Szkolenie BHP w Legnicy

Szkolenie BHP w Legnicy i pierwsza pomoc to jedne z obowiązkowych szkoleń, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Jego celem jest zapewnienie zdrowia ich pracowników, aby mogli wykonywać swoją pracę. Istnieje kilka rodzajów szkoleń, ponieważ istnieją różne typy pracowników i różne zadania, za które są odpowiedzialni. Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym wpisie.

Jaki jest cel szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców w Legnicy?

Szkolenie BHP w Legnicy służy edukowaniu pracowników w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. To szkolenie nie jest obowiązkowe, ale zachęcamy do ukończenia tego kursu. Podczas szkoleń z zakresu BHP pracownicy otrzymują informacje o tym, na co zwracać uwagę podczas pracy oraz jak uniknąć niektórych chorób i urazów, które mogą wynikać z ich pracy.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom szkolenie w zakresie BHP, a także muszą zapewnić ich przeszkolenie w tym zakresie. Ważne jest też, aby menedżerowie przeszli takie szkolenie, aby zapobiec urazom lub nieszczęśliwym wypadkom w miejscu pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Legnica

Jaki jest cel szkoleń BHP dla pracowników i pracodawców w Legnicy?

Szkolenie BHP w Legnicy służy edukowaniu pracowników w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. To szkolenie nie jest obowiązkowe, ale zachęcamy do ukończenia tego kursu. Podczas szkoleń z zakresu BHP pracownicy otrzymują informacje o tym, na co zwracać uwagę podczas pracy oraz jak uniknąć niektórych chorób i urazów, które mogą wynikać z ich pracy.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom szkolenie w zakresie BHP, a także muszą zapewnić ich przeszkolenie w tym zakresie. Ważne jest też, aby menedżerowie przeszli takie szkolenie, aby zapobiec urazom lub nieszczęśliwym wypadkom w miejscu pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do jego głównych obowiązków należy:

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Legnicy

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny obejmują takie tematy, jak kultura firmy, polityka itp., podczas gdy instruktaż w miejscu pracy obejmuje opis stanowiska, zadania, które należy wykonać, procedury ich wykonania.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w.

 • w kodeksie pracy, który jest zbiorem przepisów regulujących prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników, a także układami zbiorowymi pracy, które są umowami między związkami zawodowymi a pracodawcami dotyczącymi tradycyjnych godzin pracy.

 • w regulaminach pracy,

 • BHP to regulacja w miejscu pracy, która ma na celu ochronę pracownika.

 • udzielenie pierwszej pomocy w miejscu wypadku

Do przejścia instruktażu ogólnego zobligowani są:

 • zatrudnieni nowo pracownicy, studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie na stanowisku pracy ma na celu zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa. Obejmuje to zapoznanie ich z takimi elementami, jak:

 • czynniki środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy ukończyć muszą następujące osoby:

 • Pracownicy zatrudnieni lub przeniesieni na stanowiska robotnicze często są narażeni na czynniki, które mogą być szkodliwe dla ich zdrowia lub mogą wymagać dużego wysiłku fizycznego. Mogą też być zbyt wymagające i niebezpieczne.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Od pracowników, którzy muszą przełączać się między różnymi zadaniami, oczekuje się odbycia szkolenia zawodowego i uzyskania niezbędnego wsparcia od swoich menedżerów.

Pod koniec kursu instruktażowego odbywa się ocena ich wiedzy. Po zdaniu testu, osobom, które zdały egzamin, wydaje się certyfikat, który jest znany jako karta szkolenia wstępnego i zwykle jest przechowywany w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków.

szkolenie BHP Legnica

Szkolenie wstępne BHP w Legnicy

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy. Instruktaż ogólny obejmują takie tematy, jak kultura firmy, polityka itp., podczas gdy instruktaż w miejscu pracy obejmuje opis stanowiska, zadania, które należy wykonać, procedury ich wykonania.

Ogólny instruktaż ma zapewnić znajomość podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w.

 • w kodeksie pracy, który jest zbiorem przepisów regulujących prawa i obowiązki zarówno pracodawców, jak i pracowników, a także układami zbiorowymi pracy, które są umowami między związkami zawodowymi a pracodawcami dotyczącymi tradycyjnych godzin pracy.

 • w regulaminach pracy,

 • BHP to regulacja w miejscu pracy, która ma na celu ochronę pracownika.

 • udzielenie pierwszej pomocy w miejscu wypadku

Do przejścia instruktażu ogólnego zobligowani są:

 • zatrudnieni nowo pracownicy, studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie na stanowisku pracy ma na celu zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa. Obejmuje to zapoznanie ich z takimi elementami, jak:

 • czynniki środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy ukończyć muszą następujące osoby:

 • Pracownicy zatrudnieni lub przeniesieni na stanowiska robotnicze często są narażeni na czynniki, które mogą być szkodliwe dla ich zdrowia lub mogą wymagać dużego wysiłku fizycznego. Mogą też być zbyt wymagające i niebezpieczne.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Od pracowników, którzy muszą przełączać się między różnymi zadaniami, oczekuje się odbycia szkolenia zawodowego i uzyskania niezbędnego wsparcia od swoich menedżerów.

Pod koniec kursu instruktażowego odbywa się ocena ich wiedzy. Po zdaniu testu, osobom, które zdały egzamin, wydaje się certyfikat, który jest znany jako karta szkolenia wstępnego i zwykle jest przechowywany w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków.

Szkolenie okresowe BHP w Legnicy

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe obejmuje następujące osoby na stanowiskach:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy na stanowisku administracyjno-biurowym,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

szkolenie BHP Legnica

Szkolenie okresowe BHP w Legnicy

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizacja jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe obejmuje następujące osoby na stanowiskach:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy na stanowisku administracyjno-biurowym,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Zaufali nam
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica
szkolenie BHP Legnica