Szkolenie BHP w Łodzi

Szkolenie BHP Łódź to obowiązkowe szkolenie, które pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników aby ustrzec się od złamania prawa.. Jaki jest ich cel? Jakie wyróżniamy rodzaje szkoleń BHP?

Jakie są zadania szkolenia BHP na pracownikach i właścicieli firm w Łodzi?

Szkolenie BHP w Łodzi służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami BHP, które obowiązują wszystkich pracowników. Zasady te muszą być przestrzegane podczas wykonywania swoich obowiązków. Kiedy pracownicy przechodzą szkolenia, są zachęcani do omawiania zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy mają również bezpieczną przestrzeń do zadawania pytań bez obawy, że zostaną osądzeni.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń BHP dla swoich pracowników. On też musi dobrze rozumieć protokoły bezpieczeństwa w miejscu pracy

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy, a jej główne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na dwie grupy, wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Łódź

Jakie są zadania szkolenia BHP na pracownikach i właścicieli firm w Łodzi?

Szkolenie BHP w Łodzi służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami BHP, które obowiązują wszystkich pracowników. Zasady te muszą być przestrzegane podczas wykonywania swoich obowiązków. Kiedy pracownicy przechodzą szkolenia, są zachęcani do omawiania zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Pracownicy mają również bezpieczną przestrzeń do zadawania pytań bez obawy, że zostaną osądzeni.

Każdy pracodawca jest prawnie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń BHP dla swoich pracowników. On też musi dobrze rozumieć protokoły bezpieczeństwa w miejscu pracy

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Osoba ta jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy, a jej główne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • zapewnienie przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na dwie grupy, wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Łodzi

Pracownicy przechodzą wstępne szkolenie przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Pierwszym krokiem w walce z ryzykiem wypadków przy pracy jest zadbanie o to, aby wszyscy pracownicy znali podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Można to zrobić czytając, rozumiejąc i podejmując odpowiednie środki ostrożności zgodnie z wiedzą zdobytą podczas Instruktażu ogólnego.

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • obowiązujące w miejscu pracy przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu ochronę pracowników przed szkodliwymi skutkami

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest bardziej nastawione na zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Szkolenie zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • jednym ze sposobów, w jaki pracodawcy mogą chronić swoich pracowników przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy, jest zapewnienie im najlepszych możliwych warunków pracy. Innym sposobem byłoby zapewnienie kompleksowej oceny ryzyka i planu zarządzania.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który został zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko, które naraża go na działanie czynników szkodliwych dla jego zdrowia i może powodować nadmierne utrudnienia. Są narażeni na czynniki, które mogą być uciążliwe, niebezpieczne lub niebezpieczne, które mogą szkodzić ich samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który przechodzi z jednego stanowiska na drugie, musi przejść szkolenie zawodowe na nowym stanowisku.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy muszą przystąpić do egzaminu sprawdzającego swoją wiedzę. Po uzyskaniu oceny pozytywnej otrzymają zaświadczenie, które będzie przechowywane w jego aktach osobowych

Karty szkolenia wstępnego są jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Kartę tę należy przechowywać w aktach HR i aktualizować co sześć miesięcy.

szkolenie BHP Łódź

Szkolenie wstępne BHP w Łodzi

Pracownicy przechodzą wstępne szkolenie przed dopuszczeniem do wykonywania obowiązków na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Pierwszym krokiem w walce z ryzykiem wypadków przy pracy jest zadbanie o to, aby wszyscy pracownicy znali podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Można to zrobić czytając, rozumiejąc i podejmując odpowiednie środki ostrożności zgodnie z wiedzą zdobytą podczas Instruktażu ogólnego.

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • obowiązujące w miejscu pracy przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu ochronę pracowników przed szkodliwymi skutkami

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę, uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest bardziej nastawione na zapoznanie pracowników z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Szkolenie zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • jednym ze sposobów, w jaki pracodawcy mogą chronić swoich pracowników przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami środowiska pracy, jest zapewnienie im najlepszych możliwych warunków pracy. Innym sposobem byłoby zapewnienie kompleksowej oceny ryzyka i planu zarządzania.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który został zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko, które naraża go na działanie czynników szkodliwych dla jego zdrowia i może powodować nadmierne utrudnienia. Są narażeni na czynniki, które mogą być uciążliwe, niebezpieczne lub niebezpieczne, które mogą szkodzić ich samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który przechodzi z jednego stanowiska na drugie, musi przejść szkolenie zawodowe na nowym stanowisku.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy muszą przystąpić do egzaminu sprawdzającego swoją wiedzę. Po uzyskaniu oceny pozytywnej otrzymają zaświadczenie, które będzie przechowywane w jego aktach osobowych

Karty szkolenia wstępnego są jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Kartę tę należy przechowywać w aktach HR i aktualizować co sześć miesięcy.

Szkolenie okresowe BHP w Łodzi

Szkolenie okresowe jest integralną częścią kultury BHP i zapewnia odświeżające środowisko, w którym można uczyć się, przeglądać i dzielić się wiedzą na temat nowych osiągnięć w tej dziedzinie. Pomaga także integrować nowe rozwiązania organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • Pracownicy na stanowiskach inżynierskich lub technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn lub innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, którzy są narażeni na działanie czynników szkodliwych, ponoszą odpowiedzialność w zakresie BHP lub są obciążeni wykonywaną pracą, również są narażeni na wystąpienie problemów ze zdrowiem psychicznym.

szkolenie BHP Łódź

Szkolenie okresowe BHP w Łodzi

Szkolenie okresowe jest integralną częścią kultury BHP i zapewnia odświeżające środowisko, w którym można uczyć się, przeglądać i dzielić się wiedzą na temat nowych osiągnięć w tej dziedzinie. Pomaga także integrować nowe rozwiązania organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • Pracownicy na stanowiskach inżynierskich lub technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn lub innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, którzy są narażeni na działanie czynników szkodliwych, ponoszą odpowiedzialność w zakresie BHP lub są obciążeni wykonywaną pracą, również są narażeni na wystąpienie problemów ze zdrowiem psychicznym.

Zaufali nam
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź
szkolenie BHP Łódź