Szkolenie BHP w Lublinie

Szkolenie BHP w Lublinie jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników firmy. Celem jest zapewnienie, aby każdy posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do zapobiegania wypadkom i udzielania pierwszej pomocy. Istnieją różne rodzaje szkoleń BHP, w tym ogólne BHP, PPOŻ itp., które można znaleźć w poniższym przewodniku lub zapytać swojego przełożonego.

Pracodawcy i pracownicy Lublina są zobowiązani do odbycia szkoleń BHP.

Szkolenia BHP w Lublinie wprowadzają pracowników w podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak obowiązek ochrony siebie, swoich współpracowników i społeczeństwa. Jest to obowiązkowe dla pracodawców w Polsce. Pracownicy są edukowani w zakresie zagrożeń i chorób mogących wynikać z wykonywanej pracy

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom niezbędne szkolenia BHP, a oni sami powinni mieć możliwość odbycia szkolenia. Pracodawca musi również przejść szkolenie w zakresie BHP, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymagania dotyczące swojego miejsca pracy.

Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy jest zazwyczaj Specjalista ds. BHP. Są odpowiedzialni za zapewnienie, że pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie radzenia sobie z poważnymi problemami bezpieczeństwa. Ponadto są odpowiedzialni za zapewnienie ścisłego przestrzegania wszystkich zasad i wytycznych. Niektóre z ich obowiązków obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP.

Szkolenia BHP dzielimy na na dwie grupy wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Lublin

Pracodawcy i pracownicy Lublina są zobowiązani do odbycia szkoleń BHP.

Szkolenia BHP w Lublinie wprowadzają pracowników w podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, takie jak obowiązek ochrony siebie, swoich współpracowników i społeczeństwa. Jest to obowiązkowe dla pracodawców w Polsce. Pracownicy są edukowani w zakresie zagrożeń i chorób mogących wynikać z wykonywanej pracy

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom niezbędne szkolenia BHP, a oni sami powinni mieć możliwość odbycia szkolenia. Pracodawca musi również przejść szkolenie w zakresie BHP, aby upewnić się, że spełnia wszystkie wymagania dotyczące swojego miejsca pracy.

Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu pracy jest zazwyczaj Specjalista ds. BHP. Są odpowiedzialni za zapewnienie, że pracownicy przechodzą szkolenie w zakresie radzenia sobie z poważnymi problemami bezpieczeństwa. Ponadto są odpowiedzialni za zapewnienie ścisłego przestrzegania wszystkich zasad i wytycznych. Niektóre z ich obowiązków obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP.

Szkolenia BHP dzielimy na na dwie grupy wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Lublinie

Szkolenie główne dla nowego pracownika odbywa się przed rozpoczęciem obowiązków służbowych. Składa się z instruktażu ogólnego, który jest udzielany ogólnie oraz instruktażu stanowiskowego, który jest dostarczany specjalnie dla firmy.

Ogólny instruktaż ma na celu zapewnienie podstawowego zrozumienia zasad zawartych w podręczniku bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych aktualnych najlepszych praktyk.

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Zapozna go również z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposoby ochrony przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami w miejscu pracy,

 • sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnika lub inne stanowisko, które zajmuje się niebezpiecznymi czynnikami, takimi jak chemikalia i ciężki sprzęt, może być narażony na ryzykowny wpływ na zdrowie.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uczestnictwo w szkoleniu okaże się nieocenione w rozwijaniu umiejętności wymaganych na stanowiskach. W zależności od długości kursu może być pomocny w przygotowaniu Cię na stanowisko lub jako odświeżenie.

Szkolenie kończy się egzaminem, który uczestnicy muszą zdać, aby ukończyć kurs wprowadzający. Gdy zdadzą wystarczająco wysoką ocenę, otrzymają certyfikat, który nazywa się Kartą Treningu Wprowadzającego i pozostanie w ich aktach osobowych

Pracownicy muszą przejść szkolenie BHP, zanim będą mogli zacząć korzystać np. z przydzielonych im maszyny do pracy. Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie tego szkolenia i może być podpisana przez przełożonego lub pracownika wyższego szczebla.

szkolenie BHP Lublin

Szkolenie wstępne BHP w Lublinie

Szkolenie główne dla nowego pracownika odbywa się przed rozpoczęciem obowiązków służbowych. Składa się z instruktażu ogólnego, który jest udzielany ogólnie oraz instruktażu stanowiskowego, który jest dostarczany specjalnie dla firmy.

Ogólny instruktaż ma na celu zapewnienie podstawowego zrozumienia zasad zawartych w podręczniku bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych aktualnych najlepszych praktyk.

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Zapozna go również z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposoby ochrony przed zagrożeniami, które mogą być spowodowane czynnikami w miejscu pracy,

 • sposoby bezpiecznego wykonywania pracy

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko robotnika lub inne stanowisko, które zajmuje się niebezpiecznymi czynnikami, takimi jak chemikalia i ciężki sprzęt, może być narażony na ryzykowny wpływ na zdrowie.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uczestnictwo w szkoleniu okaże się nieocenione w rozwijaniu umiejętności wymaganych na stanowiskach. W zależności od długości kursu może być pomocny w przygotowaniu Cię na stanowisko lub jako odświeżenie.

Szkolenie kończy się egzaminem, który uczestnicy muszą zdać, aby ukończyć kurs wprowadzający. Gdy zdadzą wystarczająco wysoką ocenę, otrzymają certyfikat, który nazywa się Kartą Treningu Wprowadzającego i pozostanie w ich aktach osobowych

Pracownicy muszą przejść szkolenie BHP, zanim będą mogli zacząć korzystać np. z przydzielonych im maszyny do pracy. Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym ukończenie tego szkolenia i może być podpisana przez przełożonego lub pracownika wyższego szczebla.

Szkolenie okresowe BHP w Lublinie

Celem szkolenia jest zapoznanie Cię z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie BHP oraz poznanie nowych rozwiązań, które można wdrożyć, aby Twoje miejsce pracy było bardziej efektywne i bezpieczne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • robotnicy fizyczni, niewykwalifikowani

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy w stanowiskach administracyjnych lub biurowych

 • pracownicy pełniący obowiązki w zakresie BHP

szkolenie BHP Lublin

Szkolenie okresowe BHP w Lublinie

Celem szkolenia jest zapoznanie Cię z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie BHP oraz poznanie nowych rozwiązań, które można wdrożyć, aby Twoje miejsce pracy było bardziej efektywne i bezpieczne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • robotnicy fizyczni, niewykwalifikowani

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pracownicy wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy w stanowiskach administracyjnych lub biurowych

 • pracownicy pełniący obowiązki w zakresie BHP

Zaufali nam
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin
szkolenie BHP Lublin