Szkolenie BHP w Lubinie

Szkolenie BHP, PPOŻ i pierwszej pomocy to jedyne obowiązkowe szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Jaki jest ich cel? Jakie są rodzaje szkoleń BHP? Czym są szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Lubinie?

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Lubinie?

Szkolenia BHP w Lubinie służą zazwyczaj zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Dla pracodawców ważne jest zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich protokołów bezpieczeństwa.

Każda firma musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenie BHP, w przeciwnym razie ryzykuje zaniedbaniem swoich obowiązków.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Będzie on odpowiedzialny za zapewnienie, że ich pracownicy są bezpieczni na poziomie indywidualnym, a także za zapewnienie, że ich polityka jest zgodna ze standardami regulacyjnymi. Do jego głównych obowiązków należeć będzie:

 • przeprowadzanie Ocen i Analiz Ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowania powypadkowego,

 • dokumentacja BHP jest niezbędna dla każdej firmy. Ważne jest, aby był odpowiednio zarządzany i archiwizowany, aby był łatwo dostępny w razie potrzeby.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia, że pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników jest ważnym sposobem zapewnienia jej skuteczności.

 • i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na dwie grupy, wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Lubin

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Lubinie?

Szkolenia BHP w Lubinie służą zazwyczaj zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Dla pracodawców ważne jest zapewnienie wszystkim pracownikom odpowiednich protokołów bezpieczeństwa.

Każda firma musi zapewnić swoim pracownikom odpowiednie szkolenie BHP, w przeciwnym razie ryzykuje zaniedbaniem swoich obowiązków.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Będzie on odpowiedzialny za zapewnienie, że ich pracownicy są bezpieczni na poziomie indywidualnym, a także za zapewnienie, że ich polityka jest zgodna ze standardami regulacyjnymi. Do jego głównych obowiązków należeć będzie:

 • przeprowadzanie Ocen i Analiz Ryzyka na stanowiskach pracy

 • prowadzenie postępowania powypadkowego,

 • dokumentacja BHP jest niezbędna dla każdej firmy. Ważne jest, aby był odpowiednio zarządzany i archiwizowany, aby był łatwo dostępny w razie potrzeby.

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP,

 • ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia, że pracownicy przestrzegają zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy.

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników jest ważnym sposobem zapewnienia jej skuteczności.

 • i podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na dwie grupy, wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Lubinie

Większość firm wymaga, aby nowi pracownicy przeszli wstępne szkolenie przed rozpoczęciem pracy.

Szkolenie składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma za zadanie zrozumienie podstaw zasad BHP, które znajdują się w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, oraz regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie pracy

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, na którym jest narażony na czynniki potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu i studenci odbywający praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe dla każdego z tych stanowisk.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę każdego uczestnika. Po uzyskaniu pomyślnego wyniku otrzymują tzw. kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Lubin

Szkolenie wstępne BHP w Lubinie

Większość firm wymaga, aby nowi pracownicy przeszli wstępne szkolenie przed rozpoczęciem pracy.

Szkolenie składa się z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma za zadanie zrozumienie podstaw zasad BHP, które znajdują się w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, oraz regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku w czasie pracy

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnicze lub inne, na którym jest narażony na czynniki potencjalnie szkodliwe dla zdrowia.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu i studenci odbywający praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na wielu stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe dla każdego z tych stanowisk.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę każdego uczestnika. Po uzyskaniu pomyślnego wyniku otrzymują tzw. kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Lubinie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie Twojej wiedzy z zakresu standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz aktualizacja o nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i regulacyjne. Pozwala to na płynne przejście w przyszłość i zgodność ze standardami branżowymi.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania w ramach tej służby oraz inne osoby wykonujące kontrolę lub dochodzenie.

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbywać:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Lubin miasto na Dolnym Śląsku w południowo-zachodniej Polsce. Znajduje się na Wysoczyźnie Lubińskiej i nad rzeką Zimnicą. Jest także siedzibą powiatu lubińskiego i gminy wiejskiej Lubin. Miasto położone jest w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym.

szkolenie BHP Lubin

Szkolenie okresowe BHP w Lubinie

Celem szkoleń okresowych jest odświeżenie Twojej wiedzy z zakresu standardów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz aktualizacja o nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i regulacyjne. Pozwala to na płynne przejście w przyszłość i zgodność ze standardami branżowymi.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • służba bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy, inne osoby wykonujące zadania w ramach tej służby oraz inne osoby wykonujące kontrolę lub dochodzenie.

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbywać:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku pracodawców, kierowników, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Lubin miasto na Dolnym Śląsku w południowo-zachodniej Polsce. Znajduje się na Wysoczyźnie Lubińskiej i nad rzeką Zimnicą. Jest także siedzibą powiatu lubińskiego i gminy wiejskiej Lubin. Miasto położone jest w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym.

Zaufali nam
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin
szkolenie BHP Lubin