Szkolenie BHP w Luboniu

Szkolenie BHP w Luboniu, to jedyne z obowiązkowych szkolenie, jakie pracodawca musi zorganizować dla swoich pracowników. Jaki jest ich cel? Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Luboniu?

Szkolenie BHP w Luboniu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Szkolenie daje również pracownikom możliwość uzyskania dodatkowego wykształcenia w tym temacie. Podczas obowiązkowych szkoleń pracownicy są omawiani z pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Często jest to sposób na zidentyfikowanie potencjalnych problemów zdrowotnych i zmniejszenie ryzyka kontuzji.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom zarówno szkolenie BHP, aby ich chronić. Pracodawca musi również przejść oba szkolenia, aby być na bieżąco ze wszystkimi bieżącymi wydarzeniami w tej dziedzinie.

Specjalista BHP jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń BHP w miejscu pracy. Inne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • zapewnić stałą jakość dokumentacji we wszystkich obszarach

 • szkolenie pracowników w zakresie praktyk BHP jest kluczowym krokiem w utrzymaniu bezpiecznego miejsca pracy.

 • zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Luboń

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Luboniu?

Szkolenie BHP w Luboniu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Szkolenie daje również pracownikom możliwość uzyskania dodatkowego wykształcenia w tym temacie. Podczas obowiązkowych szkoleń pracownicy są omawiani z pracownikami na temat zagrożeń zawodowych i chorób, które mogą wynikać z ich pracy. Często jest to sposób na zidentyfikowanie potencjalnych problemów zdrowotnych i zmniejszenie ryzyka kontuzji.

Pracodawcy muszą zapewnić swoim pracownikom zarówno szkolenie BHP, aby ich chronić. Pracodawca musi również przejść oba szkolenia, aby być na bieżąco ze wszystkimi bieżącymi wydarzeniami w tej dziedzinie.

Specjalista BHP jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń BHP w miejscu pracy. Inne obowiązki obejmują:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • zapewnić stałą jakość dokumentacji we wszystkich obszarach

 • szkolenie pracowników w zakresie praktyk BHP jest kluczowym krokiem w utrzymaniu bezpiecznego miejsca pracy.

 • zapewnienie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Luboniu

Zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, musi najpierw przejść wstępne szkolenie. Ten dwuetapowy proces składa się z części instruktażowej ogólnej i części instruktażowej w miejscu pracy. Część instruktażowa w miejscu pracy opisuje szczegółowo, jak wykonać dane zadanie.

Ważne jest, aby zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w regułach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny muszą przejść:

 • nowo zatrudnieni pracownicy oraz studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy ma na celu zapoznanie pracownika z zasadami i procedurami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • psychospołecznymi.

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzyko związane z wykonywaniem zawodu

 • sposobami uchronienia się przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy obowiązkowo muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz innym, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe dla każdego z nich

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy muszą przystąpić do egzaminu końcowego, który pokazuje ich poziom wiedzy. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach ucznia w celach informacyjnych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Luboń

Szkolenie wstępne BHP w Luboniu

Zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku, musi najpierw przejść wstępne szkolenie. Ten dwuetapowy proces składa się z części instruktażowej ogólnej i części instruktażowej w miejscu pracy. Część instruktażowa w miejscu pracy opisuje szczegółowo, jak wykonać dane zadanie.

Ważne jest, aby zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w regułach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Instruktaż ogólny muszą przejść:

 • nowo zatrudnieni pracownicy oraz studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie w miejscu pracy ma na celu zapoznanie pracownika z zasadami i procedurami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • psychospołecznymi.

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzyko związane z wykonywaniem zawodu

 • sposobami uchronienia się przed zagrożeniami, jakie mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • zasadami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy obowiązkowo muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze oraz innym, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik pracujący na kilku stanowiskach musi przejść szkolenie zawodowe dla każdego z nich

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego uczestnicy muszą przystąpić do egzaminu końcowego, który pokazuje ich poziom wiedzy. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymują kartę szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach ucznia w celach informacyjnych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Luboniu

Przeprowadzanie szkoleń okresowych pozwala na odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Jest to niezbędne, aby nadążać za stale zmieniającymi się potrzebami miejsca pracy.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku kierowników, pracodawców, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

szkolenie BHP Luboń

Szkolenie okresowe BHP w Luboniu

Przeprowadzanie szkoleń okresowych pozwala na odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Jest to niezbędne, aby nadążać za stale zmieniającymi się potrzebami miejsca pracy.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć:

 • W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – w przypadku kierowników, pracodawców, mistrzów i brygadzistów.

 • W ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku – pozostali pracownicy.

Zaufali nam
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń
szkolenie BHP Luboń