Szkolenie bhp w Gdyni

Pracownicy przechodzą kompleksowe szkolenia BHP w Gdyni. Ma to na celu zapoznanie ich z podstawowymi zasadami BHP podczas wykonywania obowiązków, a także omówienie zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy.

Szkolenie wstępne BHP w Gdyni

Zanim pracownik będzie mógł rozpocząć swoje obowiązki na określonym stanowisku, najpierw musi przejść szkolenie, które trwa zwykle 2-3 tygodnie. Szkolenie to składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu obiektowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w zasadach i przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu pracy

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • dopiero co zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są ukończyć:

 • pracownik został zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, gdzie jest bardzo narażony na czynniki szkodliwe dla zdrowia, ciężkie i niebezpieczne

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia wprowadzającego uczestnicy otrzymują końcowy certyfikat, za pomocą którego mogą sprawdzić, czy osiągnęli pożądany poziom wiedzy. Certyfikat jest rodzajem legitymacji członkowskiej, która służy jako potwierdzenie osiągnięć uczestnika podczas szkolenia i jest również przechowywana w jego aktach osobowych.

szkolenie BHP Gdynia

Szkolenie wstępne BHP w Gdyni

Zanim pracownik będzie mógł rozpocząć swoje obowiązki na określonym stanowisku, najpierw musi przejść szkolenie, które trwa zwykle 2-3 tygodnie. Szkolenie to składa się z instruktażu ogólnego i instruktażu obiektowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w zasadach i przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu pracy

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • dopiero co zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są ukończyć:

 • pracownik został zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, gdzie jest bardzo narażony na czynniki szkodliwe dla zdrowia, ciężkie i niebezpieczne

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia wprowadzającego uczestnicy otrzymują końcowy certyfikat, za pomocą którego mogą sprawdzić, czy osiągnęli pożądany poziom wiedzy. Certyfikat jest rodzajem legitymacji członkowskiej, która służy jako potwierdzenie osiągnięć uczestnika podczas szkolenia i jest również przechowywana w jego aktach osobowych.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie okresowe BHP w Gdyni

Celem szkoleń okresowych jest zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami, takimi jak zmiany techniczne i organizacyjne w całym obszarze BHP.

Szkolenie okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenie BHP Tczew

Szkolenie okresowe BHP w Gdyni

Celem szkoleń okresowych jest zapoznanie pracowników z nowymi rozwiązaniami, takimi jak zmiany techniczne i organizacyjne w całym obszarze BHP.

Szkolenie okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Szkolenie okresowe BHP w Gdyni

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Gdynia

Szkolenie okresowe BHP w Gdyni

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdyniaszkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia
szkolenie BHP Gdynia