Szkolenia bhp Katowice

Należy pamiętać, że szkolenia bhp są obowiązkowe. Nie jest to tematyka łatwa, bo bardzo obszerna. Dotyczy każdego – zarówno pracownika, który rozpoczyna swoją przygodę z nową firmą, ale także dla pozostałych, niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia pracodawca. Każdy musi odbyć szkolenie bhp, a później je regularnie odświeżać.

 

Szkolenia w Katowicach – dla kogo?

 

Jeśli pracujesz w firmie w Katowicach, lub masz firmę, która prosperuje dobrze i zatrudnia pracowników, musisz raz na jakiś czas organizować szkolenie bhp w Katowicach dla swoich pracowników. Pracownik odbywa najczęściej dwa rodzaje szkoleń. Pierwszym z nich są szkolenia wstępne, które związane są z instruktażem dotyczącym zasad pracy w firmie i swojego stanowiska pracy. Jest to rodzaj szkolenia, które przeznaczone jest dla nowego pracownika. Kolejnym rodzajem jest szkolenie okresowe bhp, które dotyczy każdego pracownika. Jeśli pracownik nie posiada aktualnego szkolenia bhp nie może zacząć pracy.
Co ważne, pracodawca nie tylko musi zorganizować szkolenie bhp dla swoich pracowników, ale też ma obowiązek brać w nich udział. W takiej sytuacji jednak program szkolenia obejmuje kwestie związane z organizacją stanowisk pracy dla pracowników zgodnie z zasadami bhp.
Szkolenia bhp w Katowicach i w innych miastach najczęściej odbywają się w godzinach pracy. Jeśli chodzi o szkolenie wstępne, które związane jest ze specyfiką pracy na konkretnym stanowisku, składa się ono z dwóch etapów. Można je określić – od ogółu do szczegółu. Podczas instruktażu stanowiskowego pracownik poznaje z zagrożenia, które występują na tym stanowisku, a także sposoby ochrony przed tymi zagrożeniami.
Szkolenie najczęściej rozpoczyna się od rozmowy wstępnej z przełożonym, a potem następuje objaśnienie przez instruktora wszystkich czynności, które pracownik będzie wykonywał na stanowisku pracy. Kolejnym elementem jest wykonanie tych czynności pod okiem instruktora, a potem już samodzielna praca. Jest to niezbędny instruktaż, bez którego pracodawca nie może wymagać od pracownika dobrze wykonanej pracy. Bardzo często na koniec instruktażu stanowiskowego przeprowadzany jest test z uzyskanych wiadomości. Jeśli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach pracy, to musi odbyć instruktaż stanowiskowy związany z każdym stanowiskiem.
Zadaniem naszej firmy jest przedstawienie niezbędnych informacji, jakie związane są z zagadnieniem instruktażu ogólnego, a także ze szkoleniami okresowymi z zakresu bhp w Katowicach.

 

Szkolenia okresowe bhp Katowice

 

Nasza firma ma za zadanie dopasować zagadnienia z zakresu bhp do potrzeb firmy w Katowicach. Jesteśmy zespołem, który bardzo kreatywnie podchodzi do tego zadania. Chcemy mieć satysfakcję z tego, że każdy z naszych klientów jest faktycznie przeszkolony z zakresu informacji, które są dla niego interesujące.
Bardzo często, jeśli pracownik zmienia miejsce pracy nie musi przechodzić szkolenia okresowego bhp, jeśli ostatnie, które odbył jest jeszcze ważne. Dzieje się tak, gdy pracownik przedstawi aktualne zaświadczenie, które potwierdza odbycie przez niego wymaganego szkolenia okresowego w danym okresie u innego pracodawcy Nowy pracownik w takim wypadku może być zwolniony z pierwszego szkolenia wstępnego. Takie szkolenie może obejmować inną grupę stanowisk, jednak jego program musi uwzględniać zakres, który jest konieczny do dopuszczenia do pracy na nowym stanowisku.

 

Szkolenie bhp Katowice

 

Szkolenie bhp w Katowicach, a także w innych dużych miastach wygląda podobnie. Chcemy przekonać, że nawet powtarzalne informacje można przekazać w sposób interesujący. Staramy się, by szkolenia bhp w Katowicach nawiązywały do sytuacji, które miały miejsce w tym mieście. Staramy się mówić o przykładach, które są znane głównie mieszkańcom miasta, w którym prowadzone jest szkolenie.
Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, a jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zbierzemy informacje, by móc przygotować szkolenie bhp dla odbiorców z Katowic.
Najważniejsze dla nas jest to, by każdy zakład pracy przeprowadził kurs w taki sposób, by faktycznie kursanci potrafili poradzić sobie z wiedzą w nowych sytuacjach.

 

Ważne dla nas jest uświadomienie pracownikom, że muszą przejść kursy związane przede wszystkim z instruktażem stanowiskowym. Chodzi o to, by zminimalizować nieszczęśliwe wypadki i ich skutki, ponieważ konsekwencje niewiedzy mogą okazać się bardzo przykre.
Na wszystkie pytania bardzo chętnie odpowiemy. Jeśli zastanawiasz się, czy warto, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Z pewnością pomożemy zorganizować pracę w każdym biurze.

 

Nasze dane:

 

Firma MedykSzkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851
Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl

 

Szkolenia odbywają się tutaj!

 

 

Zaufali nam:

 

Szkolenia bhp w Katowicach

 

 

Nasz formularz kontaktowy

 


  Dla pracowników służby medycznej

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla pracowników farmacji

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla kierowców

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla instruktorów i trenerów fitness

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla pracowników inżynieryjno-technicznych

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla pracowników salonów fryzjerskich i kosmetycznych

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla przedstawicieli handlowych

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla sprzedawców i kasjerów

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla pracodawców i kierujących pracownikami

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla nauczycieli i pracowników oświaty

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla kierowników wizytujących place budowy

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla pracowników administracyjno-biurowych, których zakres pracy obejmuje wizyty na placach budowy

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Szkolenie wstępne

  Szkolenia okresowe dla pracowników

  Dla pracowników administracyjno-biurowych

  Szkolenia okresowe dla pracowników