pełnego cyklu szkoleń okresowych. Obejmuje takie tematy, jak substancje niebezpieczne, pierwsza pomoc i zapobieganie wypadkom. Regularnie prowadzone są szkolenia okresowe, aby pracownicy mogli być na bieżąco ze zmianami zachodzącymi w ich środowisku pracy.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Dąbrowie Górniczej

Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku wymagane jest szkolenie wstępne. Szkolenie składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny obejmuje nauczanie jednostki podstaw pracy, natomiast instruktaż w miejscu pracy polega na zapewnieniu jej szkolenia na miejscu dla tego konkretnego stanowiska.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Proces szkolenia nowych pracowników to bardzo ważna część pracy, której nie można pominąć. Szkolenie w miejscu pracy to świetny sposób na zapoznanie ich z zasadami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, których muszą przestrzegać podczas pracy. Ten segment procesu szkoleniowego zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

 • psychospołecznymi.

 • niebezpiecznymi,

 • szkodliwymi,

 • uciążliwymi,

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich, co może skutkować obniżeniem ich obecnego wynagrodzenia.

szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza

Szkolenie wstępne BHP w Dąbrowie Górniczej

Przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku wymagane jest szkolenie wstępne. Szkolenie składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego. Instruktaż ogólny obejmuje nauczanie jednostki podstaw pracy, natomiast instruktaż w miejscu pracy polega na zapewnieniu jej szkolenia na miejscu dla tego konkretnego stanowiska.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Proces szkolenia nowych pracowników to bardzo ważna część pracy, której nie można pominąć. Szkolenie w miejscu pracy to świetny sposób na zapoznanie ich z zasadami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, których muszą przestrzegać podczas pracy. Ten segment procesu szkoleniowego zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

 • psychospołecznymi.

 • niebezpiecznymi,

 • szkodliwymi,

 • uciążliwymi,

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich, co może skutkować obniżeniem ich obecnego wynagrodzenia.

Szkolenie okresowe BHP w Dąbrowie Górniczej

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza

Szkolenie okresowe BHP w Dąbrowie Górniczej

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza
szkolenie BHP Dąbrowa Górnicza