Szkolenie BHP w Koninie

Pracodawca musi zorganizować szkolenie BHP w Koninie dla swoich pracowników. Celem tych programów szkoleniowych jest uświadomienie pracownikom zagrożeń, z jakimi stykają się na co dzień, w tym ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy. Aby sprostać wymogom tego obowiązkowego szkolenia, dostępne są różnego rodzaju kursy, takie jak kursy BHP, kursy PPOŻ, kursy pierwszej pomocy.

Ważnym elementem kultury firmy są regularne szkolenia BHP w Koninie dla pracowników i pracodawców. Zapewnia wiedzę, zrozumienie i świadomość konsekwencji różnorodności

Obowiązkowe szkolenia BHP to istotny element kultury BHP w Koninie. Celem tego szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami ich środowiska pracy, których muszą przestrzegać przez cały czas pełnienia służby. Podczas szkoleń pracownicy są informowani o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Otrzymują oni informacje na temat zapobiegania ryzyku, a także listę zasobów, w których można znaleźć więcej informacji na te tematy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Pracownicy muszą również przejść podobne szkolenie, aby zapewnić wszystkim bezpieczne warunki pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka w miejscu pracy

 • prowadzenie postępowania powypadkowego

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważnym zadaniem każdego pracodawcy.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na dwa rodzaje wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Konin

Ważnym elementem kultury firmy są regularne szkolenia BHP w Koninie dla pracowników i pracodawców. Zapewnia wiedzę, zrozumienie i świadomość konsekwencji różnorodności

Obowiązkowe szkolenia BHP to istotny element kultury BHP w Koninie. Celem tego szkolenia jest zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami ich środowiska pracy, których muszą przestrzegać przez cały czas pełnienia służby. Podczas szkoleń pracownicy są informowani o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Otrzymują oni informacje na temat zapobiegania ryzyku, a także listę zasobów, w których można znaleźć więcej informacji na te tematy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Pracownicy muszą również przejść podobne szkolenie, aby zapewnić wszystkim bezpieczne warunki pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

 • przeprowadzanie analiz i ocen ryzyka w miejscu pracy

 • prowadzenie postępowania powypadkowego

 • kontrola i archiwizacja dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest bardzo ważnym zadaniem każdego pracodawcy.

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na dwa rodzaje wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Koninie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego

Ogólny instruktaż ma na celu zapewnienie wszystkim pracownikom podstawowej znajomości zasad zawartych w:

 • w przepisach kodeksu pracy i zbiorowych układach pracy

 • w regulaminach pracy,

 • obowiązujące w miejscu pracy przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są prawnie wymagane, ponieważ w znacznym stopniu chronią pracowników.

 • w razie wypadku istnieją pewne zasady udzielania pierwszej pomocy, aby pomóc potrzebującym

Do odbycia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi.

  • uciążliwymi,

 • ryzyko zawodowe i ocena ryzyka

 • sposoby ochrony przed zagrożeniami, które mogą wynikać z czynników w miejscu pracy

 • metody bezpiecznego wykonywania pracy

Instruktaż stanowiskowy zobligowani są ukończyć:

 • pracownicy zatrudnieni lub przenoszeni na stanowiska robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym stanowisku, na którym są zatrudnieni, zwłaszcza jeśli pracują na kilku stanowiskach.

Na zakończenie naszego szkolenia wprowadzającego zapewniamy egzamin sprawdzający Twoją wiedzę. Po pozytywnym wyniku otrzymasz certyfikat, tzw. Kartę Szkolenia Wstępnego, która będzie przechowywana w Twoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

szkolenie BHP Konin

Szkolenie wstępne BHP w Koninie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego

Ogólny instruktaż ma na celu zapewnienie wszystkim pracownikom podstawowej znajomości zasad zawartych w:

 • w przepisach kodeksu pracy i zbiorowych układach pracy

 • w regulaminach pracy,

 • obowiązujące w miejscu pracy przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są prawnie wymagane, ponieważ w znacznym stopniu chronią pracowników.

 • w razie wypadku istnieją pewne zasady udzielania pierwszej pomocy, aby pomóc potrzebującym

Do odbycia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • psychospołecznymi.

  • uciążliwymi,

 • ryzyko zawodowe i ocena ryzyka

 • sposoby ochrony przed zagrożeniami, które mogą wynikać z czynników w miejscu pracy

 • metody bezpiecznego wykonywania pracy

Instruktaż stanowiskowy zobligowani są ukończyć:

 • pracownicy zatrudnieni lub przenoszeni na stanowiska robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu oraz student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy muszą przejść szkolenie zawodowe na każdym stanowisku, na którym są zatrudnieni, zwłaszcza jeśli pracują na kilku stanowiskach.

Na zakończenie naszego szkolenia wprowadzającego zapewniamy egzamin sprawdzający Twoją wiedzę. Po pozytywnym wyniku otrzymasz certyfikat, tzw. Kartę Szkolenia Wstępnego, która będzie przechowywana w Twoich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia BHP przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Koninie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy na temat wszystkich aktualnych polityk BHP oraz aktualizacja ich o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • niektórzy pracownicy wykonujący zadania z zakresu BHP lub obciążeni czynnikami zagrażającymi ich zdrowiu i/lub bezpieczeństwu

szkolenie BHP Konin

Szkolenie okresowe BHP w Koninie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy na temat wszystkich aktualnych polityk BHP oraz aktualizacja ich o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • niektórzy pracownicy wykonujący zadania z zakresu BHP lub obciążeni czynnikami zagrażającymi ich zdrowiu i/lub bezpieczeństwu

Zaufali nam
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin
szkolenie BHP Konin