Szkolenie BHP w Gliwicach

Celem szkolenia BHP w Gliwicach jest zapewnienie wszystkim pracownikom możliwości pracy w bezpiecznym środowisku i wywiązywania się z obowiązków służbowych. Istnieje wiele rodzajów szkoleń BHP, które pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom. Należą do nich materiały niebezpieczne, zapobieganie pożarom, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w miejscu pracy i wiele innych.

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP w Gliwicach?

Szkolenie BHP prowadzone w Gliwicach ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami BHP, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

W nowoczesnym miejscu pracy pracodawcy muszą stale zapewniać swoim pracownikom odpowiednie szkolenia BHP. Pracownicy muszą teraz sami przejść szkolenie BHP, które można znaleźć w Internecie lub w firmowym podręczniku.

Jedną z osób odpowiedzialnych za szkolenia BHP w firmie jest Specjalista BHP. Ta osoba ma szereg obowiązków, w tym:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na bieżąco to najlepszy sposób na zapewnienie pełnego przygotowania miejsca pracy na każdy potencjalny kryzys. Jest to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa Twojej firmy przez cały czas.

 • według ostatnich badań prowadzenie postępowania powypadkowego może być kosztowne dla pracodawców.

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • prowadzenie szkoleń BHP

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Współpraca i praca zespołowa to integralne elementy obszaru profilaktyki zdrowotnej pracowników.

 • zwiększenie bezpieczeństwa miejsca pracy dzięki podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Gliwice

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP w Gliwicach?

Szkolenie BHP prowadzone w Gliwicach ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami BHP, których muszą przestrzegać podczas wykonywania swoich obowiązków. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

W nowoczesnym miejscu pracy pracodawcy muszą stale zapewniać swoim pracownikom odpowiednie szkolenia BHP. Pracownicy muszą teraz sami przejść szkolenie BHP, które można znaleźć w Internecie lub w firmowym podręczniku.

Jedną z osób odpowiedzialnych za szkolenia BHP w firmie jest Specjalista BHP. Ta osoba ma szereg obowiązków, w tym:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na bieżąco to najlepszy sposób na zapewnienie pełnego przygotowania miejsca pracy na każdy potencjalny kryzys. Jest to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa Twojej firmy przez cały czas.

 • według ostatnich badań prowadzenie postępowania powypadkowego może być kosztowne dla pracodawców.

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • prowadzenie szkoleń BHP

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • Współpraca i praca zespołowa to integralne elementy obszaru profilaktyki zdrowotnej pracowników.

 • zwiększenie bezpieczeństwa miejsca pracy dzięki podniesieniu poziomu bezpieczeństwa pracy

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Gliwicach

Szkolenie dla pracowników, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w określonej roli, realizowane jest w dwóch częściach – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Dają one pracownikowi całą wiedzę niezbędną do wykonywania jego obowiązków w terenie i są niezbędne przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym stanowisku.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu pracy

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego przystąpić muszą:

 • świeżo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy nastawiony jest na uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy w dziale. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi

 • ryzykiem zawodowym, które mogą wynikać z wykonywanej pracy

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są ukończyć:

 • pracownicy zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik odpowiedzialny za kilka stanowisk musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

szkolenie BHP Gliwice

Szkolenie wstępne BHP w Gliwicach

Szkolenie dla pracowników, którzy nie mają wcześniejszego doświadczenia w określonej roli, realizowane jest w dwóch częściach – instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Dają one pracownikowi całą wiedzę niezbędną do wykonywania jego obowiązków w terenie i są niezbędne przed dopuszczeniem pracownika do pracy na określonym stanowisku.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu pracy

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego przystąpić muszą:

 • świeżo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy nastawiony jest na uświadomienie zasad bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy w dziale. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi

 • ryzykiem zawodowym, które mogą wynikać z wykonywanej pracy

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są ukończyć:

 • pracownicy zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik odpowiedzialny za kilka stanowisk musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Szkolenie okresowe BHP w Gliwicach

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Gliwice

Szkolenie okresowe BHP w Gliwicach

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwiceszkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice
szkolenie BHP Gliwice