Szkolenie BHP w Krakowie

Szkolenie BHP w Krakowie ma na celu nauczenie pracowników zasad organizowania bezpiecznego miejsca pracy oraz minimalizację zagrożeń z tym związanych, a także unikanie konsekwencji prawnych i finansowych związanych z niedopełnieniem obowiązku.

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP w Krakowie dla pracodawców i pracowników?

Szkolenie BHP w Krakowie to sposób na zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nauczenie ich, w jaki sposób muszą przestrzegać tych zasad podczas wykonywania swoich obowiązków. W ramach każdej sesji szkoleniowej pracownicy omawiani są z pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje te pomagają zapobiegać tym zagrożeniom, a także edukują pracowników w zakresie odpowiednich technik, aby również unikać tych zagrożeń.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom różnorodne szkolenia BHP, w tym jak właściwie przygotować się na wypadek sytuacji awaryjnej, jak zidentyfikować potencjalne zagrożenia związane z pracą z niektórymi narzędziami oraz właściwe procedury planu ewakuacji przeciwpożarowej.

Jedną z osób, która mogłaby przeprowadzić szkolenie BHP, jest specjalista BHP. Ta osoba zasadniczo przyjmuje rolę „szefa” pewnego działu w miejscu pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na dwie grupy są to wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Kraków

Jakie są wymagania dotyczące szkoleń BHP w Krakowie dla pracodawców i pracowników?

Szkolenie BHP w Krakowie to sposób na zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także nauczenie ich, w jaki sposób muszą przestrzegać tych zasad podczas wykonywania swoich obowiązków. W ramach każdej sesji szkoleniowej pracownicy omawiani są z pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje te pomagają zapobiegać tym zagrożeniom, a także edukują pracowników w zakresie odpowiednich technik, aby również unikać tych zagrożeń.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom różnorodne szkolenia BHP, w tym jak właściwie przygotować się na wypadek sytuacji awaryjnej, jak zidentyfikować potencjalne zagrożenia związane z pracą z niektórymi narzędziami oraz właściwe procedury planu ewakuacji przeciwpożarowej.

Jedną z osób, która mogłaby przeprowadzić szkolenie BHP, jest specjalista BHP. Ta osoba zasadniczo przyjmuje rolę „szefa” pewnego działu w miejscu pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na dwie grupy są to wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Krakowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Część instruktażowa ogólna obejmuje szkolenie z zasad i procedur firmy, podczas gdy część instruktażowa stanowiskowa w miejscu pracy koncentruje się na zdobywaniu doświadczenia w miejscu pracy poprzez przydzielanie pracownikom przydziału pracy i obserwowanie, jak wykonują to zadanie.

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 • w przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu pracy

Do przejścia instruktażu ogólnego muszą:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie nowych pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej przez pracownika pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobligowani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • stażysta odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat, który jest przechowywany w jego aktach osobowych i zwany jest kartą szkolenia wstępnego.

Podczas szkolenia wstępnego nowi pracownicy są zobowiązani do wypełnienia karty przeglądu BHP, która jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia wstępnego. Karta musi zostać wypełniona, zanim będą mogli przejść do wykonywania obowiązków na danej pozycji.

szkolenie BHP Kraków

Szkolenie wstępne BHP w Krakowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Część instruktażowa ogólna obejmuje szkolenie z zasad i procedur firmy, podczas gdy część instruktażowa stanowiskowa w miejscu pracy koncentruje się na zdobywaniu doświadczenia w miejscu pracy poprzez przydzielanie pracownikom przydziału pracy i obserwowanie, jak wykonują to zadanie.

Ogólna instrukcja ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 • w przepisach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w miejscu pracy

Do przejścia instruktażu ogólnego muszą:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie nowych pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej przez pracownika pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki w środowisku pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zobligowani są ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz inne, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • stażysta odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe na każdym z nich

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego odbywa się egzamin sprawdzający wiedzę uczestników. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku szkolenia uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat, który jest przechowywany w jego aktach osobowych i zwany jest kartą szkolenia wstępnego.

Podczas szkolenia wstępnego nowi pracownicy są zobowiązani do wypełnienia karty przeglądu BHP, która jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie szkolenia wstępnego. Karta musi zostać wypełniona, zanim będą mogli przejść do wykonywania obowiązków na danej pozycji.

Szkolenie okresowe BHP w Krakowie

Celem Szkolenia Okresowego jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja o najnowsze rozwiązania techniczne, organizacyjne, a nawet legislacyjne.

Szkolenia okresowe obowiązkowo muszą odbyć:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby.

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Kraków

Szkolenie okresowe BHP w Krakowie

Celem Szkolenia Okresowego jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja o najnowsze rozwiązania techniczne, organizacyjne, a nawet legislacyjne.

Szkolenia okresowe obowiązkowo muszą odbyć:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby.

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków
szkolenie BHP Kraków