Szkolenie BHP w Nowym Sączu

Szkolenia BHP w Nowym Sączu, ppoż i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe szkolenia, jakie pracodawcy muszą zorganizować dla swoich pracowników. Jaki jest ich cel? Jakie są rodzaje szkoleń BHP?

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Nowym Sączu?

Szkolenie BHP w Nowym Sączu ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń to, na co pracownicy mogą być narażeni w pracy, jest szczegółowo omawiane z nimi przez współpracowników i firmę. Pracownicy są edukowani na temat wszelkich zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy, dzięki czemu mogą być przygotowani na wszelkie zagrożenia, z którymi się spotykają.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w Twoim miejscu pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Nowy Sącz

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Nowym Sączu?

Szkolenie BHP w Nowym Sączu ma na celu zapoznanie pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, którymi muszą się kierować wykonując swoje obowiązki. Podczas szkoleń to, na co pracownicy mogą być narażeni w pracy, jest szczegółowo omawiane z nimi przez współpracowników i firmę. Pracownicy są edukowani na temat wszelkich zagrożeń i chorób zawodowych, które mogą wynikać z ich pracy, dzięki czemu mogą być przygotowani na wszelkie zagrożenia, z którymi się spotykają.

Każdy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom szkolenie BHP. On również musi przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jedną z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP, jest Specjalista BHP. Jest to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo i higienę pracy w Twoim miejscu pracy.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Nowym Sączu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków w określonej roli. Składa się on z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z wieloma rzeczami, m.in.:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi

  • psychospołecznymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • niektóre z różnych sposobów, które można zastosować w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami powodowanymi przez czynniki środowiskowe w środowisku pracy.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który został przeniesiony lub zatrudniony z zewnątrz na stanowisko robotnicze lub inne, na którym jest narażony na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, powinien zostać poinformowany o podejmowanym ryzyku i poinformowany o wszelkich alternatywach.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Jako pracownik ważne jest, aby znać różne zadania, które są wymagane w miejscu pracy. W tym celu należy odbyć szkolenie zawodowe na różnych stanowiskach.

Uczestnicy szkoleń wprowadzających często poddawani są egzaminowi końcowemu, aby ocenić ich wiedzę na temat kursu. Jeśli zdadzą, otrzymują świadectwo ukończenia, zwane też kartą szkolenia wstępnego. To jest potwierdzenie, które jest umieszczane w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Ukończenie tego szkolenia jest obowiązkowe, a jego niespełnienie będzie skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.

szkolenie BHP Nowy Sącz

Szkolenie wstępne BHP w Nowym Sączu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków w określonej roli. Składa się on z dwóch części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny ma zapewnić znajomość z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy, w regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Do przejścia instruktażu ogólnego zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę,

 • uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe jest znacznie bardziej nastawione na zapoznanie pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna go z wieloma rzeczami, m.in.:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi,

  • szkodliwymi

  • psychospołecznymi,

  • uciążliwymi,

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • niektóre z różnych sposobów, które można zastosować w celu ochrony przed wieloma zagrożeniami powodowanymi przez czynniki środowiskowe w środowisku pracy.

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik, który został przeniesiony lub zatrudniony z zewnątrz na stanowisko robotnicze lub inne, na którym jest narażony na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, powinien zostać poinformowany o podejmowanym ryzyku i poinformowany o wszelkich alternatywach.

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu,

 • student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Jako pracownik ważne jest, aby znać różne zadania, które są wymagane w miejscu pracy. W tym celu należy odbyć szkolenie zawodowe na różnych stanowiskach.

Uczestnicy szkoleń wprowadzających często poddawani są egzaminowi końcowemu, aby ocenić ich wiedzę na temat kursu. Jeśli zdadzą, otrzymują świadectwo ukończenia, zwane też kartą szkolenia wstępnego. To jest potwierdzenie, które jest umieszczane w ich aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które należy odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku. Ukończenie tego szkolenia jest obowiązkowe, a jego niespełnienie będzie skutkować postępowaniem dyscyplinarnym.

Szkolenie okresowe BHP w Nowym Sączu

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP, a także jej aktualizację o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy, których praca wymaga narażenia na niebezpieczne czynniki i obowiązki związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem są chronieni przepisami.

Nowy Sącz to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Położone jest w dolinie Wisły. Miasto ma długą i ciekawą historię. Po likwidacji getta żydowskiego Nowy Sącz stał się jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w południowej Polsce.

szkolenie BHP Nowy Sącz

Szkolenie okresowe BHP w Nowym Sączu

Szkolenia okresowe mają na celu odświeżenie wiedzy z zakresu BHP, a także jej aktualizację o nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy, których praca wymaga narażenia na niebezpieczne czynniki i obowiązki związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem są chronieni przepisami.

Nowy Sącz to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. Położone jest w dolinie Wisły. Miasto ma długą i ciekawą historię. Po likwidacji getta żydowskiego Nowy Sącz stał się jednym z najważniejszych ośrodków handlowych w południowej Polsce.

Zaufali nam
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz
szkolenie BHP Nowy Sącz