Szkolenie BHP w Gorzowie Wielkopolskim

Szkolenie BHP w Gorzowie Wielkopolskim, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenia, które pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników.

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim

Szkolenie BHP w Gorzowie Wielkopolskim ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. W trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników firmy omawiają obecnie z nimi zagrożenia zawodowe i choroby podczas szkoleń. Niezbędny jest otwarty dialog z pracownikami, aby wiedzieli, na co są narażeni i mogli podejmować świadome decyzje dotyczące tego, jak pracują, a także jak będą się chronić.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób przeprowadzających szkolenia BHP jest Specjalista BHP. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowania powypadkowego

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • dbanie i przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie stało się w ostatnich latach priorytetem dla wielu pracodawców. Ten priorytet często wynika z niedawnego wzrostu liczby wypadków i urazów, które miały miejsce w różnych miejscach pracy.

Szkolenia BHP można podzielić na szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje podstawy BHP dla nowej branży lub stanowiska pracy, natomiast szkolenie okresowe ma na celu odświeżenie tych umiejętności w miarę pojawiania się nowych zagrożeń w miejscu pracy.

szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski

Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim

Szkolenie BHP w Gorzowie Wielkopolskim ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. W trosce o bezpieczeństwo swoich pracowników firmy omawiają obecnie z nimi zagrożenia zawodowe i choroby podczas szkoleń. Niezbędny jest otwarty dialog z pracownikami, aby wiedzieli, na co są narażeni i mogli podejmować świadome decyzje dotyczące tego, jak pracują, a także jak będą się chronić.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób przeprowadzających szkolenia BHP jest Specjalista BHP. Do jego głównych obowiązków należy:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowania powypadkowego

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • dbanie i przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie stało się w ostatnich latach priorytetem dla wielu pracodawców. Ten priorytet często wynika z niedawnego wzrostu liczby wypadków i urazów, które miały miejsce w różnych miejscach pracy.

Szkolenia BHP można podzielić na szkolenia wstępne i okresowe. Szkolenie wstępne obejmuje podstawy BHP dla nowej branży lub stanowiska pracy, natomiast szkolenie okresowe ma na celu odświeżenie tych umiejętności w miarę pojawiania się nowych zagrożeń w miejscu pracy.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Gorzowie Wielkopolskim

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaży ogólnych i instruktaży stanowiskowych.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu pracy

 • w przypadku nagłego wypadku medycznego ważne jest, aby wiedzieć, co robić i jak postępować. Prostym sposobem dla osób, które nigdy nie były w takiej sytuacji, jest przeanalizowanie tego, co byś zrobił, gdyby ktoś został zraniony.

Do przejścia instruktażu ogólnego obowiązkowo powinni przystąpić:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie BHP (instruktaż stanowiskowy) w miejscu pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są do ukończenia:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik musi przejść szkolenie zawodowe na każdym ze stanowisk, na których pracuje.

szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski

Szkolenie wstępne BHP w Gorzowie Wielkopolskim

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaży ogólnych i instruktaży stanowiskowych.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu pracy

 • w przypadku nagłego wypadku medycznego ważne jest, aby wiedzieć, co robić i jak postępować. Prostym sposobem dla osób, które nigdy nie były w takiej sytuacji, jest przeanalizowanie tego, co byś zrobił, gdyby ktoś został zraniony.

Do przejścia instruktażu ogólnego obowiązkowo powinni przystąpić:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie BHP (instruktaż stanowiskowy) w miejscu pracy jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobowiązani są do ukończenia:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik musi przejść szkolenie zawodowe na każdym ze stanowisk, na których pracuje.

Szkolenie okresowe BHP w Gorzowie Wielkopolskim

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski

Szkolenie okresowe BHP w Gorzowie Wielkopolskim

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski
szkolenie BHP Gorzów Wielkopolski