Szkolenie BHP w Ełku

Szkolenie BHP w Ełku, Jest to jedno z trzech obowiązkowych szkoleń, które pracodawcy muszą zorganizować dla swoich pracowników.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Ełku?

Szkolenie BHP w Ełku ma na celu zapoznanie pracowników firmy z podstawami bezpieczeństwa pracy, uświadomienie im ich obowiązków i odpowiedzialności. Podczas sesji szkoleniowych pracownicy są zachęcani do rozmawiania ze swoimi współpracownikami o niebezpiecznych materiałach i chorobach, które mogą wynikać z wykonywania określonych zadań.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Zdrowie i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie dla pracodawców, którzy muszą znać wymagania. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP

Jedną z osób, która może przeprowadzać szkolenia BHP, jest Specjalista ds. BHP. To osoba odpowiedzialna za dział bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka oraz oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • Prowadzone są postępowania powypadkowe w celu ustalenia, w jaki sposób doszło do wypadku przy pracy oraz wdrożenia środków zapobiegających wypadkom w przyszłości.

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP, pochodzącej z różnych źródeł, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami, takimi jak ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r.

 • Prowadzenie szkoleń BHP to bardzo ważna funkcja, jaką mają pełnić pracodawcy i profesjonaliści. Zarządzanie bezpiecznym środowiskiem pracy powinno leżeć w rękach wszystkich pracowników, ponieważ ponoszą oni w tym zakresie równą odpowiedzialność.

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej jest kluczowa, gdyż ratuje życie i obniża długoterminowe koszty.

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Ełk

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Ełku?

Szkolenie BHP w Ełku ma na celu zapoznanie pracowników firmy z podstawami bezpieczeństwa pracy, uświadomienie im ich obowiązków i odpowiedzialności. Podczas sesji szkoleniowych pracownicy są zachęcani do rozmawiania ze swoimi współpracownikami o niebezpiecznych materiałach i chorobach, które mogą wynikać z wykonywania określonych zadań.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Zdrowie i bezpieczeństwo mają ogromne znaczenie dla pracodawców, którzy muszą znać wymagania. On również musi przejść szkolenie w zakresie BHP

Jedną z osób, która może przeprowadzać szkolenia BHP, jest Specjalista ds. BHP. To osoba odpowiedzialna za dział bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka oraz oceny ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy,

 • Prowadzone są postępowania powypadkowe w celu ustalenia, w jaki sposób doszło do wypadku przy pracy oraz wdrożenia środków zapobiegających wypadkom w przyszłości.

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP, pochodzącej z różnych źródeł, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zgodności z przepisami, takimi jak ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy z 1974 r.

 • Prowadzenie szkoleń BHP to bardzo ważna funkcja, jaką mają pełnić pracodawcy i profesjonaliści. Zarządzanie bezpiecznym środowiskiem pracy powinno leżeć w rękach wszystkich pracowników, ponieważ ponoszą oni w tym zakresie równą odpowiedzialność.

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej jest kluczowa, gdyż ratuje życie i obniża długoterminowe koszty.

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Ełku

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części. Instruktaż ogólny odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku, a instruktaż stanowiskowy obejmuje szereg czynności dostosowanych do potrzeb danej osoby.

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do odbycia ogólnego instruktażu zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy ma na celu zapoznanie pracownika z ryzykiem i niebezpieczeństwami, które mogą pojawić się podczas wykonywania pracy. Zawiera również wprowadzenie do:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi, psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposoby łagodzenia potencjalnych zagrożeń, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Szkolenie z instruktażu w miejscu pracy musi ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy pracujący na więcej niż jednym stanowisku w firmie muszą przejść szkolenie zawodowe dla każdego stanowiska.

Na zakończenie szkolenia wstępnego odbywa się egzamin sprawdzający opanowanie materiału przez uczestnika, który należy zaliczyć z wynikiem pozytywnym, aby kontynuować. Po uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnik otrzyma certyfikat, zwykle nazywany kartą szkolenia wstępnego, który będzie przechowywany w jego aktach osobowych.

szkolenie BHP Ełk

Szkolenie wstępne BHP w Ełku

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części. Instruktaż ogólny odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku, a instruktaż stanowiskowy obejmuje szereg czynności dostosowanych do potrzeb danej osoby.

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do odbycia ogólnego instruktażu zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy ma na celu zapoznanie pracownika z ryzykiem i niebezpieczeństwami, które mogą pojawić się podczas wykonywania pracy. Zawiera również wprowadzenie do:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi, psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposoby łagodzenia potencjalnych zagrożeń, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Szkolenie z instruktażu w miejscu pracy musi ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy pracujący na więcej niż jednym stanowisku w firmie muszą przejść szkolenie zawodowe dla każdego stanowiska.

Na zakończenie szkolenia wstępnego odbywa się egzamin sprawdzający opanowanie materiału przez uczestnika, który należy zaliczyć z wynikiem pozytywnym, aby kontynuować. Po uzyskaniu pozytywnej oceny uczestnik otrzyma certyfikat, zwykle nazywany kartą szkolenia wstępnego, który będzie przechowywany w jego aktach osobowych.

Szkolenie okresowe BHP w Ełku

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o najnowsze rozwiązania techniczne, a także najlepsze strategie organizacyjne. Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

szkolenie BHP Ełk

Szkolenie okresowe BHP w Ełku

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o najnowsze rozwiązania techniczne, a także najlepsze strategie organizacyjne. Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Zaufali nam
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk
szkolenie BHP Ełk