Szkolenie BHP w Gnieźnie

Szkolenie BHP w Gnieźnie, PPOŻ i pierwszej pomocy to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Ma na celu pomóc pracownikom w bezpiecznym wykonywaniu ich obowiązków i chronić ich przed potencjalnymi wypadkami.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Gnieźnie?

Szkolenie BHP w Gnieźnie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Obejmuje to prawidłowe stosowanie sprzętu ochronnego, materiałów niebezpiecznych, sprzętu ochrony osobistej i innych zagrożeń, które potencjalnie mogą występować w ich środowisku pracy. Podczas szkoleń pracowników omawiane są z pracownikami zagrożenia zawodowe i choroby związane z ich pracą. Dyskusje te pomagają edukować ich o potencjalnych zagrożeniach związanych z ich pracą i wyposażają ich w wiedzę, jak zapobiegać potencjalnym wypadkom lub konsekwencjom zdrowotnym.

Każda organizacja musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Jest to wymóg w miejscu pracy, ponieważ brak odpowiedniego przeszkolenia w tej dziedzinie może być bardzo ryzykowny. Niezbędne jest również przeszkolenie kadry kierowniczej w zakresie BHP, aby mogli udzielać niezbędnych wskazówek swoim pracownikom.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP w miejscu pracy, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w firmie. Są znani ze swoich kluczowych obowiązków, które obejmują:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowania powypadkowego

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP, która może być wykorzystana w razie wypadku przy pracy

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników

 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne ma na celu zapewnienie podstaw wiedzy, która ma fundamentalne znaczenie dla zachowania zgodności z prawem, natomiast szkolenia okresowe mają na celu informowanie pracowników o nowych trendach, zmianach w ustawodawstwie i innych aspektach branży.

szkolenie BHP Gniezno

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Gnieźnie?

Szkolenie BHP w Gnieźnie służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Obejmuje to prawidłowe stosowanie sprzętu ochronnego, materiałów niebezpiecznych, sprzętu ochrony osobistej i innych zagrożeń, które potencjalnie mogą występować w ich środowisku pracy. Podczas szkoleń pracowników omawiane są z pracownikami zagrożenia zawodowe i choroby związane z ich pracą. Dyskusje te pomagają edukować ich o potencjalnych zagrożeniach związanych z ich pracą i wyposażają ich w wiedzę, jak zapobiegać potencjalnym wypadkom lub konsekwencjom zdrowotnym.

Każda organizacja musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Jest to wymóg w miejscu pracy, ponieważ brak odpowiedniego przeszkolenia w tej dziedzinie może być bardzo ryzykowny. Niezbędne jest również przeszkolenie kadry kierowniczej w zakresie BHP, aby mogli udzielać niezbędnych wskazówek swoim pracownikom.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP w miejscu pracy, jest Specjalista BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w firmie. Są znani ze swoich kluczowych obowiązków, które obejmują:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowania powypadkowego

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP, która może być wykorzystana w razie wypadku przy pracy

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników

 • zwiększenie bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne ma na celu zapewnienie podstaw wiedzy, która ma fundamentalne znaczenie dla zachowania zgodności z prawem, natomiast szkolenia okresowe mają na celu informowanie pracowników o nowych trendach, zmianach w ustawodawstwie i innych aspektach branży.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Gnieźnie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instrukcji ogólnej i instrukcji stanowiskowej.

Ogólny instruktaż personelu ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które w całości zostały podane w niniejszym dokumencie:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • bez względu na branżę bezpieczeństwo i higiena pracy jest ważnym czynnikiem przy rozważaniu, jak zapewnić bezpieczne, uczciwe i zdrowe miejsce pracy dla wszystkich stron. Przepisy i zasady są istotną częścią przepisów dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • w razie wypadku pierwsza pomoc może pomóc w prawidłowym udzieleniu pomocy

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy jest dużo bardziej nakierowany na przedstawienie pracownikowi zasad bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą

 • Niektóre z zagrożeń, które mogą być spowodowane narażeniem na niebezpieczne lub niebezpieczne materiały i chemikalia w miejscu pracy, obejmują utratę wzroku, co może skutkować trwałą ślepotą. Może to również prowadzić do poważnej choroby, a nawet śmierci. Inni mogą doznać poważnych obrażeń z powodu problemów z oddychaniem.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik zajmujący kilka różnych stanowisk musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

szkolenie BHP Gniezno

Szkolenie wstępne BHP w Gnieźnie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instrukcji ogólnej i instrukcji stanowiskowej.

Ogólny instruktaż personelu ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, które w całości zostały podane w niniejszym dokumencie:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • bez względu na branżę bezpieczeństwo i higiena pracy jest ważnym czynnikiem przy rozważaniu, jak zapewnić bezpieczne, uczciwe i zdrowe miejsce pracy dla wszystkich stron. Przepisy i zasady są istotną częścią przepisów dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • w razie wypadku pierwsza pomoc może pomóc w prawidłowym udzieleniu pomocy

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Instruktaż stanowiskowy jest dużo bardziej nakierowany na przedstawienie pracownikowi zasad bezpieczeństwa, których musi przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zaznajomi go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą

 • Niektóre z zagrożeń, które mogą być spowodowane narażeniem na niebezpieczne lub niebezpieczne materiały i chemikalia w miejscu pracy, obejmują utratę wzroku, co może skutkować trwałą ślepotą. Może to również prowadzić do poważnej choroby, a nawet śmierci. Inni mogą doznać poważnych obrażeń z powodu problemów z oddychaniem.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik zajmujący kilka różnych stanowisk musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich.

Szkolenie okresowe BHP w Gnieźnie

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Gniezno

Szkolenie okresowe BHP w Gnieźnie

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno
szkolenie BHP Gniezno