Szkolenie BHP w Opolu

Szkolenia BHP, PPOŻ i pierwsza pomoc to jedyne obowiązkowe kursy, jakie pracodawcy muszą organizować dla swoich pracowników. Ich celem jest ochrona pracownika przed krzywdą zarówno w pracy. Istnieje wiele różnych rodzajów szkoleń BHP dostępnych dla jednej lub wielu osób.

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Opolu?

Szkolenie BHP w Opolu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Obejmuje to takie tematy, jak zagrożenia, środki zapobiegawcze i pierwsza pomoc. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe szkolenie BHP. On również musi przejść to samo szkolenie, aby uzyskać dostęp do miejsca pracy.

Specjalista BHP to jedna z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Do głównych obowiązków tego specjalisty należą:

 • przeprowadzanie audytów ryzyka i oceny ryzyka w miejscu pracy

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • Przeprowadzenie szkoleń BHP ma ogromne znaczenie dla każdego miejsca pracy, w którym pracuje duża liczba pracowników.

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

szkolenie BHP Opole

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców w Opolu?

Szkolenie BHP w Opolu służy zapoznaniu pracowników z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, których muszą przestrzegać wykonując swoje obowiązki. Obejmuje to takie tematy, jak zagrożenia, środki zapobiegawcze i pierwsza pomoc. Podczas szkoleń pracownicy omawiani są z pracownikami o zagrożeniach zawodowych i chorobach, które mogą wynikać z ich pracy.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom obowiązkowe szkolenie BHP. On również musi przejść to samo szkolenie, aby uzyskać dostęp do miejsca pracy.

Specjalista BHP to jedna z osób, które mogą prowadzić szkolenia BHP. Osoba ta odpowiada za dział BHP w miejscu pracy. Do głównych obowiązków tego specjalisty należą:

 • przeprowadzanie audytów ryzyka i oceny ryzyka w miejscu pracy

 • prowadzenie postępowań powypadkowych,

 • kontrola oraz archiwizowanie dokumentacji BHP,

 • Przeprowadzenie szkoleń BHP ma ogromne znaczenie dla każdego miejsca pracy, w którym pracuje duża liczba pracowników.

 • czuwanie nad przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • współpraca w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,

 • podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy w firmie.

Szkolenia BHP dzielimy na wstępne i okresowe.

Jakiej usługi potrzebujesz?

Nie wiesz jaką usługę wybrać, dla ilu osób? Przejdź przez krótką ankietę i dobierz odpowiedni dla Ciebie produkt.

Szkolenie BHP

Wybierz

Kurs pierwszej pomocy

Wybierz

Szkolenie wstępne BHP w Opolu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Kurs został zaprojektowany tak, aby wyposażyć osobę w niezbędne umiejętności potrzebne do wykonywania jej obowiązków i odpowiedzialności.

Składa się z części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny zawiera informację z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego obowiązkowo zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę i uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe zwykle skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi, psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, które mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, od którego wymaga się pracy na wielu stanowiskach, musi przejść odpowiednie szkolenie w każdej z nich.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego następuje egzamin końcowy, który potwierdza zrozumienie poznanych zasad i technik. Za pozytywny wynik uczestnik otrzyma certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, który będzie przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które musi odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

szkolenie BHP Opole

Szkolenie wstępne BHP w Opolu

Szkolenie wstępne przeprowadzane jest przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków na określonym stanowisku. Kurs został zaprojektowany tak, aby wyposażyć osobę w niezbędne umiejętności potrzebne do wykonywania jej obowiązków i odpowiedzialności.

Składa się z części: instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego.

Instruktaż ogólny zawiera informację z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych:

 • w kodeksie pracy i układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy,

 • w przepisach oraz zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładzie pracy,

 • w zasadach udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Do przejścia instruktażu ogólnego obowiązkowo zobowiązani są:

 • nowo zatrudnieni pracownicy,

 • studenci odbywający praktykę i uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.

Szkolenie stanowiskowe zwykle skupia się na zapoznaniu pracownika z zasadami bezpieczeństwa, których należy przestrzegać podczas pracy na danym stanowisku. Ta część szkolenia zapozna ich z:

 • czynnikami środowiska pracy, występującymi na stanowiskach pracy:

  • niebezpiecznymi, szkodliwymi, uciążliwymi, psychospołecznymi.

 • ryzykiem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy,

 • sposobami ochrony przed zagrożeniami, które mogą powodować czynniki środowiska pracy,

 • metodami bezpiecznego wykonywania pracy.

Instruktaż stanowiskowy muszą ukończyć:

 • pracownik zatrudniony lub przenoszony na stanowisko robotnicze, na którym jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych,

 • uczeń odbywający praktyczną naukę zawodu, student odbywającego praktykę studencką.

Uwaga! Pracownik, od którego wymaga się pracy na wielu stanowiskach, musi przejść odpowiednie szkolenie w każdej z nich.

Po ukończeniu szkolenia wprowadzającego następuje egzamin końcowy, który potwierdza zrozumienie poznanych zasad i technik. Za pozytywny wynik uczestnik otrzyma certyfikat, zwany kartą szkolenia wstępnego, który będzie przechowywany w jego aktach osobowych.

Karta szkolenia wstępnego jest jedynym dokumentem potwierdzającym odbycie przez pracownika szkolenia wstępnego BHP, które musi odbyć przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków na danym stanowisku.

Szkolenie okresowe BHP w Opolu

Okresowe szkolenie przypominające jest niezbędne dla utrzymania wiedzy z zakresu BHP. Ważne jest, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi rozwiązaniami i rozwiązaniami w miarę ich pojawiania się. Gwarantuje to, że będziesz w stanie pozostać na szczycie całej współczesnej wiedzy w tej dziedzinie.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla własnego zdrowia,

szkolenie BHP Opole

Szkolenie okresowe BHP w Opolu

Okresowe szkolenie przypominające jest niezbędne dla utrzymania wiedzy z zakresu BHP. Ważne jest, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi rozwiązaniami i rozwiązaniami w miarę ich pojawiania się. Gwarantuje to, że będziesz w stanie pozostać na szczycie całej współczesnej wiedzy w tej dziedzinie.

Szkolenia okresowe muszą odbywać:

 • pracodawcy, kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

 • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji,

 • pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,

 • inni pracownicy, których praca wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla własnego zdrowia,

Zaufali nam
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole
szkolenie BHP Opole