Szkolenia bhp Gdańsk

Naszymi klientami są pracownicy wielu miast w Polsce. Szkolenia bhp w Gdańsku to również obszar naszych działań. Jeśli nie wiesz, czy potrzebujesz naszej firmy, to uprzejmie informujemy, że owszem. Nasze szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Gdańsku są naprawdę potrzebne. To stwierdzenie dotyczy zarówno pracodawców jak i pracowników.

Dlaczego warto skorzystać ze szkoleń bhp w Gdańsku?

Tak naprawdę realizując obowiązek pracownika i pracodawcy szkolenie bhp jest niezbędne. Obowiązkiem każdego, kto pracuje jest posiadanie dokumentu, który potwierdza odbyte szkolenie z zakresu zasad bhp. Takie szkolenie ma na celu uświadomienie pracownikowi, jak wiele niebezpieczeństw czeka na jego nieuwagę i nieostrożność, a także wskazuje wszystkie aspekty, na które należy zwrócić uwagę podczas pracy. Szkolenia bhp nacechowane są też informacjami związanymi z tym, jakie są obowiązki i prawa pracodawcy i pracownika. Warto o nich wiedzieć, by móc się w stosunkowym momencie odwołać do tego, co ewentualnie nie zostało dopełnione.
Szkolenia bhp wydają się być reliktem przeszłości. Często nacechowane są pejoratywnie, ale nasza firma stara się walczyć z takimi przekonaniami. Wierzymy w głębszy sens tych szkoleń i przekazu, jaki dzięki nim można wystosować w stronę pracowników i pracodawców. Szkolenia odbywają się okresowo, zdarza się, że ta okresowość powoduje, iż należy przyswoić zupełnie inne zasady, ponieważ zmieniono coś w odgórnych zapisach i należy się do tych zmian zacząć stosować, co nie jest proste. Takie sytuacje tłumaczą konieczność odświeżania szkoleń bhp.

Medyk Szkolenia a szkolenia bhp w Gdańsku

Nasza firma od lat zajmuje się organizacją szkoleń. Tworzymy je w sposób zindywidualizowany i bardzo przemyślany. Nasze szkolenia mają na celu przekazać niezbędną wiedzę tematyczną. Są to najczęściej informacje merytoryczne, posiłkujemy się także ćwiczeniami praktycznymi, gdy omawiamy zasady pierwszej pomocy. Staramy się aktywizować naszych kursantów, by wiedza, jaką mamy przekazać była na tyle atrakcyjna, by ją przyswoić bez większych problemów.
Staramy się odczarować negatywne skojarzenia z tym szkoleniem. Chcemy, by nie był to czysty wykład, który nic nie wnosi do życia pracownika poza kilkoma godzinami wolnymi od pracy. Chodzi o to, by wszystkie informacje, jakie mamy do przekazania przefiltrować i podać w taki sposób, by całość byłą zajmująca.
Nasi eksperci w dziedzinie prowadzenie tych szkoleń są zdecydowanie właściwymi osobami, ponieważ kochają swoją pracę i robią to z niekłamaną pasją. Zależy nam na tym, by tematyka szkoleń trafiała do właściwego odbiorcy, by osoba, która zajmuje się produkcją przy użyciu maszyn dostała jak najwięcej informacji w tej dziedzinie, zaś osoba z niepełnosprawnością pozyskała wiedzę niezbędną dla jej potrzeb. Aspirujemy do tego, by tworzyć szkolenia dla określonych grup zawodowych. Wiemy, że to się sprawdza i jest skuteczne.

Szkolenie bhp Gdańsk

Szkolenia bhp w Gdańsku, a także w innych dużych miastach wyglądają podobnie. Chcemy przekonać, że nawet powtarzalne informacje można przekazać w sposób interesujący. Staramy się, by szkolenia bhp w Gdańsku nawiązywały do sytuacji z Gdańska. Staramy się mówić o przykładach, które są znane głównie mieszkańcom miasta, w którym prowadzone jest szkolenie.
Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, a jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zbierzemy informacje, by móc przygotować szkolenie dla odbiorców z Gdańska.
Najważniejsze dla nas jest to, by każdy zakład pracy przeprowadził kurs w taki sposób, by faktycznie kursanci potrafili poradzić sobie z wiedzą w nowych sytuacjach.

Ważne dla nas jest uświadomienie pracownikom, że muszą przejść kursy związane ze stanowiskiem pracy. Chodzi o to, by zminimalizować nieszczęśliwe wypadki i ich skutki, ponieważ konsekwencje niewiedzy mogą okazać się bardzo przykre.
Z naszej strony zachęcamy do współpracy, ponieważ jest o co walczyć. Dobrze przeszkolona kadra pracownicza to podstawa do tego, by firma prosperowała lepiej, zaś zyski z działań pracowników były większe.
Naszą misją jest tworzenie świadomości pracowników. Chcemy, by szkolenia okresowe bhp były formalnością, by wiedza, jaka zostanie przekazana podczas pierwszego kursu została na dłużej w głowie pracownika i by w codziennej pracy miał możliwość z tej wiedzy korzystać.

Nasze dane:

Firma MedykSzkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851
Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl

Szkolenia odbywają się tutaj!

Zaufali nam:

 

Szkolenia bhp w Gdańsku

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby medycznej

Dla pracowników służby medycznej

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników farmacji

Dla pracowników farmacji

 

Szkolenia okresowe bhp dla kierowców

Dla kierowców

 

Szkolenia okresowe bhp dla instruktorów i trenerów fitness

Dla instruktorów
i trenerów fitness

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami

Dla pracodawców
i kierujących pracownikami

 

Szkolenia okresowe bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty

Dla nauczycieli
i pracowników oświaty

 

Szkolenia okresowe bhp dla przedstawicieli handlowych

Dla przedstawicieli
handlowych

 

Szkolenia okresowe bhp dla sprzedawców i kasjerów

Dla sprzedawców
i kasjerów

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Dla pracowników
inżynieryjno-technicznych

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników salonów fryzjerskich i kosmetycznych

Dla pracowników
salonów fryzjerskich
i kosmetycznych

 

Szkolenia okresowe bhp dla kierowników wizytujących place budowy

Dla kierowników
wizytujących
place budowy

 

Szkolenia okresowe bhp dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

Dla osób wykonujących prace
szkodliwe dla zdrowia,
uciążliwe i niebezpieczne

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, których zakres pracy obejmuje wizyty na placach budowy

Dla pracowników administracyjno-biurowych,
których zakres pracy obejmuje
wizyty na placach budowy

 

Nasz formularz kontaktowy