Szkolenie BHP w Mysłowicach

Istnieje wiele różnych rodzajów obowiązkowych szkoleń BHP, które pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Szkolenie BHP w Mysłowicach, PPOŻ i pierwszej pomocy to trzy obowiązkowe kursy, których wymaga prawo, aby zapewnić pracownikom bezpieczne środowisko. Specjalista ds. BHP to ktoś, kto zna wszystkie wymagania dotyczące przestrzegania zasad BHP.

Czym jest szkolenie BHP w Mysłowicach?

Programy szkoleniowe BHP są często wykorzystywane do zapoznania pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje dostarczą informacji na temat konkretnych zagrożeń stwarzanych przez substancje, na które są narażeni oraz jak unikać lub minimalizować narażenie. Informacje te będą przekazywane ustnie i za pomocą pomocy wizualnych.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Na przykład on również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • digitalizacja dokumentacji BHP stała się istotną częścią nowoczesnego miejsca pracy, z szeregiem zadań związanych z zarządzaniem i archiwizacją tych cyfrowych zapisów.

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • prowadzenie szkoleń BHP

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na następujące grupy wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Mysłowice

Czym jest szkolenie BHP w Mysłowicach?

Programy szkoleniowe BHP są często wykorzystywane do zapoznania pracowników z podstawami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy. Sesje dostarczą informacji na temat konkretnych zagrożeń stwarzanych przez substancje, na które są narażeni oraz jak unikać lub minimalizować narażenie. Informacje te będą przekazywane ustnie i za pomocą pomocy wizualnych.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. Na przykład on również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za dział BHP w miejscu pracy. Do ich głównych obowiązków należą:

 • prowadzenie analiz ryzyka i oceny ryzyka na stanowiskach pracy,

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • digitalizacja dokumentacji BHP stała się istotną częścią nowoczesnego miejsca pracy, z szeregiem zadań związanych z zarządzaniem i archiwizacją tych cyfrowych zapisów.

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współdziałanie w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

 • prowadzenie szkoleń BHP

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na następujące grupy wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Mysłowicach

Najpierw przeprowadza się szkolenie wstępne, zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w miejscu pracy

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywająca praktyczną naukę swojego zawodu,

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej skoncentrowane na poinformowaniu pracownika o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Sprawdzane są zasady bezpieczeństwa, które obejmują:

 • czynniki środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • aby chronić się przed ryzykiem środowisk pracy, pracodawcy powinni wdrożyć plan bezpieczeństwa w miejscu pracy, który ma na celu zmniejszenie tego ryzyka. Plan ten powinien obejmować zasady i programy szkoleniowe, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa występujących w ich miejscu pracy, jak mogą je kontrolować i co powinni zrobić w sytuacji awaryjnej.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zmuszeni są ukończyć:

 • pracownik, zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla jego zdrowia, uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który jest zobowiązany do zajmowania wielu stanowisk w tej samej firmie, będzie musiał przejść szkolenie zawodowe na każdym z tych stanowisk.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestnika. Pozytywny wynik z tego egzaminu daje uczestnikowi certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, który będzie przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP. Należy go wypełnić przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Mysłowice

Szkolenie wstępne BHP w Mysłowicach

Najpierw przeprowadza się szkolenie wstępne, zanim pracownik będzie mógł wykonywać swoje obowiązki na określonym stanowisku. Składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego i stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy,

 • w regulaminach pracy,

 • zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w miejscu pracy

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający praktykę oraz uczniowie odbywająca praktyczną naukę swojego zawodu,

Szkolenie w miejscu pracy jest znacznie bardziej skoncentrowane na poinformowaniu pracownika o zasadach bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Sprawdzane są zasady bezpieczeństwa, które obejmują:

 • czynniki środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi,

  • uciążliwymi,

  • psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • aby chronić się przed ryzykiem środowisk pracy, pracodawcy powinni wdrożyć plan bezpieczeństwa w miejscu pracy, który ma na celu zmniejszenie tego ryzyka. Plan ten powinien obejmować zasady i programy szkoleniowe, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są świadomi zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa występujących w ich miejscu pracy, jak mogą je kontrolować i co powinni zrobić w sytuacji awaryjnej.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy zmuszeni są ukończyć:

 • pracownik, zatrudniony lub przeniesiony na stanowisko, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla jego zdrowia, uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, który jest zobowiązany do zajmowania wielu stanowisk w tej samej firmie, będzie musiał przejść szkolenie zawodowe na każdym z tych stanowisk.

Na zakończenie szkolenia wprowadzającego przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę uczestnika. Pozytywny wynik z tego egzaminu daje uczestnikowi certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, który będzie przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP. Należy go wypełnić przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Mysłowicach

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Mysłowice – miasto na prawach powiatu w województwie śląskim południowo-wschodniej Polski, na Górnym Śląsku, w historycznej Ziemi Pszczyńskiej. Położone jest na wschód od Katowic w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

szkolenie BHP Mysłowice

Szkolenie okresowe BHP w Mysłowicach

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP oraz aktualizację jej o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Mysłowice – miasto na prawach powiatu w województwie śląskim południowo-wschodniej Polski, na Górnym Śląsku, w historycznej Ziemi Pszczyńskiej. Położone jest na wschód od Katowic w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym.

Zaufali nam
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice
szkolenie BHP Mysłowice