Szkolenie BHP w Legionowie

Obowiązkiem pracodawców jest zapewnienie szkoleń BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy. Celem tego szkolenia BHP w Legionowie jest zapewnienie, że pracownicy Twojej firmy postępują zgodnie z prawem i mogą chcieć chronić się przed niebezpiecznymi lub niebezpiecznymi środowiskami pracy.

Jakie są korzyści płynące ze znajomości szkolenia BHP w Legionowie?

Szkolenia BHP dla pracowników nabrały w ostatnich latach większego znaczenia, ponieważ Legionowo stara się zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko. Dotyczy to zwłaszcza osób pracujących w nocy, takich jak robotnicy budowlani czy robotnicy fabryczni.

Szkolenie BHP w Legionowie ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Szkolenie obejmuje takie tematy, jak zapobieganie wypadkom przy pracy, taktyki postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz różnice między zaniedbaniem a niewłaściwym postępowaniem. Podczas szkoleń omawiane są z pracownikami zagrożenia zawodowe i choroby mogące wystąpić w miejscu pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP zgodne z odpowiednimi przepisami. Wszyscy pracownicy powinni również przejść szkolenie w zakresie BHP na miejscu, aby upewnić się, że są świadomi problemów, z którymi mogą się zetknąć podczas pracy, a także tego, co mogą zrobić, aby miejsce pracy było bezpieczne. Specjalista ds. BHP zajmuje się zrozumieniem miejsc pracy, zapewnieniem ich bezpieczeństwa oraz szkoleniem pracowników.

Szkolenia BHP dzielimy na na dwie części wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Legionowo

Jakie są korzyści płynące ze znajomości szkolenia BHP w Legionowie?

Szkolenia BHP dla pracowników nabrały w ostatnich latach większego znaczenia, ponieważ Legionowo stara się zapewnić swoim pracownikom bezpieczne środowisko. Dotyczy to zwłaszcza osób pracujących w nocy, takich jak robotnicy budowlani czy robotnicy fabryczni.

Szkolenie BHP w Legionowie ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Szkolenie obejmuje takie tematy, jak zapobieganie wypadkom przy pracy, taktyki postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz różnice między zaniedbaniem a niewłaściwym postępowaniem. Podczas szkoleń omawiane są z pracownikami zagrożenia zawodowe i choroby mogące wystąpić w miejscu pracy.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP zgodne z odpowiednimi przepisami. Wszyscy pracownicy powinni również przejść szkolenie w zakresie BHP na miejscu, aby upewnić się, że są świadomi problemów, z którymi mogą się zetknąć podczas pracy, a także tego, co mogą zrobić, aby miejsce pracy było bezpieczne. Specjalista ds. BHP zajmuje się zrozumieniem miejsc pracy, zapewnieniem ich bezpieczeństwa oraz szkoleniem pracowników.

Szkolenia BHP dzielimy na na dwie części wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Legionowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed udostępnieniem pracownikowi jego obowiązków. Składa się z dwóch głównych części – instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego muszą przystąpić:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest procesem o wiele bardziej skoncentrowanym niż kiedyś. Ewoluował, aby bardziej skoncentrować się na zapoznaniu pracownika nie tylko z zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku, ale także z tym, jak te zasady przyczyniają się do jego ogólnego bezpieczeństwa.

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

  • szkodliwymi,

 • ryzyko zawodowe, o którym wiadomo, że wynika z wykonywanej pracy

 • sposoby ochrony przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami w miejscu pracy

 • metody bezpiecznego wykonywania pracy

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • Pracownicy zatrudnieni lub przeniesieni na stanowiska robotnicze lub inne, na których są narażeni na szkodliwe czynniki, które mogą szkodzić ich zdrowiu.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie na każde stanowisko.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, uczestnicy otrzymują własną imienną kartę szkoleniową. Ta karta jest znana jako ich wstępna certyfikacja i jest przechowywana w aktach, aby udowodnić, że uczestnik pomyślnie ukończył szkolenie.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku obowiązkowo.

szkolenie BHP Legionowo

Szkolenie wstępne BHP w Legionowie

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed udostępnieniem pracownikowi jego obowiązków. Składa się z dwóch głównych części – instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego muszą przystąpić:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy jest procesem o wiele bardziej skoncentrowanym niż kiedyś. Ewoluował, aby bardziej skoncentrować się na zapoznaniu pracownika nie tylko z zasadami bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane podczas pracy na danym stanowisku, ale także z tym, jak te zasady przyczyniają się do jego ogólnego bezpieczeństwa.

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

  • szkodliwymi,

 • ryzyko zawodowe, o którym wiadomo, że wynika z wykonywanej pracy

 • sposoby ochrony przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami w miejscu pracy

 • metody bezpiecznego wykonywania pracy

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • Pracownicy zatrudnieni lub przeniesieni na stanowiska robotnicze lub inne, na których są narażeni na szkodliwe czynniki, które mogą szkodzić ich zdrowiu.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownicy, którzy pracują na wielu stanowiskach, muszą przejść szkolenie na każde stanowisko.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu, uczestnicy otrzymują własną imienną kartę szkoleniową. Ta karta jest znana jako ich wstępna certyfikacja i jest przechowywana w aktach, aby udowodnić, że uczestnik pomyślnie ukończył szkolenie.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku obowiązkowo.

Szkolenie okresowe BHP w Legionowie

Celem szkolenia jest zapoznawanie się z nowymi innowacjami w dziedzinie BHP, które ostatecznie doprowadzą do lepszej ochrony pracowników.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Legionowo

Szkolenie okresowe BHP w Legionowie

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy będący na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się często z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne lub z odpowiedzialnością w zakresie BHP

Zaufali nam
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo
szkolenie BHP Legionowo