Szkolenia bhp Łódź

Szkolenia bhp są niezwykle ważne, ponieważ uświadamiają pracownikowi jak wiele niebezpieczeństw czeka na niego w pracy i poza nią, ale co ważniejsze – dzięki tym szkoleniom dowiaduje się jak można wszelkim niebezpieczeństwom zapobiegać. Obowiązkiem pracodawcy jest ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Czym jest szkolenie bhp w Łodzi?

Każde duże miasto posiada wiele firm, w których pracują rzesze pracowników. Pracodawca z Łodzi zobowiązany jest do zorganizowania szkolenia bhp – to na nim ciąży bowiem obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika. W zależności od tego, jakie są wymogi szkolenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy należy je odświeżać. Jeśli pracodawca ma wiedzę i uprawnienia z tego zakresu, może prowadzić szkolenia sam, ale zazwyczaj zleca to firmie, która jest do tego uprawniona. Szkolenia bhp powinny być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zazwyczaj takie szkolenia są niezbędne, gdy rozpoczynamy pracę na nowym stanowisku, ale nie tylko.
Istotne jest to, w jaki sposób temat szkolenia musimy zrealizować są bowiem kursy, które odbywają się w godzinach pracy. Podczas nich firma szkoleniowa przyjeżdża i odbywa szkolenie bhp w Łodzi z pracownikami, omawiając niezbędne zagadnienia, ćwicząc zasady udzielania pierwszej pomocy, a także starając się przekazać wiedzę skierowaną bezpośrednio do osób, które pracują w firmie. Te szkolenia są niezwykle ważne z punktu poznawczego. Nowy pracownik, dzięki takiemu szkoleniu wie, na czym polega jego praca, wie, na co musi uważać, zapoznaje się z teorią, która często bywa pomijana.

Medyk Szkolenia a szkolenia bhp w Łodzi

Nasza firma stara się przekazywać wiedzę w sposób interesujący. Dziedzina bhp jest tak naprawdę bardzo rozbudowana. Różne stanowiska pracy sprawiają, że informacji jest naprawdę dużo. Nasze szkolenia mają na celu przekazanie przefiltrowanej wiedzy – nie jesteśmy od tego, by przekazywać ogólne informacje. Chcemy przekazywać problematykę szczegółową, która interesuje wybraną grupę osób. Mamy poczucie, że zagadnienia, o których mówimy trafiają do odpowiedniej grupy docelowej, gdy ta grupa faktycznie zostanie prawidłowo przygotowana do określonych zagadnień. Jesteśmy doświadczeni, jeśli chodzi o organizację szkoleń w Łodzi. Szkolenia bhp w Łodzi są dla nas niezwykle ważne, bo dzięki nim będziemy mieli poczucie, że pracownicy będą bardziej świadomi i bezpieczni. Chcemy, by poznali własne prawa i w razie sytuacji kryzysowej odpowiednio zareagowali i pomogli sobie i innym. Walor edukacyjny naszej pracy jest niezwykle ważny. Liczymy na to, że prawidłowo przygotowane szkolenie będzie atrakcyjnym sposobem na pozyskanie bądź odświeżenie wiedzy.

Szkolenia bhp w Łodzi

Chcemy, by szkolenia bhp w Łodzi, które prowadzimy były traktowane poważnie. Naszym celem jest to, by szkolenie bhp w Łodzi, a także w innych dużych miastach wyglądały podobnie. Chcemy przekonać, że nawet powtarzalne informacje można przekazać w sposób interesujący. Staramy się, by szkolenia bhp w Łodzi nawiązywały do sytuacji z tego konkretnego miasta. Staramy się mówić o przykładach, które są znane głównie mieszkańcom miasta, w którym prowadzone jest szkolenie. Dzięki takim dygresjom jesteśmy słuchani z uwagą i z zainteresowaniem.
Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania, a jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, zbierzemy informacje, by móc przygotować szkolenie dla odbiorców z Łodzi. W naszym planie szkoleń każde jest inne i każde wyjątkowe. Gdybyśmy działali wyłącznie odtwórczo nasza praca nie sprawiałaby nam tyle radości.
Najważniejsze dla nas jest to, by wszystkie zakłady pracy, które z nami współpracują mogły zapewnić kursantom odpowiednio wyposażone miejsce pracy, by nowi pracownicy potrafili poradzić sobie z wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w nowych sytuacjach. Wierzymy, że dzięki naszym szkoleniom codzienność pracownika będzie wyglądała nieco inaczej. Jeśli zaś pracodawca okaże się nieugięty, naszym zadaniem jest przedstawić też wiedzę popartą ustawami, która będzie zobowiązywała pracodawcę do stworzenia miejsca pracy bezpiecznego i dostosowanego do potrzeb.

Ważne dla nas jest uświadomienie pracownikom, że muszą przejść kursy związane ze stanowiskiem pracy. Chodzi o to, by zminimalizować nieszczęśliwe wypadki i ich skutki, ponieważ konsekwencje niewiedzy mogą okazać się bardzo przykre.
Na wszystkie pytania bardzo chętnie odpowiemy. Jeśli zastanawiasz się, czy warto, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Z pewnością pomożemy zorganizować pracę w każdym biurze.

Nasze dane:

Firma MedykSzkolenia
NIP: 7292651646
REGON 364454851
Ewa Adamczyk
tel: 736 651 593
Adres e-mail:
e.adamczyk@medykszkolenia.pl

Szkolenia odbywają się tutaj!

Zaufali nam:

 

Szkolenia bhp w Łodzi

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników służby medycznej

Dla pracowników służby medycznej

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników farmacji

Dla pracowników farmacji

 

Szkolenia okresowe bhp dla kierowców

Dla kierowców

 

Szkolenia okresowe bhp dla instruktorów i trenerów fitness

Dla instruktorów
i trenerów fitness

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracodawców i kierujących pracownikami

Dla pracodawców
i kierujących pracownikami

 

Szkolenia okresowe bhp dla nauczycieli i pracowników oświaty

Dla nauczycieli
i pracowników oświaty

 

Szkolenia okresowe bhp dla przedstawicieli handlowych

Dla przedstawicieli
handlowych

 

Szkolenia okresowe bhp dla sprzedawców i kasjerów

Dla sprzedawców
i kasjerów

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Dla pracowników
inżynieryjno-technicznych

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników salonów fryzjerskich i kosmetycznych

Dla pracowników
salonów fryzjerskich
i kosmetycznych

 

Szkolenia okresowe bhp dla kierowników wizytujących place budowy

Dla kierowników
wizytujących
place budowy

 

Szkolenia okresowe bhp dla osób wykonujących prace szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne

Dla osób wykonujących prace
szkodliwe dla zdrowia,
uciążliwe i niebezpieczne

 

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych, których zakres pracy obejmuje wizyty na placach budowy

Dla pracowników administracyjno-biurowych,
których zakres pracy obejmuje
wizyty na placach budowy

 

Nasz formularz kontaktowy